الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها منشور سنگی هفت چاکرا محصولات پیشنهادی درباره ما


انواع اکسسوری های سنگیمدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 2

گیره روسری سنگی

شامل سنگ های : آپاتیت

سایز مهره ها : 10 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 1

گیره روسری سنگی

شامل سنگ های : عقیق سبز - لاجورد

سایز مهره ها : 8 و 10 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 4

گیره روسری سنگی

شامل سنگ های : عقیق سیاه - عقیق قرمز - حدید

سایز مهره ها : 4 و 12 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 3

گیره روسری سنگی

شامل سنگ های : چشم ببر

سایز مهره ها : - میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 6

گیره روسری سنگی

شامل سنگ های : لاجورد - عقیق قرمز - عقیق زرد

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 5

گیره روسری سنگی

شامل سنگ های :  آمتیست - جید آبی - حدید

سایز مهره ها : 4 و 6 و 8 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 8

آویز ساعت 

شامل سنگ های : چشم ببر

سایز مهره ها : - میلیمتر

قیمت : 50.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 7

آویز ساعت 

شامل سنگ های : آمتیست

سایز مهره ها : - میلیمتر

قیمت : 59.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 10

گیره روسری سنگی

شامل سنگ های : عقیق سبز

سایز مهره ها : 10 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 9

آویز ساعت 

شامل سنگ های : عقیق

سایز مهره ها : - میلیمتر

قیمت : 50.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 12

گیره روسری سنگی

شامل سنگ های : سیترین - جید رنگی

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 11

آویز ساعت 

شامل سنگ های : رودونیت - یشم - رزکوارتز - کلسیت - آمتیست

سایز مهره ها : - میلیمتر

قیمت : 50.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 14

آویز ساعت 

شامل سنگ های : هولیت - کریستال کوارتز

سایز مهره ها : - میلیمتر

قیمت : 50.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 13

آویز ساعت 

شامل سنگ های : عقیق سیاه - آمتیست

سایز مهره ها : - میلیمتر

قیمت : 50.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 16

گیره روسری سنگی

شامل سنگ های : سلنایت - لاجورد - گارنت

سایز مهره ها : 10 و 8 و 4 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 15

آویز ساعت 

شامل سنگ های : یشم - جید آبی

سایز مهره ها : - میلیمتر

قیمت : 50.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 18

گیره روسری سنگی

شامل سنگ های : آپاتیت - رز کوارتز - آمتیست

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 17

گیره روسری سنگی

شامل سنگ های : صدف

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 20

گیره روسری سنگی

شامل سنگ های : آونتورین سبز - حدید

سایز مهره ها : 8 و 4 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 19

گیره روسری سنگی

شامل سنگ های : آونتورین سبز

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 22

گیره روسری سنگی

شامل سنگ های : آمتیست

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 21

گیره روسری سنگی

شامل سنگ های : یشم سبز - جید آبی - جید صورتی

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 24

گیره روسری سنگی

شامل سنگ های : مروارید

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 23

گیره روسری سنگی

شامل سنگ های : آمتیست - یشم

سایز مهره ها : 8 و 10 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 26

آویز ساعت 

شامل سنگ های : یشم سبز - جید سبز شاه مقصودی

سایز مهره ها : - میلیمتر

قیمت : 50.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 25

آویز ساعت 

شامل سنگ های : عقبق سبز - خرده سنگ عقیق قرمز

سایز مهره ها : - میلیمتر

قیمت : 50.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 28

آویز ساعت 

شامل سنگ های : چشم ببر

سایز مهره ها : - میلیمتر

قیمت : 50.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 27

آویز ساعت 

شامل سنگ های : سیترین

سایز مهره ها : - میلیمتر

قیمت : 50.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 30

آویز ساعت 

شامل سنگ های : عقیق سبز

سایز مهره ها : - میلیمتر

قیمت : 50.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 29

آویز ساعت 

شامل سنگ های : رزکوارتز

سایز مهره ها : - میلیمتر

قیمت : 50.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 32

آویز ساعت 

شامل سنگ های : خرده سنگ چشم ببر - عقیق قرمز

سایز مهره ها : - میلیمتر

قیمت : 50.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 31

آویز ساعت 

شامل سنگ های : رودونیت - چشم عقاب

سایز مهره ها : - میلیمتر

قیمت : 50.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 34

گیره روسری سنگی

شامل سنگ های : عقیق سفید - اوناکیت

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 33

گیره روسری سنگی

شامل سنگ های : مروارید

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 36

گیره روسری سنگی

شامل سنگ های : امیتیست - عقیق قرمز

سایز مهره ها : 6 و 8 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

اکسسوری سنگی کد : 35

گیره روسری سنگی

شامل سنگ های : کریستال کوارتز دودی - آبسیدیان

سایز مهره ها : 8 و 10 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومانزیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad