الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما


انواع آویز بافت های سنگی بخش اول

گردنبند آمتیست

گردنبند بافت سنگ عقیق کد : 4

ابعاد : 31*19 میل

قیمت : 129.000 تومان

گردنبند مالاکیت 

گردنبند عقیق شجر کد : 3

ابعاد : 30 * 28 میل

قیمت : 107.000 تومان


گردنبند عقیق شجر هندوستان

گردنبند رودونیت  کد : 7

ابعاد : 27 * 49 میل

قیمت : 225.000 تومان

گردنبند عقیق شجر هندوستان 

گردنبند بافت سنگ چاروئیت و اسکولسیت و هولیت کد : 5

ابعاد : 80 * 21 میل

قیمت : 299.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ چشم ببر کد : 10

ابعاد : 39*35 میل

قیمت : 111.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ چشم ببر کد : 9

ابعاد : 42*35 میل

قیمت : 159.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ خون کد : 16

ابعاد : 51*35 میل

قیمت : 131.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق اقیانوسی کد : 13

ابعاد : 42*25 میل

قیمت : 101.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق سلیمانی کد : 21

ابعاد : میل

قیمت : 99.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق کریزیلیس کد : 19

ابعاد : 44*36 میل

قیمت : 163.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق بلولیس کد : 23

ابعاد : 51*34 میل

قیمت : 242.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ پینات وود کد : 22

ابعاد : 48*33 میل

قیمت : 203.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ چشم ببر کد : 25

ابعاد : 39*39 میل

قیمت : 145.000  تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق پالم کد : 24

ابعاد : 47*31 میل

قیمت : 126.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ خون کد : 27

ابعاد : 49*35 میل

قیمت : 187.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق مراکش کد : 26

ابعاد : 43*29 میل

قیمت : 127.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ روبی فال کد : 30

ابعاد : 52*52 میل

قیمت : 327.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ مالاکیت کد : 28

ابعاد : 51*36 میل

قیمت : 443.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ مالاکیت کد : 32

ابعاد : 52*34 میل

قیمت : 428.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ روبی زوئیسیت کد : 31

ابعاد : 50*54 میل

قیمت : 509.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 36

ابعاد : 55*34 میل

قیمت : 135.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ فسیل مرجان کد : 35

ابعاد : 58*44 میل

قیمت : 277.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق سلیمانی کد : 38

ابعاد : 44*30 میل

قیمت : 147.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ رز کوارتز کد : 37

ابعاد : میل

قیمت : 178.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ چشم ببر کد : 40

ابعاد : 44*35 میل

قیمت : 141.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 39

ابعاد : 55*29 میل

قیمت : 157.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق شجر کد : 44

ابعاد : 58*44 میل

قیمت : 161.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ چشم ببر کد : 42

ابعاد : 45*33 میل

قیمت : 141.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ پرهنیت کد : 46

ابعاد : 43*29 میل

قیمت : 169.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق شجر کد : 45

ابعاد : 60*47 میل

قیمت : 228.000 تومان


گردنبند لابرادوریت

گردنبند لابرادوریت  کد : 50

ابعاد :  55 * 44 میل

قیمت : 269.000 تومان

گردنبند لابرادوریت

گردنبند لابرادوریت کد : 48

ابعاد :  34 * 34 میل

قیمت : 299.000 تومان


گردنبند عقیق شجر

گردنبند اوناکیت کد : 58

ابعاد : 31 * 44 میل

قیمت : 189.000 تومان

گردنبند عقیق رویال منظره

گردنبند عقیق بلولیس کد : 53

ابعاد : 44 * 26 میل

قیمت : 150.000 تومان


گردنبند لابرادوریت

گردنبند عقیق شجر کد : 60

ابعاد : 37 * 43 میل

قیمت : 169.000 تومان

گردنبند لابرادوریت

گردنبند عقیق شجر کد : 59

ابعاد : 31 * 34 میل

قیمت : 130.000 تومان

 


گردنبندبافت

گردنبند لاجورد کد : 63

ابعاد : 19*27 میل

قیمت : 85.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند عقیق شجر کد : 61

ابعاد : 48*33 میل

قیمت : 177.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ کوارتز رتایل سیاه  کد : 81

ابعاد : 23*38 میل

قیمت : 139.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 80

ابعاد : 32*34 میل

قیمت : 137.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ روبی زوئیسیت کد : 86

ابعاد : 37*29 میل

قیمت : 169.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 83

ابعاد : 43*38 میل

قیمت : 349.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ امازونیت کد : 90

ابعاد : 31*28 میل

قیمت : 149.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ مالاکیت کد : 88

ابعاد : 36*26 میل

قیمت : 379.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ کوارتزرتایل سیاه کد : 94

ابعاد : 53*31 میل

قیمت : 219.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ درونوس کد : 93

ابعاد : 34*28 میل

قیمت : 199.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ خون کد : 97

ابعاد : 46*29 میل

قیمت : 143.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ درونوس کد : 95

ابعاد : 22*35 میل

قیمت : 199.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق کریزیلیس کد : 105

ابعاد : 37*46 میل

قیمت : 208.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ بولدر اوپال کد : 100

ابعاد : 27*36 میل

قیمت : 199.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق مراکش کد : 107

ابعاد : 50*30 میل

قیمت : 199.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق کریزیلیس کد : 106

ابعاد : 48*60 میل

قیمت : 269.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ چشم ببر کد : 109

ابعاد : 40*33 میل

قیمت : 199.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق پالم کد : 108

ابعاد : 49*34 میل

قیمت : 165.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ مالاکیت کد : 112

ابعاد : 51*33 میل

قیمت : 569.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ یودالیت کد : 110

ابعاد : 51*29 میل

قیمت : 369.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق مراکش کد : 116

ابعاد : 34*54 میل

قیمت : 259.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ کوارتز روتایل کد : 115

ابعاد : 50*46 میل

قیمت : 199.000 تومان


بخش اول آویز بافت های سنگی

بخش دوم آویز بافت های سنگی

 


زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad