الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع پابند های سنگیپابند سنگی

پابند سنگی کد : 2

شامل سنگ های : صدف

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

پابند سنگی

پابند سنگی کد : 1

شامل سنگ های : آمتیست - یشم سبز - آپاتیت - رزکوارتز 

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان


پابند سنگی

پابند سنگی کد : 4

شامل سنگ های : آمتیست

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

پابند سنگی

پابند سنگی کد : 3

شامل سنگ های : سلنایت

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان


پابند سنگی

پابند سنگی کد : 6

شامل سنگ های : سیترین

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

پابند سنگی

پابند سنگی کد : 5

شامل سنگ های :  کوارتز دودی

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان


پابند سنگی

پابند سنگی کد : 8

شامل سنگ های : رودونیت

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

 

پابند سنگی

پابند سنگی کد : 7

شامل سنگ های : آپاتیت

سایز مهره ها : 10 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان


پابند سنگی

پابند سنگی کد : 10

شامل سنگ های : مرجان - حدید - هولیت

سایز مهره ها : 6 و 8 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

 

پابند سنگی

پابند سنگی کد : 9

شامل سنگ های : حدید - جید آبی - آپاتیت

سایز مهره ها : 6 و 8 میلیمتر

قیمت : 79.000 تومان


پابند سنگی

پابند سنگی کد : 12

شامل سنگ های : عقیق زرد

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

قیمت : 79.000 تومان

 

پابند سنگی

پابند سنگی کد : 11

شامل سنگ های : عقیق سفید - یشم سبز

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

قیمت : 69.000 تومان


پابند سنگی

پابند سنگی کد : 14

شامل سنگ های : آونتورین - مرجان - حدید

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

قیمت : 79.000 تومان

 

پابند سنگی

پابند سنگی کد : 13

شامل سنگ های : حدید -  جاسپر - یشم سبز

سایز مهره ها : 8 و 6 میلیمتر

قیمت : 79.000 تومان


پابند سنگی

پابند سنگی کد : 16

شامل سنگ های : جید رنگی

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

 

پابند سنگی

پابند سنگی کد : 15

شامل سنگ های : دالماتیان -  رویال جاسپر - چشم ببر

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان


پابند سنگی

پابند سنگی کد : 18

شامل سنگ های : کیانیت - مروارید - اونتورین

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

 

پابند سنگی

پابند سنگی کد : 17

شامل سنگ های : عقیق سبز -  عقیق زرد - عقیق قرمز

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان


پابند سنگی

پابند سنگی کد : 20

شامل سنگ های : آمتیست - رزکوارتز 

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

 

پابند سنگی

پابند سنگی کد : 19

شامل سنگ های : اوناکیت -  مالاکیت - یشم

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان


پابند سنگی

پابند سنگی کد : 21

شامل سنگ های : رودونیت -  آمتیست - عقیق قرمز

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومانزیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad