الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها منشور سنگی هفت چاکرا محصولات پیشنهادی درباره ما


مدال نقره سنگ طبیعی ( گردن آویز نقره )

همراه با کلیه ی مدالهای فوق زنجیر رایگان استیل ارسال میگردد


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 2

عقیق قرمز

ابعاد : 19*27 میلیمتر

وزن : 51.5 قیراط

قیمت : 550.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 1

عقیق بوتسوانا

ابعاد : 44*23 میلیمتر

وزن : 51 قیراط

قیمت : 759.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 4

چشم ببر و مهره های سیترین

ابعاد : 50*25 میلیمتر

وزن : 78 قیراط

قیمت : 749.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 3

رز کوارتز و مهره های عقیق سبز

ابعاد : 40*34 میلیمتر

وزن : 105 قیراط

قیمت : 749.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 6

آمتیست

ابعاد : 20*14 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 699.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 5

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 26*19 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 749.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 8

ابسیدیان لکه برفی مکزیک

ابعاد : 24*44 میلیمتر

وزن : 38 قیراط

قیمت : 660.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 7

جواهر یاقوت کبود

ابعاد : 19*30 میلیمتر

وزن : 16.70 قیراط

قیمت : 969.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 10

فیروزه نیشابور

ابعاد : 25*33 میلیمتر

وزن : 3.75 گرم

قیمت : 690.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 9

سنگ عقیق زرد حکاکی شرف الشمس

ابعاد : 21 میلیمتر

وزن : 32.5 قیراط

قیمت : 499.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 12

جواهر یاقوت کبود

ابعاد : 18*50 میلیمتر

وزن : 18.80 قیراط

قیمت : 969.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 11

مالاکیت کنگو ( سنگ طاووس )

ابعاد : 52*39 میلیمتر

وزن : 142 قیراط

قیمت : 899.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 14

جواهر یاقوت سرخ

ابعاد : 11*40 میلیمتر

وزن : 16.45 قیراط

قیمت : 969.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 13

ترکیب نقره و برنج ، نگین های اتمی /p>

ابعاد : 20*29 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 359.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 16

جواهر لابرادوریت

ابعاد : 34*68 میلیمتر

وزن : 53 قیراط

قیمت : 819.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 15

جواهر یاقوت سرخ

ابعاد : 20*16 میلیمتر

وزن : 14 قیراط

قیمت : 780.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 18

جواهر آمتیست

ابعاد : 15*22 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 899.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 17

فیروزه نیشابور

ابعاد : 25*37 میلیمتر

وزن : 3.46 گرم

قیمت : 790.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 20

جواهر آمتیست

ابعاد : 17*25 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 1.099.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 19

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 24*41 میلیمتر

وزن : 50 قیراط

قیمت : 599.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 22

جواهر یاقوت سرخ

ابعاد : 14*43 میلیمتر

وزن : 12.35 قیراط

قیمت : 969.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 21

سیترین

ابعاد : 13*20 میلیمتر

وزن : 15 قیراط

قیمت : 675.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 24

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 26*39 میلیمتر

وزن : 52.5 قیراط

قیمت : 650.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 23

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 29*15 میلیمتر

وزن : 22.5 قیراط

قیمت : 510.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 26

سیترین

ابعاد : 13*22 میلیمتر

وزن : 19 قیراط

قیمت : 675.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 25

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 27*27 میلیمتر

وزن : 46 قیراط

قیمت : 650.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 28

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 29*20 میلیمتر

وزن : 46 قیراط

قیمت : 559.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 27

جواهر یاقوت کبود

ابعاد : 15*21 میلیمتر

وزن : 13 قیراط

قیمت : 959.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 30

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 21*40 میلیمتر

وزن : 50.5 قیراط

قیمت : 650.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 29

شاهکاری از سنگ مالاکیت کنگو ( سنگ طاووس )

ابعاد : 46*62 میلیمتر

وزن : 146 قیراط

قیمت :1.099.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 32

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 22*42 میلیمتر

وزن : 47 قیراط

قیمت : 680.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 31

جواهر یاقوت کبود

ابعاد : 17*24 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 959.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 34

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 26*30 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 709.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 33

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 25*31 میلیمتر

وزن : 43 قیراط

قیمت : 650.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 36

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 12*30 میلیمتر

وزن : 52 قیراط

قیمت : 759.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 35

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 22*39 میلیمتر

وزن : 51 قیراط

قیمت : 690.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 38

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 38*23 میلیمتر

وزن : 54 قیراط

قیمت : 690.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 37

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 24*32 میلیمتر

وزن : 49 قیراط

قیمت : 650.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 40

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 14*34 میلیمتر

وزن : 36 قیراط

قیمت : 660.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 39

جواهر نارسنگ افغانستان

ابعاد : 11*16 میلیمتر

وزن : 9 قیراط

قیمت : 959.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 42

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 27*37 میلیمتر

وزن : 49 قیراط

قیمت : 650.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 41

جواهر نارسنگ افغانستان

ابعاد : 10*16 میلیمتر

وزن : 9 قیراط

قیمت : 959.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 44

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 35*19 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 650.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 43

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 34*21 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 680.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 46

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 22*51 میلیمتر

وزن : 68 قیراط

قیمت : 549.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 45

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 33*20 میلیمتر

وزن : 38 قیراط

قیمت : 650.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 48

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 31*19 میلیمتر

وزن : 30.5 قیراط

قیمت : 650.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 47

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 22*37 میلیمتر

وزن : 55 قیراط

قیمت : 690.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 50

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 17*27 میلیمتر

وزن : 24.5 قیراط

قیمت : 480.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 49

فیروزه اصل نیشابور

ابعاد : 40*25 میلیمتر

ووزن : 67 قیراط

قیمت : 669.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 52

فیروزه اصل نیشابور

ابعاد : 27*35 میلیمتر

وزن : 66 قیراط

قیمت : 549.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 51

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 28*26 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 499.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 54

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 29*18 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 480.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 53

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 17*31 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 480.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 56

فیروزه اصل نیشابور

ابعاد : 30*36 میلیمتر

وزن : 74 قیراط

قیمت : 699.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 55

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 15*34 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 699.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 58

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 34*17 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 699.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 57

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 22*43 میلیمتر

وزن : 36 قیراط

قیمت : 499.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 60

جواهر یاقوت سرخ

ابعاد : 25*18 میلیمتر

وزن : 25 قیراط

قیمت : 1.000.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 59

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 27*16 میلیمتر

وزن : 25 قیراط

قیمت : 510.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 62

سنگ لاجورد افغانستان

ابعاد : 26*29 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 469.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 61

جواهر نارسنگ برمه

ابعاد : 10*16 میلیمتر

وزن : 11 قیراط

قیمت : 630.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 64

جواهر یاقوت سرخ

ابعاد : 32*26 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 2.000.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 63

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 22*33 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 499.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 66

عقیق سرخ 

ابعاد : 34*22 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 399.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 65

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار

 ابعاد : 26*31 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 499.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 68

جواهر زبرجد

ابعاد : 16*19 میلیمتر

وزن : 9 قیراط

قیمت : 569.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 67

سنگ گارنت

 ابعاد : 20*42 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 419.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 70

سنگ در نجف (حکاکی زیارت عاشورا)

ابعاد : 24*33 میلیمتر

وزن : 99 قیراط

قیمت : 899.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 69

سنگ در نجف (حکاکی زیارت عاشورا)

  ابعاد : 20*27 میلیمتر

وزن : 52 قیراط

قیمت : 799.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 72

عقیق زرد

ابعاد : 34*22 میلیمتر

وزن : 35 قیراط

قیمت : 399.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 71

سنگ حدید ( حکاکی وان یکاد )

ابعاد : 40*28 میلیمتر

وزن : 74.5 قیراط

قیمت : 439.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 74

سنگ حدید (حکاکی ایت الکرسی)

ابعاد : 38*28 میلیمتر

وزن : 59 قیراط

قیمت : 439.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 73

جواهر یاقوت کبود

ابعاد : 16*11 میلیمتر

وزن : 12.5 قیراط

قیمت : 569.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 75

حکاکی سوره الرحمن

ابعاد : 23*27 میلیمتر

وزن : 65 قیراط

قیمت : 799.000 تومان


زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad