الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagem
انواع انگشتر های نقره زنانه

مجسمه های سنگی 

انگشتر نقره زنانه کد : 3089

سنگ در نجف اصل

سایز : 47 . 50 . 51 . 52 . 53 . 53 . 54 . 55 . 58

قیمت : 269000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3091

سنگ چشم ببر

سایز : 57

قیمت : 289000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3090

سنگ لاجورد

سایز : 54

قیمت : 289000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3093

سنگ لاجورد

سایز : 55

قیمت : 289000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3092

سنگ لاجورد

سایز : 55

قیمت : 289000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3095

سنگ لاجورد

سایز : 54

قیمت : 289000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3094

سنگ چشم ببر

سایز : 53

قیمت : 289000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3097

سنگ لاجورد

سایز : 58

قیمت : 289000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3096

سنگ لاجورد

سایز : 56

قیمت : 289000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3099

سنگ لاجورد

سایز : 55

قیمت : 289000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3098

سنگ لاجورد

سایز : 53

قیمت : 289000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3101

سنگ لابرادوریت

سایز : 54

قیمت : 299000 تومان

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3100

سنگ لاجورد

سایز : 54

قیمت : 289000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3103

سنگ لابرادوریت

سایز : 52

قیمت : 299000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3102

سنگ لابرادوریت

سایز : 53

قیمت : 299000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3105

سنگ لابرادوریت

سایز : 58

قیمت : 299000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3104

سنگ لابرادوریت

سایز : 53

قیمت : 299000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3107

سنگ لابرادوریت

سایز : 58

قیمت : 299000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3106

سنگ لابرادوریت

سایز : 53

قیمت : 299000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3109

سنگ اسپسارتین (نارسنگ)

سایز : 55

قیمت : 399000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3108

سنگ لابرادوریت

سایز : 55

قیمت : 249000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3111

سنگ سیترین

سایز : 52

قیمت : 299000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3110

سنگ آمتیست

سایز : 52

قیمت : 299000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3113

سنگ لاجورد افغانستان

سایز : 53

قیمت : 289000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3112

سنگ لابرادوریت

سایز : 53.54

قیمت : 299000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3115

سنگ لاجورد افغانستان

سایز : 54

قیمت : 289000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3114

سنگ یاقوت سرخ

سایز : 57

قیمت : 299000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3117

سنگ چشم ببر

سایز : 54

قیمت : 299000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3116

سنگ زمرد

سایز : 54

قیمت : 449000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر برنج  زنانه کد : 3062

سنگ آمتیست

سایز : درسایزمدنظرشما

قیمت : 35000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3058

سنگ ;کریستال کوارتز

سایز : 57

قیمت : 269000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر برنج زنانه کد : 3061

سنگ عقیق سبز

سایز : درسایزمدنظرشما

قیمت : 35000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3060

سنگ لاجورد افغانستان

سایز : 57

قیمت : 289000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3028

سنگ استار سان استون تانزانیا

سایز : 55

قیمت : 328000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3050

سنگ استار سان استون تانزانیا

سایز : 57

قیمت : 328000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3043

سنگ استارسان استون

سایز : 56

قیمت : 299000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3029

سنگ استار سان استون تانزانیا

سایز : 54

قیمت : 328000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3042

سنگ استارسان استون

سایز : 57

قیمت : 299000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3039

سنگ استارسان استون

سایز : 55

قیمت : 299000 تومانبخش دوم

بخش سوم