الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها منشور سنگی هفت چاکرا محصولات پیشنهادی درباره ما


ست های دخترانه

زیبا و جذاب مناسب تمامی سنین
ست های دخترانه

ست دخترانه کد : 2

 دستبند و گوشواره

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

سنگ های به کار رفته : رزجید،آمتیست

قیمت : 299.000 تومان

ست های دخترانه

ست دخترانه کد : 1

 دستبند و گوشواره

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

سنگ های به کار رفته : سیترین،رزجید،رودونیت

قیمت : 309.000 تومان


ست های دخترانه

ست دخترانه کد : 4

دستبند و گوشواره

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

سنگ های به کار رفته : کلسیت زرد ، عقیق سبز مات

قیمت : 299.000 تومان

ست های دخترانه

ست دخترانه کد : 3

 دستبند و گوشواره

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

سنگ های به کار رفته : جید بنفش،یشم شاه مقصود

قیمت : 299.000 تومان


ست های دخترانه

ست دخترانه کد : 6

دستبند و گوشواره

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

سنگ های به کار رفته : رزجید،حدید،یشم شاه مقصود

قیمت : 299.000 تومان

ست های دخترانه

ست دخترانه کد : 5

 دستبند و گوشواره

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

سنگ های به کار رفته : رزجید،رودونیت،سیترین

قیمت : 309.000 تومان


ست های دخترانه

ست دخترانه کد : 8

 دستبند و گوشواره

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

سنگ های به کار رفته : رزجید،یشم شاه مقصود

قیمت : 299.000 تومان

ست های دخترانه

ست دخترانه کد : 7

 دستبند و گوشواره

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

سنگ های به کار رفته : جید بنفش،کلسیت زرد،حدید

قیمت : 299.000 تومان


ست های دخترانه

ست دخترانه کد : 10

دستبند و گوشواره

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

سنگ های به کار رفته : رزجید،آمتیست،حدید

قیمت : 299.000 تومان

ست های دخترانه

ست دخترانه کد : 9

 دستبند و گوشواره

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

سنگ های به کار رفته : رزجید،کوارتزآبی

قیمت : 299.000 تومان


ست های دخترانه

ست دخترانه کد : 12

دستبند و گوشواره

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

سنگ های به کار رفته : رزجید،آمتیست،حدید،اونیکس

قیمت : 299.000 تومان

ست های دخترانه

ست دخترانه کد : 11

 دستبند و گوشواره

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

سنگ های به کار رفته : رزجید،آمتیست،حدید،اونیکس

قیمت : 299.000 تومان


ست های دخترانه

ست دخترانه کد : 14

دستبند و گوشواره

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

سنگ های به کار رفته : رزجید،سیترین،عقیق سبز مات،حدید

قیمت : 299.000 تومان

ست های دخترانه

ست دخترانه کد : 13

 دستبند و گوشواره

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

سنگ های به کار رفته : رزجید،آمتیست،حدید،اونیکس

قیمت : 299.000 تومان


ست های دخترانه

ست دخترانه کد : 16

دستبند و گوشواره

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

سنگ های به کار رفته : رزجید،عقیق زرد،حدید

قیمت : 299.000 تومان

ست های دخترانه

ست دخترانه کد : 15

 دستبند و گوشواره

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

سنگ های به کار رفته : رزجید،کلسیت زرد،حدید

قیمت : 299.000 تومان


ست های دخترانه

ست دخترانه کد : 18

دستبند و گوشواره

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

سنگ های به کار رفته : رزجید،حدید

قیمت : 299.000 تومان

ست های دخترانه

ست دخترانه کد : 17

 دستبند و گوشواره

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

سنگ های به کار رفته : رزجید،عقیق سبز مات

قیمت : 299.000 تومانزیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad