سنگ طبیعی کریزوکولا ، Chrysocolla
کریزوکولا

انواع انگشترهای نقره زنانه ،سنگ عقیق یمن و فیروزه نیشابور
انگشتر نقره عقیق یمن و فیروزه نیشابور

انواع گوشواره های سنگی
گوشواره های سنگی

سنگ طبیعی عقیق شجر ، کشور هندوستان ،  Dendritic Agate
عقیق شجر 

انواع مدال های طلاروسی
انواع مدال های طلاروسی سنگ طبیعی

سنگ طبیعی عقیق خزه هندوستان ، Moss Agate India
سنگ عقیق خزه

سنگ طبیعی رزکوارتز ماداگاسکار ، Rose Quartz Madagascar
سنگ رزکوارتز

سنگ طبیعی سیترین تراش دامله ، Citrine
سنگ طبیعی سیترین تراش دامله

انواع جاسوئیچی های سنگی
جاسوئیچی های سنگی

سنگ طبیعی آپاتیت ماداگاسکار ،  Apatite
سنگ آپاتیت

سنگ طبیعی یاقوت سرخ آفریقا  Ruby
سنگ طبیعی یاقوت سرخ

حرزامام جواد(ع)
حرزامام جواد (ع)

سنگ طبیعی فیروزه نیشابور اصل ، Turquoise
فیروزه نیشابور اصل

سنگ طبیعی سودالیت ماداگاسکار ،  Sodalite Madagascar
سنگ سودالیت

سنگ طبیعی موکائیت ، کشور استرالیا ، Mookaite
سنگ موکائیت

سنگ طبیعی یشم روسیه ،  Green Jade Russia
سنگ-یشم

سنگ طبیعی گارنت ، Garnet
سنگ گارنت

سنگ ابسیدیان لکه برفی مکزیک ، Snowflake Obsidian Mexico
ابسیدیان

انواع آویز تراش قلب سنگ جاسپر
مدال قلب جاسپر

سنگ طبیعی آمتیست برزیل تراش دامله ، Amethyst 
سنگ آمتیست

دستبند سنگی به همراه بند چرم طبیعی
دستبند سنگی به همراه بند چرم طبیعی

انواع راف کریستال کوارتز
سنگ راف کریستال کوارتز

سنگ طبیعی جواهرزبرجد ، Natural Peridot
جواهر سنگ زبرجد

سنگ طبیعی آزوریت کشور کنگو ، Azurite Congo
آزوریت

دستبند سنگی دورقاب نقره چرم طبیعی
دستبند سنگ چرم طبیعی

انواع انگشترهای طلاروسی
طلاروسی

انگشتر طلاروسی سنگ طبیعی فیروزه نیشابور
انگشتر طلاروسی سنگ طبیعی فیروزه نیشابور

سنگ طبیعی رودونیت کشور کانادا Rhodonite
رودونیت

سنگ طبیعی آزوریت مالاکیت کنگو ، Azurite Malachite Congo
سنگ آزوریت مالاکیت

سنگ آکوامارین کشور زامبیا ، Aquamarine Zamibia
آکوامارین

سنگ طبیعی سلنایت کشور مراکش Selenite Morocco 
سلنایت 

سنگ طبیعی برنزیت نامیبیا آفریقا ، Bronzite Namibia
سنگ برنزیت

انواع گردنبند های سنگی
گردنبند های سنگی

سنگ طبیعی لاجورد کشور افغانستان ، Lapsi Afghanistan
لاجورد

انواع مدال های برنزی 
مدال برنزی

انواع هرم های سنگی
هرم سنگی

سنگ طبیعی مالاکیت کشور کنگو ، Malachite Congo
مالاکیت

ست های زیبا و جذاب دخترانه
ست های دخترانه

سنگ طبیعی چاروئیت کشور روسیه Charoite Russia
چاروئیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه ، سنگ اسرافیل یا بال فرشته ، Seraphinite Russia 
سنگ سرافینیت

محصولات هفت سنگ چاکرا
هفت سنگ چاکرا

سنگ طبیعی پرهنیت مالی آفریقا ، Prehnite Mali Africa
سنگ پرهنیت

انواع سنگ اسلایس عقیق منظره، عقیق رویال خراسان
اسلایس عقیق منظره

سنگ طبیعی عقیق یمن ، Agate Yemen
عقیق یمن

آویز گردنی سنگ طبیعی عقیق
مدال عقیق طبیعی

سنگ  طبیعی در نجف ، Crystal Quartz
درنجف

دستبند سنگی ، انواع دستبند های سنگی مردانه و زنانه در طرح های متنوع
دستبند سنگی

خاتم عظیم ستاره سلیمان ، لوح اعظم انبیا ، دستبند های هفت جلاله
ستاره سلیمان 

انواع منشور های سنگی 
منشور سنگی 

سنگ طبیعی عقیق سلیمانی خراسان ، Striped Agate
سنگ عقیق سلیمانی

انواع مدال قلب سنگ چشم ببر ، Tiger's Eye
مدال سنگ چشم ببر

اعجاز النور لوح طاها ، دستبند و مدال لوح طه
لوح طاها

سنگ طبیعی عقیق خراسان ، Agate Khorasan
سنگ عقیق

سنگ طبیعی پیریت کشور پرو Pyrite Peru
سنگ پیریت

سنگ طبیعی اسکولسیت هندوستان Scolecite india
اسکولسیت

سنگ طبیعی گلدن چاروئیت روسیه ، Golden Charoite
گلدن چاروئیت

سنگ طبیعی عقیق اقیانوسی ماداگاسکار ، Ocean Agate Madagascar
عقیق اقیانوسی

سنگ طبیعی دالماتیان مکزیک ، Dalmatian Mexico
سنگ دالماتیان

انواع سنگ یاقوت زرد ، معدن آفریقا Yellow Sapphire
سنگ یاقوت زرد

سنگ طبیعی ریولیت کشور استرالیا ، Rainforest Rhyolite
ریولیت

انواع انگشترنقره زنانه
انگشترنقره زنانه

سنگ طبیعی هولیت کشور هندوستان ، Howlite
هولیت

سنگ طبیعی یاقوت کبود آفریقا  Blue Sapphire
سنگ یاقوت کبود

سنگ عقیق زرد شرف الشمس ، دستبند شرف شمس و مدال شرف شمس
شرف الشمس

سنگ طبیعی روبی کیانیت تانزانیا ، Ruby Kyanite
روبی کیانیت

سنگ طبیعی مون استون کشور تانزانیا ، Moonstone Tanzania
سنگ مون استون

محصولات مسوار ، Copper
مسوار

سنگ طبیعی عقیق سلیمانی بوتسوانا ، Striped Agate Botswana
عقیق سلیمانی

سنگ طبیعی سنگ خون هندوستان ، Bloodstone india
سنگ-خون

دیوار کوب و رو میزی سفالی نقاشی هنر دست
دیوار کوب و رومیزی نقاشی هنر دست

باطل السحر حجر الاسود سنگ هبهاب ماساژورهای سنگ طبیعی 
هبهاب باطل السحر ماساژور های سنگی

سنگ طبیعی توپاز سوئیس و توپاز پارایبا ، Swiss Blue & Paraiba Topaz
توپاز سنگ سوئیس

سنگ طبیعی سیترین برزیل ، Citrine
سنگ سیترین

سنگ طبیعی آمتیست کشور برزیل Amethyst
سنگ آمتیست

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار ، لابرادوریت آبی ، لابرادوریت بنفش ، لابرادوریت آتشین Labradorite Madagascar
سنگ لابرادوریت Labradorite

انواع سنگ یشم حکاکی ذکر
یشم حکاکی

مدال سیم بافت مس پتینه شده
مدال سیم بافت پتینه شده

انگشتر های مردانه ، سنگهای اصلی جواهری ، انگشتر نقره دست ساز
انگشتر نقره

سنگ طبیعی عقیق مراکش ، Agate Morocco
عقیق مراکش

سنگ طبیعی فسیل مرجان خاکستری اندونزی ، Gray Fossil Coral Indonesia
فسیل مرجان خاکستری

انواع مدال های نقره سنگی
مدال نقره سنگی

سنگ طبیعی عقیق باباقوری دو کوهانه
سنگ عقیق باباقوری دوکوهانه

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت کشور تانزانیا ، Ruby Zoisite
روبی زوئیسیت

سنگ طبیعی فلوریت  کشور مکزیک ،  Fluorite Mexico
سنگ فلوریت زرد

انواع مدال سنگ  عقیق خزه ایی ، Moss Agate
سنگ طبیعی عقیق خزه ایی

سنگ طبیعی چشم ببر آفریقای جنوبی  South Africa Tiger's Eye
چشم ببر

سنگ نمک مزین به چهارقل، آیت الکرسی و وان یکاد
سنگ نمک

راف سنگ طبیعی آمتیست برزیل ، Amethyst Brazil
راف آمتیست

انواع گردنبند های بافت سنگ رویال جاسپر
گردنبند بافت رویال جاسپر

سنگ طبیعی یودالیت کشور روسیه ،  Eudialyte Russia
سنگ یودالیت

حلقه های تنگستن، Tungsten Ring
حلقه تنگستن

سنگ طبیعی سان استون کوارتز تانزانیا ، Natural SunStone Quartz Tanzania
سان استون کوارتز

انواع مدال قلب سنگ رویال جاسپر
گردنبند بافت رویال جاسپر

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس ، کشور مکزیک ، Crazylace Agate
عقیق کریزیلیس

سنگ طبیعی پیترسیت ، کشور نامیبیا آفریقا ، Pietersite Namibia
پیترسیت

نیم ست های سنگی
نیم ست سنگی

سنگ طبیعی آمازونیت روسیه ، Amazonite Russia 
آمازونیت 

در نجف حکاکی شده ، Crystal Quartz
در نجف حکاکی شده

محصولات فیروزه کوب ، Turquoise
محصولات فیروزه کوب

سنگ  طبیعی  بامبل  بی جاسپر استرالیا  Bumble bee Jasper
سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ طبیعی استار سان استون کشور تانزانیا Star SunStone Tanzania
استارسان استون

سنگ طبیعی کنزایت افغانستان ، Kunzite Afghanistan
سنگ کنزایت

سنگ طبیعی نارسنگ برمه ، Spessartine Burma
نارسنگ

سنگ طبیعی واسونیت کشور کانادا ، Vasonite Canada
سنگ واسونیت

سنگ طبیعی زمرد کشور زامبیا ، Emerald Zambia
سنگ زمرد

انگشتر نقره فیروزه اصل نیشابور، مناسب برای آقایان و بانوان
انگشترنقره فیروزه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار ، Natural Cat's Eye Madagascar
سنگ چشم گربه

سنگ طبیعی در ونوس کشور برزیل Golden Rutilated Quartz Brazil
درونوس

مدال منشور سنگ عقیق Hexagonal Agate Pendant
منشورعقیق

سنگ طبیعی مارگازیت اندونزی ، Marcasite Indonesia
سنگ مارگازیت

سنگ طبیعی بورگانیت هندوستان ، Borganite India
سنگ بورگانیت

منشور سنگ های رزکوارتز و آمتیست ، Amethyst ، Rose Quartz
منشورسنگی

منشور سنگ کریستال کوارتز ، Crystal Quartz
منشور سنگ کریستال کوارتز

سنگ طبیعی استرابری کوارتز ، Strawberry Quartz
سنگ استرابری کوارتز

سنگ طبیعی مریم جاسپر ، Mariam Stone India
مریم جاسپر

سنگ طبیعی جاسپراقیانوسی اندونزی ، Ocean Jasper
سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ طبیعی بوکسیت استرالیا ، Bauxite Australia
سنگ بوکسیت

سنگ طبیعی کوپریت کریزوکولا استرالیا ، Chrysocolla Cuprite Australia
سنگ کوپریت کریزوکولا

سنگ طبیعی فسیل مرجان فلوریدا ، Fossil Coral
فسیل مرجان فلوریدا

سنگ طبیعی پاپی جاسپر آمریکا ، Poppy Jasper USA
پاپی جاسپر

سنگ  طبیعی ریولیت چشم پرنده مکزیک ، Birds Eye Rhyolite
سنگ چشم پرنده

سنگ  طبیعی گلدن ابسیدیان مکزیک ، Golden Obsidian
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ طبیعی کوارتز سبز ، Green Quartz
سنگ کوارتزسبز

سنگ طبیعی هایپرستین نامیبیا آفریقا ، Hypersthene
سنگ هایپرستین

سنگ طبیعی یودالیت تانزانیا ،  Eudialyte
یودالیت

سنگ طبیعی موکائیت آفریقا ،  Mookaite
سنگ موکائیت

نگین و مدالهای عقیق خراسان و عقیق سرخ ، حکاکی هنرمندانه و بسیار زیبای آیات و اذکار و اشعار ، حکاکی هنر دست
سنگ عقیق حکاکی ذکر

سنگ طبیعی آونتورین کشور نپال ، Aventurine Nepal  
آونتورین

سنگ  طبیعی جاسپر خاکستری
سنگ جاسپرخاکستری

سنگ طبیعی عقیق سبز
سنگ عقیق سبز

سنگ طبیعی سان استون (حجر الشمس) هندوستان  ، Sunstone India
سنگ سان استون

سنگ طبیعی سنگ خون اندونزی ، Bloodstone Indonesia
سنگ خون اندونزی

سنگ طبیعی رودوکروزیت کشور آرژانتین ، Rhodochrosute Argentina
رودوکروزیت

منشور سنگ عقیق کریزیلیس ، Crazy lace Agate
منشور عقیق کریزیلیس

انواع سنگ رویال جاسپر
رویال جاسپر

انواع مدال سنگی دندان اژدها
دندان اژدها

سنگ طبیعی اوناکیت کشورهندوستان ، Unakite India
اوناکیت

انواع سنگ طبیعی اپال  ،  خرید اوپال طبیعی در تراشهای متنوع ، Opal   
اپال

انواع آویز و گردنبند سنگی با طرح بافت مکرومه
گردنبند بافت

سنگ طبیعی فسیل کرینوید مراکش ، Crinoid Fossil Morocco
فسیل کرینوید

سنگ طبیعی عقیق بلولیس ، کشور نامیبیا ، Blue Lace Agate Namibia
عقیق بلولیس

سنگ طبیعی واریسیت آمریکا ، Variscite USA
سنگ واریسیت

سنگ طبیعی کلسیت نارنجی مکزیک ،  Calcite Mexico
کلسیت نارنجی مکزیک

سنگ طبیعی عقیق پالم اندونزی ، Palm Root Agate Indonesia
عقیق پالم اندونزی

سنگ طبیعی فسیل مرجان زرد اندونزی ، Yellow Fossil Coral Indonesia
فسیل مرجان زرد اندونزی

سنگ طبیعی کوارتز دودی برزیل ، Smoky Quartz Brazil
کوارتز دودی

سنگ طبیعی طبیعی جاسپر اقیانوسی ماداگاسکار Ocean Jasper Madagascar
سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی سپتارین زرد مراکش ،  Yellow Septarine Morocco
سپتارین زرد

سنگ طبیعی تولیت کشور نروژ ، Thulite Norway
تولیت

سنگ  طبیعی بولدراوپال استرالیا ، Boulder Opal
بولدراوپال

سنگ طبیعی آزوریت و گرانیت از کشور پاکستان ، کی تو ، Azurite Granite ، K2
آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی پینات وود استرالیا ، Pinut Wood
پینات وود استرالیا

سنگ طبیعی بامبوجاسپر اندونزی ، Bamboo Jasper
بامبوجاسپر

سنگ  طبیعی فسیل استراماتولیت کانادا ، Stromatolite Fossil
فسیل استراماتولیت

سنگ  طبیعی فسیل توریتلا آمریکا ، Turritella Fossil Usa
فسیل توریتلا

سنگ طبیعی روبی فال هندوستان Ruby Fall India
روبی فال

سنگ طبیعی کوارتز رتایل سیاه سری لانکا ، Black Rutilated Quartz Sri Lanka
کوارتزرتایل سیاه

سنگ طبیعی زبراجاسپر کشور هندوستان ، Zebra Jasper
زبراجاسپر

انواع سنگ حدید حکاکی حرز
حدید حکاکی حرز

انواع آویز های سنگی
مدال های سنگی

انواع تسبیح های سنگی
تسبیح سنگی

سنگ مس کشور آمریکا Dolomite Copper USA
سنگ مس

انواع ریسه های سنگی در سایز های مختلف
ریسه سنگ

انواع مجسمه های سنگی
مجسمه های سنگی

انواع آویز و مدال نقره طرح هخامنشی
مدال نقره

انواع هرم های سنگ طبیعی کریستال کوارتز در ابعاد مختلف 
هرم سنگ کریستال کوارتز

انواع ست های سنگی در طرح های متنوع  ، گردنبند ، دستبند ، گوشواره
انواع ست سنگی

طرح بی نظیری از تسبیح و گردنبند احجار الشفا ، 30 نوع سنگ طبیعی در یک محصول !!
تسبیح-احجار-الشفا

عقیق رویال خراسان ، عقیق منظره ، ترکیبهای زیبایی از عقیق و جاسپر
عقیق رویال خراسان

مدال و آویز های سنگی تراش قلب ، قلب سنگی
قلب سنگی

انواع پاندول سنگی ، شاقول سنگی
پاندول یا شاقول سنگی

سنگ طبیعی لپیدولیت کشور مکزیک ، Lepidolite

حلقه های حدید با حرز هفت جلاله ، آبکاری طلایی رنگ ثابت ، جذاب و منحصربفرد
 حلقه هفت جلاله حدید

دستبند های هفت سنگ چاکرا ، تعادل و تنظیم هر هفت حوزه ی انرژی بدن
دستبند-هفت-سنگ-چاکرا

مدال و آویز های سنگهای طبیعی لوزی شکل ، جاسپر ، چشم ببر ، اوناکیت ، عقیق و ...
گردنبند-عقیق-سلیمانی-لوزی

منشور سنگ آمتیست ، منشور سنگ کریستال ، منشور سنگ چشم ببر ، منشور سنگ لاجورد ، منشور سنگ رزکوارتز ، منشور سنگ عقیق
منشور سنگی

جدول سنگ ماه تولد

جدول سنگ چاکرا ها
جدول-سنگهای-چاکرا

جدول سنگ ماه تولد

جدول سنگ چاکراها

سنگ درمانی و خواص سنگها  
سنگ درمانی و خواص سنگها  

 


ساعات کاری داناگوهر : شنبه تا چهارشنبه از 9 صبح الی 5 بعدازظهر

پـنـج شنـبـــه هــا از 9 صبـح الـی 2 بــعدازظهر

مشهد - برج سلمان - طبقه ششم - واحد هشت - داناگوهر