الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemخواص سنگ چشم ببر    Tiger's Eye    :

 •  ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و سوم

 • چشم ببر برای افزایش ثروت و زنده دلی استفاده می شود، شجاعت را تقویت کرده، هیجان جنسی و قوای جسمانی بهمراه داشته و اجازه می دهد که این ویژگیها با ذهنی روشن و دیدگاهی مثبت متعادل شود.

 • بعنوان سنگ قدرت در جذب پول، ثروت و شانس شهرت فراوانی دارد اما قدرتهای معنوی نیز دارد.

 • حرکت نور در سطح آن باعث شده سنگ فوق العاده ای برای رؤیت پنداره و پیشگویی باشد.

 • از روزگاران قدیم به عنوان محافظ محسوب شده و سربازان رومی هنگام جنگ آنرا به همراه خود داشتند و بخصوص برای مقابله با جادوی سیاه مفید است. همچنین برای درک حقیقت در هر موقعیتی استفاده می شود.

 • درمان اختلالات چشمی یکی از کاربردهای رایج چشم ببر است.

 •  چشم ببر سرعت فعالیت چاکرای سوم را کاسته و از هدر رفت انرژی جلوگیری می کند. به طور کلی چشم ببر متعادل کننده عواطف است که لجاجت را نرم کرده و دیدی روشن به فرد می دهد.

 •  با تخلیه انرژی و ایجاد تمرکز، ارتباط با اراده و قدرت شخصی را تقویت می کند.

 • به دلیل تسلط خورشید بر این سنگ و دارا بودن برقی از نور طلایی برای تقویت اعتقادات و ایجاد شجاعت و اعتماد بنفس استفاده می شود.

 •  سنگ گرمی است و برای افراد ضعیف و بیمار بسیار مفید است.

 • افزایش قدرت و تمرکز ذهن

 • بسیار مفید برای درمان بیماری های روان تنی، ترس و اضطراب

 • توازن یین و یانگ

 • بهبود کارایی چشم ها ، گلو و ارگانهای تولید مثل

 • کمک به دفع مواد سمی

 • کاهش درد

 •  ترمیم شکستگی استخوان و ستون فقرات

 • بهبود سوخت و ساز بدن

 • افزایش میل جنسی

 • جذب ثروت و کمک به پیشرفت در مسائل مالی

 • افزایش عشق و شور و قدرت فیزیکی

 • ابزاری عالی برای روشن بینی و یا پیش گویی

 • سپر در برابر جادوی سیاه

 • شفای اختلالات چشم

 • ایجاد تعادل احساسات و عواطف

 • سنگ نماد پول ، حفاظت ، شجاعت ، انرژی ، شانس ، پیش گویی

 هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 2

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 39*23 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 1

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 38*24 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان
سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 4

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 27*20 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 3

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 40*26 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 6

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 38*21 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 5

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 29*20 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 8

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 42*26 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 7

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 27*27 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 10

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 48*21 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 9

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 38*20 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 12

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 27*19 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 11

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 34*21 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 14

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 28*18 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 13

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 24*18 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 16

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 15

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 29*20 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 18

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 43*23 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 17

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 42*23 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان
سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 20

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 19

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 29*22 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 22

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 27*16 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 21

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 37*22 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 24

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 35*24 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 23

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 34*20 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 26

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 20 قیراط

ابعاد :19*26 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 25

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 25*19 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 28

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 26 قیراط

ابعاد :32*20 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 27

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 46*28 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 30

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 40*29 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 29

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 24*19 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 32

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 23*18 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 31

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 45*27 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 34

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 26*14 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 33

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 28*20 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان
سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 36

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 34*22 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 35

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 37*15 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 38

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 38*24 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 37

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 40*26 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 40

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 46*26 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 39

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 30*21 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 42

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 44*28 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 41

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 34*22 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 44

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 42*25 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 43

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 33*22 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 46

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 41*34 میلیمتر

قیمت : 89000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 45

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 38*20 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان
سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 48

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 23*21 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 47

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 34*22 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 50

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 34*21 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 49

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 28*18 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 52

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 51

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 27*52 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 54

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 45*26 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 53

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 40*22 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 56

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 22*17 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 55

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 24*17 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 58

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 40*23 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 57

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 44*26 میلیمتر

قیمت : 101000 تومان
سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 60

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 34*22 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 59

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 31*18 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد