الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemخواص سنگ یودالیت کشور روسیه Eudialyte :


1. یودالیت سبب افزایش امواج آلفا و بتا مغزمی شود.

2. امواج مغزی آلفا به افزایش خلاقیت کمک می کند و موجب تحریک کردن و توسعه تله پاتی میشود.

3. این امواج بسیار دلگرم کننده است و برای کمک به شما جهت شناختن مسیر زندگی و کشف اتفاقات تازه مفید است.

4. یودالیت یک سنگ حمایتی است و به شما کمک می کند تا متوجه شوید دلیل شما برای حضور در این زمان چیست.

5. یودالیت به شما کمک می کند تا از طریق قلب خود ،انرژی را به زندگی فیزیکی خود ببرید تا تعیین کنید چگونه یک زندگی هدفمند ایجاد کنید.

6. این سنگ مظهر پرتو صورتی قلب و پرتوهای عمیق تر قرمز چاکراهای پایین است و معنویت شما را به وجود فیزیکی متصل می کند.

7. درصورت افسردگی و یا مواجهه با اوقات سخت ،این سنگ به شما کمک می کند احساسات بدبینانه را آزاد کنید.

8. یودالیت برای از بین بردن استرس مفید است و به شما کمک می کند که درجه بالایی از عشق را احساس کنید .

9. اگر بخواهید یک وضعیت را تغییر دهید یا رابطه ای را به پایان برسانید، این سنگ جهت تصمیم گیری درست مصمم کمک میکند .

10. یودالیت سبب میشود که احساسات ناامیدی را جایگزین کنید و زندگی پر از شادی و کامل را بپذیرید.

منبع : DANAGEM
هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 81

Natural Eudialyte

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 19*26 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 80

Natural Eudialyte

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 21*26 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 83

Natural Eudialyte

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 25*13 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 82

Natural Eudialyte

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 22*34 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 85

Natural Eudialyte

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 22*24 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 84

Natural Eudialyte

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 40*25 میلیمتر

قیمت : 148000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 87

Natural Eudialyte

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 11*18 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 86

Natural Eudialyte

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 20*12 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 89

Natural Eudialyte

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 11*19 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 88

Natural Eudialyte

وزن : 9 قیراط

ابعاد : 17*11 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 91

Natural Eudialyte

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 11*23 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 90

Natural Eudialyte

وزن : 7 قیراط

ابعاد : 15*12 میلیمتر

قیمت : 19000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 93

Natural Eudialyte

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 23*15 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 92

Natural Eudialyte

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 10*23 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 95

Natural Eudialyte

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 35*25 میلیمتر

قیمت : 150000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 94

Natural Eudialyte

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 14*29 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 97

Natural Eudialyte

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 13*31 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 96

Natural Eudialyte

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 17*24 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 99

Natural Eudialyte

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 15*23 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 98

Natural Eudialyte

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 12*24 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 101

Natural Eudialyte

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 18*15 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 100

Natural Eudialyte

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 12*23 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 103

Natural Eudialyte

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 19*14 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 102

Natural Eudialyte

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 13*26 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 105

Natural Eudialyte

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 35*19 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 104

Natural Eudialyte

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 30*19 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 107

Natural Eudialyte

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 19*12 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 106

Natural Eudialyte

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 15*25 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 109

Natural Eudialyte

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 15*28 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 108

Natural Eudialyte

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 23*16 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 111

Natural Eudialyte

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 13*27 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 110

Natural Eudialyte

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 12*18 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 113

Natural Eudialyte

وزن : 8 قیراط

ابعاد : 10*13 میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 112

Natural Eudialyte

وزن : 9 قیراط

ابعاد : 10*19 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 115

Natural Eudialyte

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 26*20 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 114

Natural Eudialyte

وزن : 6 قیراط

ابعاد : 8*13 میلیمتر

قیمت : 19000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 62

Natural Eudialyte

ابعاد : 30*41 میلیمتر

وزن : 64 قیراط

قیمت : 160.000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 116

Natural Eudialyte

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 25*35 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 64

ابعاد : 23*34 میلیمتر

وزن : 44 قیراط

قیمت : 110.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 63

ابعاد : 25*40 میلیمتر

وزن : 48 قیراط

قیمت : 120.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 68

ابعاد : 24*29 میلیمتر

وزن : 33 قیراط

قیمت : 82.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 67

ابعاد : 25*40 میلیمتر

وزن : 50قیراط

قیمت : 125.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 70

ابعاد : 25*46 میلیمتر

وزن : 68 قیراط

قیمت : 170.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 69

ابعاد : 18*28 میلیمتر

وزن : 25 قیراط

قیمت : 62.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 72

ابعاد : 30*16 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 72.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 76

ابعاد : 18*25 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 67.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 74

ابعاد : 26*33 میلیمتر

وزن : 48 قیراط

قیمت : 120.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 73

ابعاد : 27*33 میلیمتر

وزن : 60 قیراط

قیمت : 150.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 9

ابعاد : 25*44 میلیمتر

وزن : 64 قیراط

قیمت : 160.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 77

ابعاد : 25*37 میلیمتر

وزن : 48 قیراط

قیمت : 120.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 79

ابعاد : 23*36 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 105.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 1

ابعاد : 26*38 میلیمتر

وزن : 50 قیراط

قیمت : 125.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 4

ابعاد : 32*25 میلیمتر

وزن : 57 قیراط

قیمت : 142.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 3

ابعاد : 52*20 میلیمتر

وزن : 53 قیراط

قیمت : 132.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 6

ابعاد : 35*26 میلیمتر

وزن : 70 قیراط

قیمت : 175.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 5

ابعاد : 22*33 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 92.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 8

ابعاد : 22*32 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 100.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 7

ابعاد : 22*34 میلیمتر

وزن : 51 قیراط

قیمت : 127.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 16

ابعاد : 20*30 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 80.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 11

ابعاد : 21*33 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 92.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 14

ابعاد : 24*37 میلیمتر

وزن : 56 قیراط

قیمت : 140.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 13

ابعاد : 24*36 میلیمتر

وزن : 70 قیراط

قیمت : 175.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 18

ابعاد : 27*31 میلیمتر

وزن : 55 قیراط

قیمت : 137.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 21

ابعاد : 24*29 میلیمتر

وزن : 59 قیراط

قیمت : 147.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 24

ابعاد : 26*34 میلیمتر

وزن : 47 قیراط

قیمت : 117.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 23

ابعاد : 28*34 میلیمتر

وزن : 54 قیراط

قیمت : 135.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 40

ابعاد : 23*30 میلیمتر

وزن : 45 قیراط

قیمت : 112.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 31

ابعاد : 33*47 میلیمتر

وزن : 90 قیراط

قیمت : 225.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 44

ابعاد : 26*33 میلیمتر

وزن : 58 قیراط

قیمت : 145.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 41

ابعاد : 24*26 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 100.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 52

ابعاد : 21*23 میلیمتر

وزن : 36 قیراط

قیمت : 90.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 60

ابعاد : 21*27 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 80.000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد