الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها منشور سنگی هفت چاکرا محصولات پیشنهادی درباره ماانواع آویز بافت های سنگی بخش اول

گردنبند آمتیست

گردنبند بافت سنگ عقیق کد : 4

ابعاد : 31*19 میل

قیمت : 379.000 تومان

گردنبند مالاکیت 

گردنبند عقیق شجر کد : 3

ابعاد : 30 * 28 میل

قیمت : 357.000 تومان


گردنبند عقیق شجر هندوستان

گردنبند رودونیت  کد : 7

ابعاد : 27 * 49 میل

قیمت : 475.000 تومان

گردنبند عقیق شجر هندوستان 

گردنبند بافت سنگ چاروئیت و اسکولسیت و هولیت کد : 5

ابعاد : 80 * 21 میل

قیمت : 499.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ چشم ببر کد : 10

ابعاد : 39*35 میل

قیمت : 369.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ چشم ببر کد : 9

ابعاد : 42*35 میل

قیمت : 409.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ خون کد : 16

ابعاد : 51*35 میل

قیمت : 331.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق اقیانوسی کد : 13

ابعاد : 42*25 میل

قیمت : 359.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق سلیمانی کد : 21

ابعاد : میل

قیمت : 359.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق کریزیلیس کد : 19

ابعاد : 44*36 میل

قیمت : 409.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق بلولیس کد : 23

ابعاد : 51*34 میل

قیمت : 442.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ پینات وود کد : 22

ابعاد : 48*33 میل

قیمت : 459.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ چشم ببر کد : 25

ابعاد : 39*39 میل

قیمت : 385.000  تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق پالم کد : 24

ابعاد : 47*31 میل

قیمت : 379.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ خون کد : 27

ابعاد : 49*35 میل

قیمت : 429.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق مراکش کد : 26

ابعاد : 43*29 میل

قیمت : 377.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ روبی فال کد : 30

ابعاد : 52*52 میل

قیمت : 579.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ مالاکیت کد : 28

ابعاد : 51*36 میل

قیمت : 699.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ مالاکیت کد : 32

ابعاد : 52*34 میل

قیمت : 628.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ روبی زوئیسیت کد : 31

ابعاد : 50*54 میل

قیمت : 759.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 36

ابعاد : 55*34 میل

قیمت : 389.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ فسیل مرجان کد : 35

ابعاد : 58*44 میل

قیمت : 529.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق سلیمانی کد : 38

ابعاد : 44*30 میل

قیمت : 399.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ رز کوارتز کد : 37

ابعاد : میل

قیمت : 429.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ چشم ببر کد : 40

ابعاد : 44*35 میل

قیمت : 399.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 39

ابعاد : 55*29 میل

قیمت : 357.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق شجر کد : 44

ابعاد : 58*44 میل

قیمت : 419.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ چشم ببر کد : 42

ابعاد : 45*33 میل

قیمت : 399.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ پرهنیت کد : 46

ابعاد : 43*29 میل

قیمت : 419.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق شجر کد : 45

ابعاد : 60*47 میل

قیمت : 479.000 تومان


گردنبند لابرادوریت

گردنبند لابرادوریت  کد : 50

ابعاد :  55 * 44 میل

قیمت : 469.000 تومان

گردنبند لابرادوریت

گردنبند لابرادوریت کد : 48

ابعاد :  34 * 34 میل

قیمت : 509.000 تومان


گردنبند عقیق شجر

گردنبند اوناکیت کد : 58

ابعاد : 31 * 44 میل

قیمت : 389.000 تومان

گردنبند عقیق رویال منظره

گردنبند عقیق بلولیس کد : 53

ابعاد : 44 * 26 میل

قیمت : 399.000 تومان


گردنبند لابرادوریت

گردنبند عقیق شجر کد : 60

ابعاد : 37 * 43 میل

قیمت : 409.000 تومان

گردنبند لابرادوریت

گردنبند عقیق شجر کد : 59

ابعاد : 31 * 34 میل

قیمت : 389.000 تومان

 


گردنبندبافت

گردنبند لاجورد کد : 63

ابعاد : 19*27 میل

قیمت : 205.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند عقیق شجر کد : 61

ابعاد : 48*33 میل

قیمت : 429.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ کوارتز رتایل سیاه  کد : 81

ابعاد : 23*38 میل

قیمت : 499.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 80

ابعاد : 32*34 میل

قیمت : 337.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ روبی زوئیسیت کد : 86

ابعاد : 37*29 میل

قیمت : 419.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 83

ابعاد : 43*38 میل

قیمت : 599.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ امازونیت کد : 90

ابعاد : 31*28 میل

قیمت : 399.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ مالاکیت کد : 88

ابعاد : 36*26 میل

قیمت : 579.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ کوارتزرتایل سیاه کد : 94

ابعاد : 53*31 میل

قیمت : 419.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ درونوس کد : 93

ابعاد : 34*28 میل

قیمت : 459.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ خون کد : 97

ابعاد : 46*29 میل

قیمت : 399.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ درونوس کد : 95

ابعاد : 22*35 میل

قیمت : 450.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق کریزیلیس کد : 105

ابعاد : 37*46 میل

قیمت : 459.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ بولدر اوپال کد : 100

ابعاد : 27*36 میل

قیمت : 399.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق مراکش کد : 107

ابعاد : 50*30 میل

قیمت : 399.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق کریزیلیس کد : 106

ابعاد : 48*60 میل

قیمت : 509.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ چشم ببر کد : 109

ابعاد : 40*33 میل

قیمت : 399.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق پالم کد : 108

ابعاد : 49*34 میل

قیمت : 419.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ مالاکیت کد : 112

ابعاد : 51*33 میل

قیمت : 769.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ یودالیت کد : 110

ابعاد : 51*29 میل

قیمت : 619.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق مراکش کد : 116

ابعاد : 34*54 میل

قیمت : 499.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ کوارتز روتایل کد : 115

ابعاد : 50*46 میل

قیمت : 499.000 تومان


بخش اول آویز بافت های سنگی

بخش دوم آویز بافت های سنگی

 


زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad