دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ سلنایت Selenite:

  • هر چند نام سلنایت به معنی "سنگ ماه" است اما هیچ ارتباطی با سنگ زیبا و پایدار "مون استون" ندارد. ممکن است کیفیت نقره ای رنگ این سنگ و یا نام الهه ماه یونانی "سلن " باعث شده باشد که آن را سنگ ماه بنامند

  • سلنایت سنگ قدرتمندی برای ارتباطات با دنیای ارواح است و به تعامل با اجداد خردمند، فرشتگان، ارواح راهنما و افرادی درگذشته ای که دوستشان داشته ایم، کمک می کند

  • سلنایت ارتعاش خوبی دارد و به ذهن وضوح می بخشد، با دستیابی به خودآگاه فرشتگان و ارواح راهنما، چاکراهای بالایی و تاجی را باز می کند

  • سلنایت رابط روح است و به اتصال آن به ارتعاش زمین کمک می کند.

  • سلنایت سلولهای بدن را درمان و جریان مایعات بدن مانند مایع نخاعی را هماهنگ می کند. ستون مهره ها را تنظیم کرده و به انعطاف پذیری آن کمک کرده و از حملات صرعی جلوگیری می کند

  • سلنایت پوست را بهبود بخشیده و ظرفیت بدن برای جذب کلسیم را افزایش می دهد. به بدن کمک می کند تا ویتامین ها و املاح معدنی مورد نیاز را جذب کند اما به هضم آن کمک نمی کند.

  • سلنایت سنگ باروری است و از جنین و مادر تا زمانی که نوزاد سلامت به دنیا بیاید محافظت می کند

  • سلنایت مؤثرترین سنگ برای شارژ و پاکسازی دیگر سنگهاست و هرگز نباید به صورت اکسیر خورده شود اما باید روی بدن قرار داده شود تا در هاله نفوذ کرده و تأثیر لازم را بگذارد.

  • سلنایت سنگ مدیوم ها و غیبگوها و تله پاتیست هاست و برای انتقال ذرات فکر و ذهن بر روی ذهن و فکر دیگر افراد فوق العاده پر کاربرد است

  • قبایل بومی آفریقا معتقند همراه سلنایت ارواح راهنما حضور دارند و چه شیاطین و چه فرشتگان به نیت شما در کنارتان حضور میابند .. سلنایت سنگ ارتباط است
سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 2

 Natural Selenite

ابعاد : 23*28 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 200.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 1

 Natural Selenite

ابعاد : 19*21 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 139.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 4

 Natural Selenite

ابعاد : 21*25 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 140.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 3

 Natural Selenite

ابعاد : 18*28 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 139.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 6

 Natural Selenite

ابعاد : 13*22 میلیمتر

وزن : 15 قیراط

قیمت : 79.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 5

 Natural Selenite

ابعاد : 17*20 میلیمتر

وزن : 18 قیراط

قیمت : 90.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 8

 Natural Selenite

ابعاد : 16*23 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 7

 Natural Selenite

ابعاد : 18*30 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 139.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 10

 Natural Selenite

ابعاد : 21*30 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 160.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 9

 Natural Selenite

ابعاد : 23*31 میلیمتر

وزن : 38 قیراط

قیمت : 190.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 12

 Natural Selenite

ابعاد : 25*24 میلیمتر

وزن : 39 قیراط

قیمت : 199.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 11

 Natural Selenite

ابعاد : 17*22 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 110.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 14

 Natural Selenite

ابعاد : 20*20 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 100.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 13

 Natural Selenite

ابعاد : 20*21 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 159.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 16

 Natural Selenite

ابعاد : 26*25 میلیمتر

وزن : 41 قیراط

قیمت : 209.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 15

 Natural Selenite

ابعاد : 11*22 میلیمتر

وزن : 14 قیراط

قیمت : 70.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 18

 Natural Selenite

ابعاد : 18*20 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 120.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 17

 Natural Selenite

ابعاد : 20*34 میلیمتر

وزن : 48 قیراط

قیمت : 240.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 20

 Natural Selenite

ابعاد : 24*28 میلیمتر

وزن : 45 قیراط

قیمت : 229.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 19

 Natural Selenite

ابعاد : 18*18 میلیمتر

وزن : 13 قیراط

قیمت : 69.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 22

 Natural Selenite

ابعاد : 20*24 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 189.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 21

 Natural Selenite

ابعاد : 18*21 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 24

 Natural Selenite

ابعاد : 16*36 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 159.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 23

 Natural Selenite

ابعاد : 19*29 میلیمتر

وزن : 30 قیراط

قیمت : 150.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 26

 Natural Selenite

ابعاد : 21*22 میلیمتر

وزن : 33 قیراط

قیمت : 169.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 25

 Natural Selenite

ابعاد : 16*31 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 130.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 28

 Natural Selenite

ابعاد : 18*32 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 159.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 27

 Natural Selenite

ابعاد : 16*25 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 30

 Natural Selenite

ابعاد : 11*22 میلیمتر

وزن : 9 قیراط

قیمت : 49.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 29

 Natural Selenite

ابعاد : 23*24 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 120.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 32

 Natural Selenite

ابعاد : 14*26 میلیمتر

وزن : 14 قیراط

قیمت : 70.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 31

 Natural Selenite

ابعاد : 24*17 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 89.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 34

 Natural Selenite

ابعاد : 22*24 میلیمتر

وزن : 35 قیراط

قیمت : 179.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 33

 Natural Selenite

ابعاد : 20*15 میلیمتر

وزن : 15 قیراط

قیمت : 79.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 36

 Natural Selenite

ابعاد : 12*19 میلیمتر

وزن : 12 قیراط

قیمت : 60.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 35

 Natural Selenite

ابعاد : 21*21 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 130.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 38

 Natural Selenite

ابعاد : 15*26 میلیمتر

وزن : 30 قیراط

قیمت : 150.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 37

 Natural Selenite

ابعاد : 13*27 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 130.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 40

 Natural Selenite

ابعاد : 19*14 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 89.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 39

 Natural Selenite

ابعاد : 11*15 میلیمتر

وزن : 6 قیراط

قیمت : 49.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است