الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها منشور سنگی هفت چاکرا محصولات پیشنهادی درباره ما


خواص سنگ  عقیق قرمز    Red Agate :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و سوم

 • درمان اعتیاد و اختلالات رفتاری

 • بهبود کارکرد معده

 • ایجاد پایداری سیستم عصبی

 • تنظیم غدد درون ریز

 • براي تقويت حس احترام به نفس و ارزش قائل شدن براي خويشتن به كار مي رود

 • باعث حس امنيت و عشق به خويشتن

 • اين سنگ همچنين براي بيماريهاي پوستي از جمله آكنه بكار مي رود

 • درمان بيماري هاي کمر درد ، پا درد ، استخوان درد و همچنين دردهاي ماهيچه اي

 • درمان استرس ، اضطراب ، ميگرن ، انواع سر درد و بيماري هاي عصبي

 • سنگ شهامت، حفاظت، و قدرت است

 • ترس ها را کاهش می دهد

 • به پیشرفت معنوی شخص کمک کند

 • برای مراقبه و مراسم مذهبی کاربرد وسیعی دارد

 • دارويي تقويتي براي دستگاه توليد مثل مي باشد

 • محركي براي دستگاه گوارش است

 • قدرت بيان و سخنوري را تسهيل مي كند

 • ارتعاشات اين سنگ انسداد و موانع دروني را از بين مي برد و انرژي منفي را از ما دور مي كند

 نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 2

  حکاکی سوره الرحمن

ابعاد : 24*33 میلیمتر

قیمت : 499.000 تومان

نگین عقیق حکاکی

 سنگ عقیق حکاکی کد : 1

 حکاکی چهارقل و ایه الکرسی

ابعاد : 25*18 میلیمتر

قیمت : 280.000 تومان
نگین عقیق حکاکی

سنگ عقیق حکاکی کد : 4

 حکاکی آیت الکرسی

ابعاد : 23*23 میلیمتر

قیمت : 280.000 تومان

نگین عقیق حکاکی

 سنگ عقیق حکاکی کد : 3

  حکاکی اسماء الحُسنی

ابعاد : 24*18 میلیمتر

قیمت : 280.000 تومان


نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 6

  حکاکی سوره یس

ابعاد : 22*30 میلیمتر

قیمت : 499.000 تومان

نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 5

  حکاکی سوره یس

ابعاد : 21*27 میلیمتر

قیمت : 499.000 تومان


نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 8

  حکاکی 14 معصوم، و من یتق الله، نادعلی، آیة الکرسی، الحمد،چهار قل، قدر

ابعاد : 18*25 میلیمتر

قیمت : 380.000 تومان

نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 7

  حکاکی و من یتق الله، آیة الکرسی، ناد علی

ابعاد : 17*24 میلیمتر

قیمت : 380.000 تومان


نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 12

  حکاکی سوره یس

ابعاد : 26*34 میلیمتر

قیمت : 499.000 تومان

نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 11

  حکاکی و ان یکاد

ابعاد : 23*19 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان


نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 14

  حکاکی ائمه اطهار

ابعاد : 24*17 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 13

  حکاکی سوره واقعه

ابعاد : 22*28 میلیمتر

قیمت : 499.000 تومان


نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 16

  حکاکی سوره یس

ابعاد : 25*27 میلیمتر

قیمت : 499.000 تومان

نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 15

  حکاکی و ان یکاد

ابعاد : 23*17 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 20

  حکاکی سوره الرحمن

ابعاد : 21*27 میلیمتر

قیمت : 499.000 تومان

نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 19

  حکاکی سوره جن

ابعاد : 23*27 میلیمتر

قیمت : 499.000 تومان


نگین عقیق حکاکی

نگین عقیق حکاکی کد : 22

حکاکی حرز امام جواد

ابعاد : 15*22 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 21

  حکاکی سوره واقعه

ابعاد : 26*33 میلیمتر

قیمت : 499.000 تومان


نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 26

حکاکی آیت الکرسی

ابعاد : 20*25 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 25

حکاکی و ان یکاد

ابعاد : 17*22 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 28

  حکاکی ائمه اطهار

ابعاد :22*12 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 27

حکاکی حرز امام جواد

ابعاد : 17*22 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان


نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 30

  حکاکی و ان یکاد

ابعاد : 24*17 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 29

حکاکی حرز امام جواد

ابعاد : 18*20 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان


نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 32

  حکاکی و ان یکاد

ابعاد : 27*14 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 31

حکاکی حرز امام جواد

ابعاد : 16*21 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان


نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 34

حکاکی نادعلی

ابعاد : 18*26 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 33

  حکاکی و ان یکاد

ابعاد : 24*14 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 50

  حکاکی و ان یکاد

ابعاد : 18*15 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 49

حکاکی یا رزاق

ابعاد : 22*34 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان


نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 56

حکاکی یا رزاق

ابعاد : 25*36 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 55

  حکاکی و ان یکاد

ابعاد : 26*20 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان


نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 58

حکاکی یا رزاق

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 57

حکاکی یا رزاق

ابعاد : 21*32 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان
نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 60

  حکاکی و ان یکاد

ابعاد : 28*15 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 59

حکاکی یا رزاق

ابعاد : 22*34 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان
نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 64

  حکاکی و ان یکاد

ابعاد : 25*17 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

نگین عقیق حکاکی

مدال سنگ عقیق حکاکی کد : 63

  حکاکی و ان یکاد

ابعاد : 31*18 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ عقیق حکاکی

نگین عقیق حکاکی کد : 68

حکاکی آیت الکرسی

ابعاد : 23*18 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ عقیق حکاکی

نگین عقیق حکاکی کد : 67

حکاکی آیت الکرسی

ابعاد : 22*17 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ عقیق حکاکی

نگین عقیق حکاکی کد : 70

حکاکی ومن یتق الله

ابعاد : 27*23 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ عقیق حکاکی

نگین عقیق حکاکی کد : 69

حکاکی آیت الکرسی

ابعاد : 17*24 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان
 عقیق رویال

مشاهده ی بخش دوم

زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad