الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها منشور سنگی هفت چاکرا سنگ ماه تولد درباره ما

انواع انگشتر های نقره زنانه


بخش اول


انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 2

هنر دست

سنگ مون استون

سایز : 55

قیمت : 790.000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 1

هنر دست

سنگ مون استون

سایز : 53

قیمت : 790.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 4

هنر دست

سنگ عقیق مراکش

سایز : 51

قیمت : 499.000 تومان

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 22

هنر دست

جواهر سنگ یاقوت کبود

سایز : 52

قیمت : 930.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 6

هنر دست

سنگ عقیق کبود یمنی

سایز : 59

قیمت : 479.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 5

هنر دست

سنگ مون استون

سایز : 55

قیمت : 790.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 8

هنر دست

سنگ عقیق کبود یمنی

سایز :54

قیمت : 479.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 7

هنر دست

سنگ عقیق مراکش

سایز : 53

قیمت : 499.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 10

هنر دست

جواهر سنگ آمتیست

سایز : 48

قیمت : 569.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 9

هنر دست

سنگ لاجورد

سایز : 54

قیمت : 589.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 12

هنر دست

سنگ عقیق کبود یمنی

سایز : 60

قیمت : 579.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 11

هنر دست

سنگ یاقوت سرخ

سایز : 53

قیمت : 799.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 14

هنر دست

سنگ لابرادوریت

سایز : 52

قیمت : 550.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 13

هنر دست

سنگ آمتیست

سایز : 51-52

قیمت : 550.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 16

هنر دست

جواهر سنگ یاقوت سرخ

سایز : 53

قیمت : 790.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 15

هنر دست

سنگ عقیق کبود یمنی

سایز : 60

قیمت : 579.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 18

هنر دست

سنگ در رتایل

سایز : 54

قیمت : 550.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 17

هنر دست

سنگ عقیق کبود یمنی

سایز : 60

قیمت : 579.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 20

هنر دست

سنگ مون استون

سایز : 55

قیمت : 790.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 19

هنر دست

جواهر سنگ نارسنگ

سایز : 48

قیمت : 599.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 24

هنر دست

سنگ گلدن ابسیدیان

سایز : 58

قیمت : 589.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 23

هنر دست

جواهر سنگ یاقوت سرخ

سایز : 50

قیمت : 969.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 26

هنر دست

سنگ استار سان استون تانزانیا

سایز : 55

قیمت : 529.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 25

هنر دست

سنگ استار سان استون تانزانیا

سایز : 57

قیمت : 529.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 28

هنر دست

جواهر سنگ یاقوت سرخ

سایز : 52

قیمت : 969.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 27

هنر دست

سنگ فیروزه نیشابور

سایز : 57

قیمت : 899.000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 30

آبکاری طلا سفید

سنگ استارسان استون

سایز : 57

قیمت : 599.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 29

آبکاری طلا سفید

سنگ استارسان استون

سایز : 55

قیمت : 599.000 تومانانگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 32

هنر دست

سنگ مون استون

سایز : 54

قیمت : 790.000 تومان

 

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 34

هنر دست

سنگ مون استون

سایز : 54

قیمت : 790.000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 33

هنر دست

سنگ مون استون

سایز : 55

قیمت : 790.000 تومان


انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 36

هنر دست

سنگ مون استون

سایز : 54

قیمت : 790.000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 35

هنر دست

سنگ مون استون

سایز : 53

قیمت : 790.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 38

هنر دست

سنگ چشم ببر

سایز : 53

قیمت : 589.000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 37

هنر دست

سنگ در نجف اصل

سایز : 47 . 50 . 51 . 52 . 53 . 53 . 54 . 55 . 58

قیمت : 569.000 تومان


بخش اول انگشتر نقره زنانه

بخش دوم انگشتر نقره زنانه

بخش سوم انگشتر نقره زنانه


زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad