مدال برنزی
الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها منشور سنگی هفت چاکرا محصولات پیشنهادی درباره ما


بخش اول مدال های برنزی


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 2

 سنگ های به کار رفته : آمتیست

قیمت : 209.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 1

سنگ های به کار رفته : جاسپر قرمز

قیمت : 99.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 4

سنگ های به کار رفته : حدید حکاکی طلسم عین علی

قیمت : 109.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 3

 سنگ های به کار رفته : حدید حکاکی ستاره سلیمان

قیمت : 109.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 6

 سنگ های به کار رفته : عقیق زرد

قیمت : 99.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 5

 سنگ های به کار رفته : عقیق سبز ، آمتیست ،رودونیت ، جاسپر چوبی

قیمت : 139.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 8

 سنگ های به کار رفته : چشم ببر ، لابرادوریت

قیمت : 169.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 7

 سنگ های به کار رفته : چشم ببر

قیمت : 149.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 10

 سنگ های به کار رفته : لاجورد

قیمت : 169.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 9

   سنگ های به کار رفته : آمتیست

قیمت : 159.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 12

  سنگ های به کار رفته : عقیق سلیمانی خراسان

قیمت : 149.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 11

 سنگ های به کار رفته : سان استون کوارتز

قیمت : 149.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 14

 سنگ های به کار رفته : آمتیست

قیمت : 139.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 13

 سنگ های به کار رفته : عقیق تبتی

قیمت : 99.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 16

 سنگ های به کار رفته : رز کوارتز ،جید آبی ، لاجورد

قیمت : 119.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 15

 سنگ های به کار رفته : عقیق خزه ای

قیمت : 149.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 18

 سنگ های به کار رفته : آمتیست

قیمت : 119.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 17

 سنگ های به کار رفته : لاجورد ، عقیق تبتی

قیمت : 119.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 20

 سنگ های به کار رفته : سودالیت

قیمت : 179.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 19

 سنگ های به کار رفته : برنزیت

قیمت : 149.000 تومان


مدال های برنزی

ممدال برنزی کد : 22

 سنگ های به کار رفته : پیکاسو جاسپر،عقیق زرد،اوناکیت

قیمت : 99.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 21

 سنگ های به کار رفته :  بامبو جاسپر

قیمت : 149.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 24

 سنگ های به کار رفته : عقیق مراکش

قیمت : 259.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 23 

سنگ های به کار رفته : عقیق سبز

قیمت : 99.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 26

 سنگ های به کار رفته : عقیق سلیمانی خراسان

قیمت : 149.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 25

 سنگ های به کار رفته : بامبو جاسپر

قیمت : 149.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 28

 سنگ های به کار رفته : لاجورد

قیمت : 329.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 27

 سنگ های به کار رفته : مرجان ، رز کوارتز

قیمت : 119.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 30

 سنگ های به کار رفته : عقیق سلیمانی خراسان

قیمت : 149.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 29

 سنگ های به کار رفته : بوکسیت

قیمت : 149.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 32

سنگ های به کار رفته : رودونیت

قیمت : 189.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 31

 سنگ های به کار رفته : عقیق سلیمانی خراسان

قیمت : 149.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 34

 سنگ های به کار رفته : مالاکیت

قیمت : 200.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 33

 سنگ های به کار رفته : عقیق زرد

قیمت : 159.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 36

 سنگ های به کار رفته : مون استون

قیمت : 189.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 35

 سنگ های به کار رفته : عقیق بوتسوانا

قیمت : 149.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 38

 سنگ های به کار رفته : لاجورد،حدید،کلسیت زرد

قیمت : 99.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 37

 سنگ های به کار رفته : بوکسیت

قیمت : 169.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 40

 سنگ های به کار رفته : عقیق زرد

قیمت : 159.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 39

 سنگ های به کار رفته : عقیق زرد

قیمت : 159.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 42

 سنگ های به کار رفته : لاجورد

قیمت : 169.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 41

 سنگ های به کار رفته : عقیق سلیمانی

قیمت : 149.000 تومان

 


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 44

 سنگ های به کار رفته : برنزیت

قیمت : 149.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 43

 سنگ های به کار رفته : بامبو جاسپر

قیمت : 149.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 46

 سنگ های به کار رفته : مون استون

قیمت : 189.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 45

 سنگ های به کار رفته : عقیق سلیمانی

قیمت : 149.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 48

 سنگ های به کار رفته : عقیق زرد

قیمت : 159.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 47

 سنگ های به کار رفته : عقیق سلیمانی

قیمت : 149.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 50

 سنگ های به کار رفته : مالاکیت

قیمت : 200.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 49

 سنگ های به کار رفته : عقیق زرد ، کوارتز آبی ، آونتورین

قیمت : 99.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 52

 سنگ های به کار رفته : هفت چاکرا

قیمت : 99.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 51

 سنگ های به کار رفته : چشم ببر

قیمت : 149.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 54

 سنگ های به کار رفته : رودونیت، عقیق تبتی

قیمت : 99.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 53

 سنگ های به کار رفته : چشم ببر،حدید

قیمت : 99.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 56

 سنگ های به کار رفته : صدف، سیترین

قیمت : 119.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 55

 سنگ های به کار رفته : رودونیت،اوناکیت

قیمت : 119.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 58

 سنگ های به کار رفته : عقیق کریزلیس

قیمت : 149.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 57

 سنگ های به کار رفته : عقیق

قیمت : 149.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 60

 سنگ های به کار رفته : فسیل مرجان خاکستری

قیمت : 149.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 59

 سنگ های به کار رفته : مریم جاسپر

قیمت : 149.000 تومان


بخش اول مدال های برنزی

بخش دوم مدال های برنزی


زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad