الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemانواع محصولات طلاروسیطلاروسی

مدال طلا روسی کد : 2

سنگ آمتیست

ابعاد : 31*23 میلیمتر

قیمت : 129000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 1

سنگ عقیق

ابعاد : 30*34 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان
طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 4

سنگ مون استون

ابعاد : 23*29 میلیمتر

قیمت : 139000 تومان

 

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 3

سنگ عقیق

ابعاد : 22*31 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 6

سنگ یشم

ابعاد : 15*23 میلیمتر

قیمت : 109000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 5

سنگ لابرادوریت

ابعاد : 23*29 میلیمتر

قیمت : 109000 تومان

 


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 8

سنگ عقیق

ابعاد : 22*24 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 7

سنگ لاجورد

ابعاد : 30*34 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

 


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 10

سنگ آمتیست

ابعاد : 20*14 میلیمتر

قیمت : 119000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 9

سنگ لابرادوریت

ابعاد : 23*31 میلیمتر

قیمت : 129000 تومان


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 12

سنگ مون استون

ابعاد : 23*31 میلیمتر

قیمت : 149000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 11

سنگ مون استون

ابعاد : 13*32 میلیمتر

قیمت : 119000 تومان


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 14

سنگ مس

ابعاد : 24*29 میلیمتر

قیمت : 129000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 13

سنگ عقیق

ابعاد : 18*23 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 16

سنگ مون استون

ابعاد : 33*21 میلیمتر

قیمت : 159000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 15

سنگ عقیق

ابعاد : 36*28 میلیمتر

قیمت : 109000 تومان


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 18

سنگ عقیق

ابعاد : 23*37 میلیمتر

قیمت : 109000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 17

سنگ عقیق

ابعاد : 20*32 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان
طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 20

سنگ فیروزه

ابعاد : 18*28 میلیمتر

قیمت : 139000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 19

سنگ گلدن ابسیدیان

ابعاد : 17*25 میلیمتر

قیمت : 119000 تومان


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 22

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 31*20 میلیمتر

قیمت : 119000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 21

سنگ عقیق

ابعاد : 25*21 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 24

سنگ عقیق

ابعاد : 23*31 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 23

سنگ مون استون

ابعاد : 30*24 میلیمتر

قیمت : 149000 تومان

 


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 26

سنگ لابرادوریت

ابعاد :31*22 میلیمتر

قیمت : 109000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 25

سنگ مون استون

ابعاد : 23*31 میلیمتر

قیمت : 149000 تومان


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 28

سنگ عقیق

ابعاد :21*28 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 27

سنگ فیروزه

ابعاد : 18*27 میلیمتر

قیمت : 129000 تومان


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 30

سنگ عقیق

ابعاد : 26*24 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 29

سنگ مس

ابعاد : 29*24 میلیمتر

قیمت : 129000 تومان


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 32

سنگ  عقیق

ابعاد : 31*23 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 31

سنگ لابرادوریت

ابعاد : 21*28 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 34

سنگ آمتیست

ابعاد : 31*23 میلیمتر

قیمت : 129000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 33

سنگ عقیق
ابعاد : 31*23 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان
طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 36

سنگ مون استون

ابعاد : 22*29 میلیمتر

قیمت : 119000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 35

سنگ مون استون

ابعاد : 31*23 میلیمتر

قیمت : 119000 تومان

 


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 38

سنگ لاجورد

ابعاد : 14*32 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 37

سنگ عقیق

ابعاد : 22*29 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 40

سنگ  عقیق

ابعاد : 22*24 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 39

سنگ یشم

ابعاد : 16*35 میلیمتر

قیمت : 109000 تومان


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 42

سنگ آمتیست

ابعاد : 15*23 میلیمتر

قیمت : 109000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 41

سنگ مون استون

ابعاد : 29*23 میلیمتر

قیمت : 129000 تومان


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 44

سنگ فیروزه

ابعاد : 14*19 میلیمتر

قیمت : 149000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 43

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 15*28 میلیمتر

قیمت : 109000 تومان


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 46

سنگ عقیق

ابعاد : 19*28 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 45

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 32*17 میلیمتر

قیمت : 109000 تومان