الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها منشور سنگی هفت چاکرا محصولات پیشنهادی درباره ما


انواع تسبیح های سنگی


تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 25

سنگ : آپاتیت

قطر هر مهره : 8 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 439.000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 1

سنگ : عقیق قرمز

قطر هر مهره : 10 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 309.000 تومان


تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 4

سنگ : آمتیست

قطر هر مهره : 6 میلیمتر

101 دانه

قیمت : 629.000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 3

سنگ : آمتیست

قطر هر مهره : 8 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 429.000 تومان


تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 6

سنگ : عقیق سبز

قطر هر مهره : 6 میلیمتر

101 دانه

قیمت : 419.000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 5

سنگ : عقیق سبز

قطر هر مهره : 8 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 309.000 تومان


تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 8

سنگ : رودونیت

قطر هر مهره : 6 میلیمتر

101 دانه

قیمت : 419.000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 7

سنگ : رودونیت

قطر هر مهره : 8 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 309.000 تومان


تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 10

سنگ : لاجورد

قطر هر مهره : 6 میلیمتر

101 دانه

قیمت : 629.000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 9

سنگ : لاجورد

قطر هر مهره : 8 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 429.000 تومان


تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 12

سنگ : رزکوارتز

قطر هر مهره : 6 میلیمتر

101 دانه

قیمت : 419.000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 11

سنگ : رزکوارتز

قطر هر مهره : 8 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 309.000 تومان


تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 14

سنگ : هولیت

قطر هر مهره : 6 میلیمتر

101 دانه

قیمت :419.000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 13

سنگ : هولیت

قطر هر مهره : 8 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 309.000 تومان


تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 16

سنگ : کریستال کوارتز

قطر هر مهره : 6 میلیمتر

101 دانه

قیمت : 629.000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 15

سنگ : کریستال کوارتز

قطر هر مهره : 8 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 429.000 تومان


تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 18

سنگ : اونیکس

قطر هر مهره : 6 میلیمتر

101 دانه

قیمت : 199.000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 17

سنگ : اونیکس

قطر هر مهره : 8 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 169.000 تومان


تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 20

سنگ : چشم ببر

قطر هر مهره : 6 میلیمتر

101 دانه

قیمت : 419.000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 19

سنگ : چشم ببر

قطر هر مهره : 8 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 309.000 تومان


تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 22

سنگ : اوناکیت

قطر هر مهره : 6 میلیمتر

101 دانه

قیمت : 419.000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 21

سنگ : اوناکیت

قطر هر مهره : 8 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 309.000 تومان


تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 24

سنگ : عقیق زرد

قطر هر مهره : 6 میلیمتر

101 دانه

قیمت : 419.000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح تسبیح سنگی کد : 23

سنگ : عقیق زرد

قطر هر مهره : 8 میلیمتر

101 دانه

قیمت : 569.000 تومان


تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 28

سنگ : آمتیست،فلوریت،کوارتزدودی،عقیق سفید

قطر هر مهره : 8 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 429.000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 27

سنگ : جاسپر چوبی

قطر هر مهره : 10 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 309.000 تومان


تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 30

سنگ : دالماتیان

قطر هر مهره : 8 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 309.000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 29

سنگ : آکوامارین

قطر هر مهره : 8 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 429.000 تومان


تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 32

سنگ : آونتورین نارنجی

قطر هر مهره : 8 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 309.000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 31

سنگ : آونتورین سبز

قطر هر مهره : 8 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 309.000 تومان


تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 34

سنگ : کوارتز دودی

قطر هر مهره : 8 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 429.000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 33

سنگ : جاسپرقرمز،ابسیدیان،آونتورین سبز

قطر هر مهره : 10 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 379.000 تومان


تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 36

سنگ : رویال جاسپر

قطر هر مهره : 8 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 209.000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 52

سنگ : جاسپر چوبی

قطر هر مهره : 6 میلیمتر

101 دانه

ققیمت : 319.000 تومان


تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 38

سنگ : عقیق سفید

قطر هر مهره : 8 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 309.000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 37

سنگ : جید

قطر هر مهره : 10 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 309.000 تومان


تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 40

سنگ : شاه مقصود افغانستان

قطر هر مهره : 6 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 299.000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 39

سنگ : صدف

قطر هر مهره : 10 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 319.000 تومان


تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 42

سنگ : احجارالهدی

قطر هر مهره : 10 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 419.000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 41

سنگ : احجار السما

قطر هر مهره : 8 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 379.000 تومان


تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 44

سنگ : فلوریت

قطر هر مهره : 6 میلیمتر

101 دانه

قیمت : 629.000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 43

سنگ : پیکاسوجاسپر

قطر هر مهره : 6 میلیمتر

101 دانه

قیمت : 419.000 تومان


تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 46

سنگ : کلسیت زرد

قطر هر مهره : 6 میلیمتر

101 دانه

قیمت : 419.000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 45

سنگ : سیترین

قطر هر مهره : 8 میلیمتر

33 دانه

قیمت : 559.000 تومان


تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 50

سنگ : آونتورین سبز،عقیق قرمز،عقیق سبز

قطر هر مهره : 8 میلیمتر

101 دانه

قیمت : 570.000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگی کد : 47

سنگ : عقیق زرد،چشم ببر

قطر هر مهره : 6 میلیمتر

101 دانه

قیمت : 419.000 تومانزیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad