الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagem

انواع مختلفی از دستبند های سنگی

بخش سوم 


سایز هر دستبند را در قسمت توضیحات سفارش بنویسید


در صورت نیاز به سایز بزرگتر یا کوچکتر در قسمت توضیحات سبد خرید بنویسید و یا تلفنی اطلاع دهید


 

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 102

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سان استون و صدف

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 48000 تومان

  

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 101

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : اونیکس مات و حدید

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 59000 تومان

  
دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 104

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سان استون

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 64000 تومان

  

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 103

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته :  سنگ حدید و چشم ببر

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 33000 تومان

  


در صورت نیاز به سایز بزرگتر یا کوچکتر در قسمت توضیحات سبد خرید بنویسید و یا تلفنی اطلاع دهید


 

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 106

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : طرح هانی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 45000 تومان

  

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 105

سایز مهره ها : 8 و 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : حدید و عقیق زرد

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 57000 تومان

  
دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 108

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : مون استون

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 46000 تومان

  

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 107

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق سیاه و عقیق قرمز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 39000 تومان

  
دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 110

سایز مهره ها : 8 و 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : جاسپرقرمز و عقیق سیاه مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 79000 تومان

  

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 109

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سان استون

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 57000 تومان

  
دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 112

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : یشم

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 48000 تومان

  

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 111

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : فلوریت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 69000 تومان

  
دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 114

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : آونتورین نارنجی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 39000 تومان

  

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 113

سایز مهره ها :  6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : یشم

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 48000 تومان

  
دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 116

سایز مهره ها : 8 و 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : دو عدد

سنگهای بکار رفته : اونیکس مات و عقیق قرمز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 70000 تومان

  

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 115

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : آونتورین نارنجی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 39000 تومان

  
دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 118

سایز مهره ها : 8 و 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : دو عدد

سنگهای بکار رفته : اونیکس و عقیق قرمزمات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 63000 تومان

  

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 117

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : اونیکس و رودونیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 35000 تومان

  


در صورت نیاز به سایز بزرگتر یا کوچکتر در قسمت توضیحات سبد خرید بنویسید و یا تلفنی اطلاع دهید


 

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 120

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : دو عدد

سنگهای بکار رفته : اونیکس و رودونیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 63000 تومان

  

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 119

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : دو عدد

سنگهای بکار رفته : اونیکس و جاسپرقرمز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 62000 تومان

  


در صورت نیاز به سایز بزرگتر یا کوچکتر در قسمت توضیحات سبد خرید بنویسید و یا تلفنی اطلاع دهید


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 122

سایز مهره ها : 8 و 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : چشم ببر و عقیق سیاه مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 57000 تومان

  

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 121

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : اونیکس مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 43000 تومان

  


در صورت نیاز به سایز بزرگتر یا کوچکتر در قسمت توضیحات سبد خرید بنویسید و یا تلفنی اطلاع دهید


 

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 124

سایز مهره ها : 4 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : حدید طلایی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 43000 تومان

  

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 123

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق سیاه

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 43000 تومان

  
دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 126

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : دو عدد

سنگهای بکار رفته : انیکس مات و رزکوارتز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 63000 تومان

  

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 125

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : دو عدد

سنگهای بکار رفته : انیکس مات،چشم ببر و هولیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 77000 تومان

  
دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 128

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ ماه(مون استون) و آمتیست

مناسب : خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 42000 تومان

  

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 127

سایز مهره ها : 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : کریستال کوارتز مات و عقیق سیاه

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 53000 تومان

  
دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 130

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 7 عدد

سنگهای بکار رفته : آمتیست ، آپاتیت ، لاجورد ، مالاکیت ،
 در ونوس ، لابرادوریت ، سان استون

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 370000 تومان

  

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 129

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : دو عدد

سنگهای بکار رفته : اونیکس و مرجان

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 72000 تومان

  


در صورت نیاز به سایز بزرگتر یا کوچکتر در قسمت توضیحات سبد خرید بنویسید و یا تلفنی اطلاع دهید


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 132

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 3 عدد

سنگهای بکار رفته :  لابرادوریت،عقیق سیاه مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 101000 تومان

  

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 131

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته :  سودالیت،عقیق زرد

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 40000 تومان

  
دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 134

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته :  یشم،عقیق سفید

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 49000 تومان

  

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 133

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته :  یشم،عقیق سیاه

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 46000 تومان

  
دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 136

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : اونیکس مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 52000 تومان

  

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 135

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : اونیکس مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 52000 تومان

  
دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 138

سایز مهره ها : 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : 2 عدد

سنگهای بکار رفته :  چشم ببر،اونیکس مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 86000 تومان

  

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 137

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : اونیکس مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 52000 تومان

  
دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 140

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 4 عدد

سنگهای بکار رفته :  مالاکیت،عقیق سیاه مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 107000 تومان

  

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 139

سایز مهره ها : 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : 2 عدد

سنگهای بکار رفته :  چشم ببر،عقیق اونیکس مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 86000 تومان

  
دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 142

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته :  جاسپرچوبی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 54000 تومان

  

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 141

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 6 عدد

سنگهای بکار رفته :  عقیق قرمز،عقیق سیاه مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 149000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 144

سایز مهره ها : 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته :  سنگ آونتورین و عقیق قرمز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 41000 تومان

  

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 143

سایز مهره ها :  10 و 8 میلیمتر

تعداد دستبندها :  2 عدد

سنگهای بکار رفته :  عقیق سیاه و رزکوارتز و عقیق سفید

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 78000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 146

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته :  سنگ  لاجورد

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 87000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 145

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته :  سنگ  عقیق قرمز مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 86000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 148

سایز مهره ها : 8 و 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته :  سنگ  عقیق سیاه

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 40000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 147

سایز مهره ها : 6 و 7 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته :  سنگ  سان استون و عقیق سیاه مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 43000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 150

سایز مهره ها : 10 و 6 و 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : 3 عدد

سنگهای بکار رفته :  سنگ  حدید طلایی و چشم ببر

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 99000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 149

سایز مهره ها :6 و 8  و 10 میلیمتر

تعداد دستبندها :  5 عدد

سنگهای بکار رفته :  سنگ  عقیق سیاه و ابسیدیان

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 129000 تومان

  

 
 

بخش اول دستبند سنگی

بخش دوم دستبند سنگی

بخش چهارم دستبند سنگی

بخش پنجم دستبند سنگی

بخش ششم دستبند سنگی

بخش هفتم دستبند سنگی