دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ رز کوارتز ( کوارتز صورتی )   Rose Quartz    :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم

 • سنگ عشق

 •  سپر امواج منفي

 • تقويت باروري و گردش خون

 • ايجاد آرامش

 • تنظيم سيستم عصبي پاراسمپاتيک

 • تقویت احساس عشق ورزي و محبت

 • تشعشع امواج مثبت

 • درمان بيماريهاي قلبي ، سرطان خون و لکه هاي پوستي و آبسه

 • مفيد جهت کاهش افسردگي و بيخوابي

 • التيام بخش بيماريهاي معده و سيستم گوارشي

 • برای افزایش قدرت باروری و برای محافظت از مادر و جنین

 • کمک به عملکرد صحیح سیستم گردش خون ، کلیه ها ، آدرنال ، اندام تناسلی ، کبد ، ریه و قلب

 • افزایش قدرت باروری

 • نماد عشق

 • بهبود و افزایش قدرت جنسی زنان

 • برای جلوگیری از ابتلا به سرطان خون مفید است

 • چهره زنان را با نشاط و دل گرم مي‌كند و احساسات لطيف آن‌ها را تحت تاثير قرار مي دهد

 • شما مي‌توانيد از اين سنگ براي بهتر شدن روابط عاطفي و مشكلات ارتباطي خود استفاده كنيد

 سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 2

Natural Rose Quartz

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 23*30 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 1

Natural Rose Quartz

وزن : 82 قیراط

ابعاد : 28*38 میلیمتر

قیمت : 205000 تومان
سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 4

Natural Rose Quartz

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 16*49 میلیمتر

قیمت : 107000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 3

Natural Rose Quartz

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 30*37 میلیمتر

قیمت : 152000 تومان


سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 6

Natural Rose Quartz

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 20*35 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 5

Natural Rose Quartz

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 21*31 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان


سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 8

Natural Rose Quartz

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 19*49 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 7

Natural Rose Quartz

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 19*50 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان


سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 10

Natural Rose Quartz

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 26*35 میلیمتر

قیمت : 132000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 9

Natural Rose Quartz

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 22*31 میلیمتر

قیمت : 112000 تومان


سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 12

Natural Rose Quartz

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 26*34 میلیمتر

قیمت : 147000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 11

Natural Rose Quartz

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 34*35 میلیمتر

قیمت : 177000 تومان


سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 14

Natural Rose Quartz

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 20*36 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 13

Natural Rose Quartz

وزن : 84 قیراط

ابعاد : 25*40 میلیمتر

قیمت : 210000 تومان


سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 16

Natural Rose Quartz

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 24*27 میلیمتر

قیمت : 142000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 15

Natural Rose Quartz

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 26*42 میلیمتر

قیمت : 177000 تومان


سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 18

Natural Rose Quartz

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 22*41 میلیمتر

قیمت : 145000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 17

Natural Rose Quartz

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 22*44 میلیمتر

قیمت : 147000 تومان
سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 20

Natural Rose Quartz

وزن : 68 قیراط

ابعاد : 35*36 میلیمتر

قیمت : 170000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 19

Natural Rose Quartz

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 22*30 میلیمتر

قیمت : 115000 تومان


سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 22

Natural Rose Quartz

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 23*39 میلیمتر

قیمت : 145000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 21

Natural Rose Quartz

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 24*32 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان


سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 24

Natural Rose Quartz

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 19*26 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 23

Natural Rose Quartz

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 28*32 میلیمتر

قیمت : 157000 تومان


سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 26

Natural Rose Quartz

وزن : 46 قیراط

ابعاد :26*27 میلیمتر

قیمت : 115000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 25

Natural Rose Quartz

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 27*42 میلیمتر

قیمت : 160000 تومان


سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 28

Natural Rose Quartz

وزن : 49 قیراط

ابعاد :29*25 میلیمتر

قیمت : 122000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 27

Natural Rose Quartz

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 26*35 میلیمتر

قیمت : 152000 تومان


سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 30

Natural Rose Quartz

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 30*38 میلیمتر

قیمت : 162000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 29

Natural Rose Quartz

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 19*33 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان


سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 32

Natural Rose Quartz

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 27*33 میلیمتر

قیمت : 147000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 31

Natural Rose Quartz

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 21*39 میلیمتر

قیمت : 147000 تومان


سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 34

Natural Rose Quartz

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 26*35 میلیمتر

قیمت : 145000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 33

Natural Rose Quartz

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 24*35 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان
سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 36

Natural Rose Quartz

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 29*32 میلیمتر

قیمت : 122000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 35

Natural Rose Quartz

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 21*43 میلیمتر

قیمت : 160000 تومان


سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 38

Natural Rose Quartz

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 24*33 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 37

Natural Rose Quartz

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 22*31 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان


سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 40

Natural Rose Quartz

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 24*43 میلیمتر

قیمت : 160000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 39

Natural Rose Quartz

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 22*30 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان


سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 42

Natural Rose Quartz

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 24*34 میلیمتر

قیمت : 112000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 41

Natural Rose Quartz

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 20*37 میلیمتر

قیمت : 147000 تومان


سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 44

Natural Rose Quartz

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 27*38 میلیمتر

قیمت : 155000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 43

Natural Rose Quartz

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 23*38 میلیمتر

قیمت : 147000 تومان


سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 46

Natural Rose Quartz

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 20*33 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 45

Natural Rose Quartz

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 21*32 میلیمتر

قیمت : 125000 تومان
سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 48

Natural Rose Quartz

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 22*32 میلیمتر

قیمت : 127000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 47

Natural Rose Quartz

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 24*34 میلیمتر

قیمت : 165000 تومان

 


سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 50

Natural Rose Quartz

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 17*36 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 49

Natural Rose Quartz

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 23*38 میلیمتر

قیمت : 160000 تومان


سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 52

Natural Rose Quartz

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 19*39 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 51

Natural Rose Quartz

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 25*35 میلیمتر

قیمت : 132000 تومان


سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 54

Natural Rose Quartz

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 28*31 میلیمتر

قیمت : 127000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 53

Natural Rose Quartz

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 26*32 میلیمتر

قیمت : 115000 تومان


سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 56

Natural Rose Quartz

وزن : 82 قیراط

ابعاد : 26*39 میلیمتر

قیمت : 205000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 55

Natural Rose Quartz

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 28*39 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان


سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 58

Natural Rose Quartz

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 25*31 میلیمتر

قیمت : 112000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 57

Natural Rose Quartz

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 21*38 میلیمتر

قیمت : 117000 تومان
سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 60

Natural Rose Quartz

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 16*34 میلیمتر

قیمت : 107000 تومان

سنگ رزکوارتز

سنگ رزکوارتز ماداگاسکار کد : 59

Natural Rose Quartz

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 23*33 میلیمتر

قیمت : 155000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است