مدال های سنگی
الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها منشور سنگی هفت چاکرا محصولات پیشنهادی درباره ما


آویز های سنگی


مدال های سنگی

آویز کد 29

سنگ کریستال کوارتز

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 219.000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 28

سنگ سیترین

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 239.000 تومانمدال های سنگی

آویز کد 31

سنگ زبرجد

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 219.000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 30

سنگ عقیق

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 75.000 تومانمدال های سنگی

آویز کد 27

مدال سیترین

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 99.000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 25

مدال در کوهی

قیمت : 79.000 تومانمدال های سنگی

آویز کد 1

سنگ جاسپر قرمز

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 59.000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 3

سنگ لابرادرویت

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 59.000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 6

سنگ آونتورین نارنجی

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 59.000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 5

سنگ عقیق

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 89.000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 10

سنگ آونتورین سبز

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 59.000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 9

سنگ عقیق سبز

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 79.000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 12

دندان اژدها سنگ دلربا

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 89.000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 11

ستاره سنگ آونتورین

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 99.000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 14

سنگ آمتیست

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 59.000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 13

سنگ لاجورد

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 59.000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 16

سنگ کریستال کوارتز

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 59.000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 15

قلب سنگ رویال جاسپر

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 99.000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 18

دندان اژدها سنگ جاسپرقرمز

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 89.000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 17

سنگ کریستال کوارتز

 

قیمت : 98.000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 20

دندان اژدها سنگ اوناکیت

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 39000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 19

دندان اژدها سنگ هولیت

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 39000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 22

مدال راف کریستال کوارتز

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 69.000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 21

مدال راف کریستال کوارتز

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 69.000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 24

سیم بافت طرح درخت سنگ عقیق خزه

به همراه یک آویز بند چرمی

قیمت : 199.000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 23

سیم بافت طرح درخت سنگ اوناکیت

به همراه یک آویز بند چرمی

قیمت : 199.000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 32

مدال سنگ چشم ببر

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 89.000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 26

مدال بولگاری یشم

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 89.000 تومان


زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad