الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagem
انواع مختلفی از دستبند های سنگی

بخش دوم


سایز هر دستبند را در قسمت توضیحات سفارش بنویسید

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 52

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 3 عدد

سنگهای بکار رفته : ابسیدیان و عقیق سیاه مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 60000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 51

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : آونتورین و کریستال کوارتزمات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 66000 تومان


در صورت نیاز به سایز بزرگتر یا کوچکتر در قسمت توضیحات سبد خرید بنویسید و یا تلفنی اطلاع دهید
دستبند سنگ طبیعی کد 54

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : اونیکس و رزکوارتز مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 28000 توماندستبند سنگ طبیعی کد 53

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : اونیکس مات و دلربا

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 39000 تومان
دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 56

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 3 عدد

سنگهای بکار رفته : لاجورد

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 149000 تومان

 

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 55

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : حدید دلفینی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 33000 تومان


در صورت نیاز به سایز بزرگتر یا کوچکتر در قسمت توضیحات سبد خرید بنویسید و یا تلفنی اطلاع دهید
دستبند سنگ طبیعی کد 58

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 4 عدد

سنگهای بکار رفته : کریستال کوارتز،عقیق سفید،برنزیت و عقیق سیاه مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 146000 توماندستبند سنگ طبیعی کد 57

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : برنزیت و سیترین

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 97000 تومان
دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 60

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 3 عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق خره و عقیق سفید و عقیق قرمز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 84000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 59

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 2 عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق قرمز و عقیق سفید و آونتورین

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 54000 تومان


در صورت نیاز به سایز بزرگتر یا کوچکتر در قسمت توضیحات سبد خرید بنویسید و یا تلفنی اطلاع دهید
دستبند سنگ طبیعی کد 62

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : رزکوارتز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 51000 توماندستبند سنگ طبیعی کد 61

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق قرمزمات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 56000 تومان
دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 64

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 2 عدد

سنگهای بکار رفته : فلوریت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 111000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 63

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته :کوارتز آبی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 50000 تومان

 


در صورت نیاز به سایز بزرگتر یا کوچکتر در قسمت توضیحات سبد خرید بنویسید و یا تلفنی اطلاع دهید
دستبند سنگ طبیعی کد 66

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق قرمز و صدف

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 47000 توماندستبند سنگ طبیعی کد 65

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : جاسپرقرمز و عقیق سیاه مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 44000 تومان
دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 68

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق قرمز و صدف

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 43000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 67

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : جاسپرچوبی و دالماتیان

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 51000 تومان


در صورت نیاز به سایز بزرگتر یا کوچکتر در قسمت توضیحات سبد خرید بنویسید و یا تلفنی اطلاع دهید
دستبند سنگ طبیعی کد 70

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : ترکیب دستبند احجارالشفا و نگین خاتم انبیا

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 284000 توماندستبند سنگ طبیعی کد 69

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : کریستال تورمالین

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 40000 تومان
دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 72

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : یشم زیتونی و چاروِئیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 40000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 71

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 2 عدد

سنگهای بکار رفته : طرح الحجارالشفا

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 144000 تومان


در صورت نیاز به سایز بزرگتر یا کوچکتر در قسمت توضیحات سبد خرید بنویسید و یا تلفنی اطلاع دهید
دستبند سنگ طبیعی کد 74

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : ریولیت،مارسنگ و کریستال کوارتز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 39000 توماندستبند سنگ طبیعی کد 73

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : 2 عدد

سنگهای بکار رفته : لاجورد

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 125000 تومان

 
دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 76

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 2 عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق سیاه مات و مالاکیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 119000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 75

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : یشم و عقیق قرمز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 64000 تومان

 


در صورت نیاز به سایز بزرگتر یا کوچکتر در قسمت توضیحات سبد خرید بنویسید و یا تلفنی اطلاع دهید
دستبند سنگ طبیعی کد 78

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : مالاکیت و مرجان

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 94000 توماندستبند سنگ طبیعی کد 77

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : آمتیست

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 77000 تومان

 
دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 80

سایز مهره ها : 8و6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 3 عدد

سنگهای بکار رفته : لابرادوریت و رودونیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 195000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 79

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : رودونیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 52000 تومان


در صورت نیاز به سایز بزرگتر یا کوچکتر در قسمت توضیحات سبد خرید بنویسید و یا تلفنی اطلاع دهید


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 82

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 3 عدد

سنگهای بکار رفته : لابرادوریت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 226000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 81

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : 2 عدد

سنگهای بکار رفته : آمتیست

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 159000 تومان
دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 84

ابعاد سنگ : 20 * 13 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : آمتیست

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 119000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 83

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : لاجورد و تورمالین

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 107000 تومان


در صورت نیاز به سایز بزرگتر یا کوچکتر در قسمت توضیحات سبد خرید بنویسید و یا تلفنی اطلاع دهید


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی طرح ایران کد 86

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 3 عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق خزه ایی، عقیق سفید و عقیق قرمز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 70000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 85

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : آمتیست ،رودونیت و رزکوارتز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 69000 تومان

 
دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 88

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : لاجورد و صدف

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 93000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 87

ابعاد سنگ : 30 * 22 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : بلولیس

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 137000 تومان


در صورت نیاز به سایز بزرگتر یا کوچکتر در قسمت توضیحات سبد خرید بنویسید و یا تلفنی اطلاع دهید


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 90

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : لاجورد و عقیق قرمز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 46000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 89

سایز مهره ها : 6و 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : 3 عدد

سنگهای بکار رفته : رودونیت و لابرادوریت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 195000 تومان
ددستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 92

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 3 عدد

سنگهای بکار رفته : کوارتزتورمالین

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 84000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 91

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : رودونیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 80000 تومان


در صورت نیاز به سایز بزرگتر یا کوچکتر در قسمت توضیحات سبد خرید بنویسید و یا تلفنی اطلاع دهید


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 94

سایز مهره ها : 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : رزکوارتز و گارنت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 64000 تومان

 

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 93

سایز مهره ها : 6و 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : اونیکس و عقیق قرمز و حدید

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 40000 تومان
ددستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 96

سایز مهره ها : 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : اوناکیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 54000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 95

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق سیاه و عقیق قرمز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 43000 تومان


در صورت نیاز به سایز بزرگتر یا کوچکتر در قسمت توضیحات سبد خرید بنویسید و یا تلفنی اطلاع دهید


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 98

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : آونتورین نارنجی و آمتیست

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 39000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 97

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : مارسنگ و عقیق قرمزمات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 82000 توماندر صورت نیاز به سایز بزرگتر یا کوچکتر در قسمت توضیحات سبد خرید بنویسید و یا تلفنی اطلاع دهید


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 100

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق زرد

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 56000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی کد 99

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : چشم ببر

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 57000 تومان

بخش اول دستبند سنگی

بخش سوم دستبند سنگی

بخش چهارم دستبند سنگی

بخش پنجم دستبند سنگی

بخش ششم دستبند سنگی

بخش هفتم دستبند سنگی