دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

مدال نقره سنگ طبیعی ( گردن آویز نقره )

همراه با کلیه ی مدالهای فوق زنجیر رایگان استیل ارسال میگردد


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 2

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 60*25 میلیمتر

وزن : 44.5 قیراط

قیمت : 499.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 1

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 26*30 میلیمتر

وزن : 33.5 قیراط

قیمت : 269.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 4

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 60*25 میلیمتر

وزن : 46.5 قیراط

قیمت : 499.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 3

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 60*25 میلیمتر

وزن : 45.5 قیراط

قیمت : 499.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 6

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 60*25 میلیمتر

وزن : 45 قیراط

قیمت : 499.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 5

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 60*25 میلیمتر

وزن : 44 قیراط

قیمت : 499.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 8

موکائیت استرالیا

ابعاد : 43*32 میلیمتر

وزن : 54 قیراط

قیمت : 259.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 7

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 29*26 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 10

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 38*26 میلیمتر

وزن : 59.5 قیراط

قیمت : 269.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 9

سنگ عقیق زرد حکاکی شرف الشمس

ابعاد : 21 میلیمتر

وزن : 32.5 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 12

نگین های ریز کوبیک زیرکونیوم

ابعاد : 24*24 میلیمتر

وزن : 25.5 قیراط

قیمت : 219.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 11

مالاکیت کنگو ( سنگ طاووس )

ابعاد : 52*39 میلیمتر

وزن : 142 قیراط

قیمت : 699.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 14

عقیق سرخ خراسان

ابعاد : 28*19 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 265.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 13

ترکیب نقره و برنج ، نگین های اتمی

ابعاد : 20*29 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 159.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 16

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 22*34 میلیمتر

وزن : 50 قیراط

قیمت : 299.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 15

استرابری کوارتز برزیل

ابعاد : 32*28 میلیمتر

وزن : 70 قیراط

قیمت : 269.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 18

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 26*38 میلیمتر

وزن : 47 قیراط

قیمت : 399.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 17

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 26*40 میلیمتر

وزن : 46 قیراط

قیمت : 399.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 20

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 23*36 میلیمتر

وزن : 44.5 قیراط

قیمت : 329.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 19

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 24*41 میلیمتر

وزن : 50 قیراط

قیمت : 399.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 22

آمتیست برزیل

ابعاد : 44*25 میلیمتر

وزن : 82 قیراط

قیمت : 299.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 21

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 22*32 میلیمتر

وزن : 33 قیراط

قیمت : 329.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 24

مالاکیت کنگو ( سنگ طاووس )

ابعاد : 28*44 میلیمتر

وزن : 67 قیراط

قیمت : 359.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 23

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 35*50 میلیمتر

وزن : 117 قیراط

قیمت : 599.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 26

مالاکیت کنگو ( سنگ طاووس )

ابعاد : 35*41 میلیمتر

وزن : 81 قیراط

قیمت : 399.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 25

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 33*53 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 28

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 29*20 میلیمتر

وزن : 46 قیراط

قیمت : 359.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 27

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 20*36 میلیمتر

وزن : 38 قیراط

قیمت : 269.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 30

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 29*16 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 249.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 29

شاهکاری از سنگ مالاکیت کنگو ( سنگ طاووس )

ابعاد : 46*62 میلیمتر

وزن : 146 قیراط

قیمت : 899.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 32

آمتیست برزیل

ابعاد : 29*49 میلیمتر

وزن : 50 قیراط

قیمت : 339.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 31

جواهر آمتیست برزیل

ابعاد : 18*22 میلیمتر

وزن : 19 قیراط

قیمت : 399.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 34

جواهر توپاز سوئیس

ابعاد : 22*16 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 589.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 33

جواهر یاقوت سرخ

ابعاد : 25*18 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 1.100.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 36

جواهر زبرجد افغانستان

ابعاد : 12*30 میلیمتر

وزن : 15 قیراط

قیمت : 499.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 35

عقیق زرد

ابعاد : 23*62 میلیمتر

وزن : 54 قیراط

قیمت : 319.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 38

جواهر توپاز سوئیس

ابعاد : 10*17 میلیمتر

وزن : 13 قیراط

قیمت : 369.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 37

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 26*35 میلیمتر

وزن : 39 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 40

جواهر زبرجد افغانستان

ابعاد : 10*12 میلیمتر

وزن : 9 قیراط

قیمت : 329.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 39

جواهر یاقوت سرخ

ابعاد : 11*13 میلیمتر

وزن : 13 قیراط

قیمت : 369.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 42

جواهر یاقوت کبود

ابعاد : 24*35 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 419.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 41

جواهر یاقوت کبود

ابعاد : 12*31 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 369.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 44

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 30*63 میلیمتر

وزن : 84 قیراط

قیمت : 349.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 43

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 30*63 میلیمتر

وزن : 87 قیراط

قیمت : 349.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 46

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 22*51 میلیمتر

وزن : 68 قیراط

قیمت : 349.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 45

مالاکیت کنگو ( سنگ طاووس )

ابعاد : 31*31 میلیمتر

وزن : 65 قیراط

قیمت : 329.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 48

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 27*29 میلیمتر

وزن : 50 قیراط

قیمت : 209.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 47

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 21*38 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 209.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 50

فیروزه اصل نیشابور

ابعاد : 38*27 میلیمتر

وزن : 53 قیراط

قیمت : 369.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 49

فیروزه اصل نیشابور

ابعاد : 40*25 میلیمتر

ووزن : 67 قیراط

قیمت : 469.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 52

فیروزه اصل نیشابور

ابعاد : 27*35 میلیمتر

وزن : 66 قیراط

قیمت : 349.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 51

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 28*26 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 54

فیروزه اصل نیشابور

ابعاد : 40*28 میلیمتر

وزن : 71 قیراط

قیمت : 439.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 53

فیروزه اصل نیشابور

ابعاد : 40*27 میلیمتر

وزن : 62 قیراط

قیمت : 439.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 56

فیروزه اصل نیشابور

ابعاد : 30*36 میلیمتر

وزن : 74 قیراط

قیمت : 499.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 55

فیروزه اصل نیشابور

ابعاد : 20*30 میلیمتر

وزن : 36 قیراط

قیمت : 329.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 58

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 35*24 میلیمتر

وزن : 25 قیراط

قیمت : 299.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 57

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 22*43 میلیمتر

وزن : 36 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 60

سنگ لاجورد افغانستان

ابعاد : 22*43 میلیمتر

وزن : 35 قیراط

قیمت : 269.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 59

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 31*23 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 62

سنگ لاجورد افغانستان

ابعاد : 26*29 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 269.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 61

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 27*29 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 64

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا  

ابعاد : 31*26 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 259.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 63

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 22*33 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 66

عقیق سرخ 

ابعاد : 34*22 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 199.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 65

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار

 ابعاد : 26*31 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 68

جواهر زبرجد

ابعاد : 16*19 میلیمتر

وزن : 9 قیراط

قیمت : 369.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 67

سنگ گارنت

 ابعاد : 20*42 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 219.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 70

جواهر یاقوت سرخ

ابعاد : 9*21 میلیمتر

وزن : 9.5 قیراط

قیمت : 269.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 69

سنگ استار سان استون

  ابعاد : 52*26 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 319.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 72

عقیق زرد

ابعاد : 34*22 میلیمتر

وزن : 35 قیراط

قیمت : 199.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 71

جواهر یاقوت سرخ

ابعاد : 9*21 میلیمتر

وزن : 9.5 قیراط

قیمت : 269.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 74

جواهر زبرجد

ابعاد : 16*11 میلیمتر

وزن : 9.5 قیراط

قیمت : 369.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 73

جواهر یاقوت کبود

ابعاد : 16*11 میلیمتر

وزن : 12.5 قیراط

قیمت : 369.000 تومانزیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است