الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها منشور سنگی هفت چاکرا محصولات پیشنهادی درباره ما


انواع انگشتر های نقره زنانه


بخش اول


انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 2

هنر دست

سنگ مون استون

سایز : 55

قیمت : 790.000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 1

هنر دست

سنگ مون استون

سایز : 53

قیمت : 790.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 4

هنر دست

سنگ عقیق مراکش

سایز : 51

قیمت : 499.000 تومان

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 22

هنر دست

جواهر سنگ یاقوت کبود

سایز : 52

قیمت : 930.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 6

هنر دست

سنگ عقیق کبود یمنی

سایز : 59

قیمت : 479.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 5

هنر دست

سنگ مون استون

سایز : 55

قیمت : 790.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 8

هنر دست

سنگ عقیق کبود یمنی

سایز :54

قیمت : 479.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 7

هنر دست

سنگ عقیق مراکش

سایز : 53

قیمت : 499.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 10

هنر دست

جواهر سنگ آمتیست

سایز : 48

قیمت : 569.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 9

هنر دست

سنگ لاجورد

سایز : 54

قیمت : 589.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 12

هنر دست

سنگ عقیق کبود یمنی

سایز : 60

قیمت : 579.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 11

هنر دست

سنگ یاقوت سرخ

سایز : 53

قیمت : 799.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 14

هنر دست

سنگ لابرادوریت

سایز : 52

قیمت : 550.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 13

هنر دست

سنگ آمتیست

سایز : 51-52

قیمت : 550.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 16

هنر دست

جواهر سنگ یاقوت سرخ

سایز : 53

قیمت : 790.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 15

هنر دست

سنگ عقیق کبود یمنی

سایز : 60

قیمت : 579.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 18

هنر دست

سنگ در رتایل

سایز : 54

قیمت : 550.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 17

هنر دست

سنگ عقیق کبود یمنی

سایز : 60

قیمت : 579.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 20

هنر دست

سنگ مون استون

سایز : 55

قیمت : 790.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 19

هنر دست

جواهر سنگ نارسنگ

سایز : 48

قیمت : 599.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 24

هنر دست

سنگ گلدن ابسیدیان

سایز : 58

قیمت : 589.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 23

هنر دست

جواهر سنگ یاقوت سرخ

سایز : 50

قیمت : 969.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 26

هنر دست

سنگ استار سان استون تانزانیا

سایز : 55

قیمت : 529.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 25

هنر دست

سنگ استار سان استون تانزانیا

سایز : 57

قیمت : 529.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 28

هنر دست

جواهر سنگ یاقوت سرخ

سایز : 52

قیمت : 969.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 27

هنر دست

سنگ فیروزه نیشابور

سایز : 57

قیمت : 899.000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 30

آبکاری طلا سفید

سنگ استارسان استون

سایز : 57

قیمت : 599.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 29

آبکاری طلا سفید

سنگ استارسان استون

سایز : 55

قیمت : 599.000 تومانانگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 32

هنر دست

سنگ مون استون

سایز : 54

قیمت : 790.000 تومان

 

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 34

هنر دست

سنگ مون استون

سایز : 54

قیمت : 790.000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 33

هنر دست

سنگ مون استون

سایز : 55

قیمت : 790.000 تومان


انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 36

هنر دست

سنگ مون استون

سایز : 54

قیمت : 790.000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 35

هنر دست

سنگ مون استون

سایز : 53

قیمت : 790.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 38

هنر دست

سنگ چشم ببر

سایز : 53

قیمت : 589.000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 37

هنر دست

سنگ در نجف اصل

سایز : 47 . 50 . 51 . 52 . 53 . 53 . 54 . 55 . 58

قیمت : 569.000 تومان


بخش اول انگشتر نقره زنانه

بخش دوم انگشتر نقره زنانه

بخش سوم انگشتر نقره زنانه


زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad