الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagem
انواع مختلفی از دستبند های سنگی

بخش هفتم


سایز هر دستبند را در قسمت توضیحات سفارش بنویسید

 
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 398

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ مون استون هلویی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 71000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 397

سایز مهره ها :  -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ  خون

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 73000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 400

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ فسیل مرجان

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 117000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 399

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ جاسپراقیانوسی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 59000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 402

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ سلنایت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 147000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 401

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته :  سنگ آمازونیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 67000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 404

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ عقیق کریزیلیس

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 142000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 403

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ موکائیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 119000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 406

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ گلدن چاروئیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 83000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 405

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : لپیدولیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 134000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 408

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ بلولیس

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 146000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 407

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ ماه و عقیق سفید

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 134000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 410

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ عقیق

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 83000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 409

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ ماه

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 129000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند نقره کد 412

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته :-

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 539000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 411

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ درونوس

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 69000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگی ماه تولد اردیبهشت کد 414

سایز مهره ها : 8 میل

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته :رودونیت،عقیق قرمز،جاسپر،آونتورین،لاجورد،اوناکیت،عقیق سفید،مالاکیت و یشم

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 68000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگی ماه تولد فروردین کد 413

سایز مهره ها : 8 میل

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : یشم،کوارتزدودی،هولیت،جاسپرقرمز،کیانیت،حدید،عقیق سیاه،لابرادوریت،رودونیت،آونتورین،گارنت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 57000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگی ماه تولد تیر کد 416

سایز مهره ها : 8 میل

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته :یشم،گارنت،جاسپرقرمز،عقیق قرمز،حدید،کوارتز،آونتورین

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 47000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگی ماه تولد خرداد کد 415

سایز مهره ها : 8 میل

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : مارسنگ،کوارتز،سیترین،کوارتزدودی،چشم ببر،برنزیت ،عقیق خزه و مون استون

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 57000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگی ماه تولد شهریور کد 418

سایز مهره ها : 8 میل

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته :لابرادوریت،ابسیدیان،عقیق قرمز،گارنت،حدیدعقیق سیاه،آمتیست،سودالیت،کوارتز،کوارتزدودی،مارسنگ

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 54000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگی ماه تولد مرداد کد 417

سایز مهره ها : 8 میل

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : چشم ببر،عقیق سیاه ،اوناکیت،یشم،کوارتز،مالاکیت،لابرادوریت،گارنت،برنزیت و آونتورین

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 54000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگی ماه تولد آبان  کد 420

سایز مهره ها : 8 میل

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته :جاسپر،لابرادوریت،سیترین،مالاکیت،رودونیت،ابسیدیان،کوارتزدودی،کوارتز،اوناکیت و دلربا

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 71000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگی ماه تولد مهر کد 419

سایز مهره ها : 8 میل

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته :هولیت،کیانیت،یشم،اوناکیت،جاسپر،ابسیدیان،کوارتز،فلوریت،کوارتزدودی،مارسنگ

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 64000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگی ماه تولد دی کد 422

سایز مهره ها : 8 میل

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته :جاسپر،گارنت،لابرادوریت،لاجورد،سودالیت،برنزیت،چشم ببر،کوارتز،حدید و ابسیدیان

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 52000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگی ماه تولد آذر کد 421

سایز مهره ها : 8 میل

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : آمتیست،لاجورد،سودالیت،مالاکیت،لابرادوریت،کوارتز،کوارتزدودی،ابسیدیان و عقیق سیاه

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 76000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگی ماه تولد اسفند  کد 424

سایز مهره ها : 8 میل

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته :لابرادوریت،فلوریت،آمتیست،رودونیت،سودالیت،کوارتز،ابسیدیان،

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 57000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگی ماه تولد بهمن کد 423

سایز مهره ها : 8 میل

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : مالاکیت،فلوریت،آمتیست،سودالیت،لاجورد،کوارتز،کوارتزدودی،چشم ببر،حدید و برنزیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 55000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند چرم سنگ طبیعی کد 426

سایز مهره ها : 6 و 8 میل

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : کیانیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 95000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند چرم سنگ طبیعی کد 425

سایز مهره ها : 6 و 8 میل

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سان استون و جاسپرقرمز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 64000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند چرم سنگ طبیعی کد 428

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ جاسپرعسلی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 78000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند چرم سنگ طبیعی کد 427

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ عقیق زرد حکاکی شرف الشمس

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 99000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند چرم سنگ طبیعی کد 430

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ لابرادوریت آبی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 184000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند چرم سنگ طبیعی کد 429

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ فسیل مرجان

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 107000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند چرم سنگ طبیعی کد 432

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ رودونیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 100000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند چرم سنگ طبیعی کد 431

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ واسونیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 100000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند چرم سنگ طبیعی کد 434

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ چشم ببر

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 65000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند چرم به همراه قاب نقره دور سنگ کد 433

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ خون

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 159000 تومان

  
بخش اول دستبند سنگی

بخش دوم دستبند سنگی

بخش سوم دستبند سنگی

بخش چهارم دستبند سنگی

بخش پنجم دستبند سنگی

بخش ششم دستبند سنگی