الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemهر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 2

Natural Crazylaceagate

وزن : 99 قیراط

ابعاد : 52*45 میلیمتر

قیمت : 198000 تومان

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 1

Natural Crazylaceagate

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان

 


 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 4

Natural Crazylaceagate

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 39*21 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 3

Natural Crazylaceagate

وزن : 88 قیراط

ابعاد : 59*37 میلیمتر

قیمت : 172000 تومان

 

 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 6

Natural Crazylaceagate

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 22*52 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 5

Natural Crazylaceagate

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 23*39 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

 

 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 8

Natural Crazylaceagate

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 50*26 میلیمتر

قیمت : 124000 تومان

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 7

Natural Crazylaceagate

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 39*26 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 
 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 10

Natural Crazylaceagate

وزن : 100 قیراط

ابعاد : 34*46 میلیمتر

قیمت : 200000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 9

Natural Crazylaceagate

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 18*31 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

 

 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 12

Natural Crazylaceagate

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 25*42 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 11

Natural Crazylaceagate

وزن : 95 قیراط

ابعاد : 34*51 میلیمتر

قیمت : 190000 تومان

 

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 14

Natural Crazylaceagate

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 31*38 میلیمتر

قیمت : 124000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 13

Natural Crazylaceagate

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 19*32 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 16

Natural Crazylaceagate

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 31*32 میلیمتر

قیمت : 121000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 15

Natural Crazylaceagate

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 26*41 میلیمتر

قیمت : 121000 تومان

 

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 18

Natural Crazylaceagate

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 26*34 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 17

Natural Crazylaceagate

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 24*27 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

 


 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 20

Natural Crazylaceagate

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 27*38 میلیمتر

قیمت : 114000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 19

Natural Crazylaceagate

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 27*42 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

 

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 22

Natural Crazylaceagate

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 30*33 میلیمتر

قیمت : 94000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 21

Natural Crazylaceagate

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 35*49 میلیمتر

قیمت : 114000 تومان

 

 

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 24

Natural Crazylaceagate

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 19*42 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 23

Natural Crazylaceagate

وزن : 85 قیراط

ابعاد : 34*43 میلیمتر

قیمت : 170000 تومان

 

 

 

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 26

Natural Crazylaceagate

وزن : 60 قیراط

ابعاد :29*41 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 25

Natural Crazylaceagate

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 17*35 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 

 

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 28

Natural Crazylaceagate

وزن : 33 قیراط

ابعاد :41*23 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 27

Natural Crazylaceagate

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 20*34 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

 

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 30

Natural Crazylaceagate

وزن : 99 قیراط

ابعاد : 39*47 میلیمتر

قیمت : 198000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 29

Natural Crazylaceagate

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 28*32 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان

 

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 32

Natural Crazylaceagate

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 30*39 میلیمتر

قیمت : 104000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 31

Natural Crazylaceagate

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 41*33 میلیمتر

قیمت :  106000 تومان

 

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 34

Natural Crazylaceagate

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 25*34 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 33

Natural Crazylaceagate

وزن : 74000 قیراط

ابعاد : 50*37 میلیمتر

قیمت :  148000 تومان

 


 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 36

Natural Crazylaceagate

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 26*39 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 35

Natural Crazylaceagate

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 23*33 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

 

 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 38

Natural Crazylaceagate

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 31*45 میلیمتر

قیمت : 134000 تومان

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 37

Natural Crazylaceagate

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 39*44 میلیمتر

قیمت : 122000 تومان

 

 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 40

Natural Crazylaceagate

وزن : 72 قیراط

ابعاد : 32*62 میلیمتر

قیمت : 144000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 39

Natural Crazylaceagate

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 25*47 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

 

 

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 42

Natural Crazylaceagate

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 19*39 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 41

Natural Crazylaceagate

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 17*30 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 

 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 44

Natural Crazylaceagate

وزن : 89 قیراط

ابعاد : 29*52 میلیمتر

قیمت : 178000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 43

Natural Crazylaceagate

وزن : 91 قیراط

ابعاد : 53*39 میلیمتر

قیمت : 182000 تومان

 

 

 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 46

Natural Crazylaceagate

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 27*41 میلیمتر

قیمت : 104000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 45

Natural Crazylaceagate

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 22*22 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان
 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 48

Natural Crazylaceagate

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 29*21 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 47

Natural Crazylaceagate

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 17*35 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 

 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 50

Natural Crazylaceagate

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 43*26 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 49

Natural Crazylaceagate

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 29*28 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

 

 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 52

Natural Crazylaceagate

وزن : 100 قیراط

ابعاد : 42*70 میلیمتر

قیمت : 200000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 51

Natural Crazylaceagate

وزن : 147 قیراط

ابعاد : 40*61 میلیمتر

قیمت : 294000 تومان

 

 

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 54

Natural Crazylaceagate

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 22*37 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 53

Natural Crazylaceagate

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 16*24 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 

 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 56

Natural Crazylaceagate

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 25*37 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 55

Natural Crazylaceagate

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 28*24 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

 

 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 58

Natural Crazylaceagate

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 15*23 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 57

Natural Crazylaceagate

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 14*26 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان
 
عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 60

Natural Crazylaceagate

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 17*27 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 59

Natural Crazylaceagate

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 35*21 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان
 
عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 62

Natural Crazylaceagate

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 24*34 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 61

Natural Crazylaceagate

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 17*23 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد