الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemخواص سنگ یودالیت کشور روسیه Eudialyte :


1. یودالیت سبب افزایش امواج آلفا و بتا مغزمی شود.

2. امواج مغزی آلفا به افزایش خلاقیت کمک می کند و موجب تحریک کردن و توسعه تله پاتی میشود.

3. این امواج بسیار دلگرم کننده است و برای کمک به شما جهت شناختن مسیر زندگی و کشف اتفاقات تازه مفید است.

4. یودالیت یک سنگ حمایتی است و به شما کمک می کند تا متوجه شوید دلیل شما برای حضور در این زمان چیست.

5. یودالیت به شما کمک می کند تا از طریق قلب خود ،انرژی را به زندگی فیزیکی خود ببرید تا تعیین کنید چگونه یک زندگی هدفمند ایجاد کنید.

6. این سنگ مظهر پرتو صورتی قلب و پرتوهای عمیق تر قرمز چاکراهای پایین است و معنویت شما را به وجود فیزیکی متصل می کند.

7. درصورت افسردگی و یا مواجهه با اوقات سخت ،این سنگ به شما کمک می کند احساسات بدبینانه را آزاد کنید.

8. یودالیت برای از بین بردن استرس مفید است و به شما کمک می کند که درجه بالایی از عشق را احساس کنید .

9. اگر بخواهید یک وضعیت را تغییر دهید یا رابطه ای را به پایان برسانید، این سنگ جهت تصمیم گیری درست مصمم کمک میکند .

10. یودالیت سبب میشود که احساسات ناامیدی را جایگزین کنید و زندگی پر از شادی و کامل را بپذیرید. 

منبع : DANAGEM

خرید انواع سنگ یودالیت
 

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

 

  یودالیت

سنگ یودالیت کد  : 62

ابعاد : 21*35 میلیمتر

وزن : 41 قیراط

قیمت : 62000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 61

ابعاد : 25*38 میلیمتر

وزن : 46 قیراط

قیمت : 69000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت کد  : 64

ابعاد : 24*43 میلیمتر

وزن : 55 قیراط

قیمت : 83000 تومان

 

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 63

ابعاد : 16*38 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 56000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت کد  : 66

ابعاد : 19*34 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 33000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 65

ابعاد : 19*39 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 60000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت کد  : 68

ابعاد : 22*39 میلیمتر

وزن : 38 قیراط

قیمت : 57000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 67

ابعاد : 23*34 میلیمتر

وزن : 36 قیراط

قیمت : 54000 تومان

 

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت کد  : 70

ابعاد : 25*37 میلیمتر

وزن : 49 قیراط

قیمت : 74000 تومان

 

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 69

ابعاد : 18*28 میلیمتر

وزن : 25 قیراط

قیمت : 38000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت کد  : 72

ابعاد : 30*16 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 44000 تومان

 

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 71

ابعاد : 17*24 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 26000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت کد  : 74

ابعاد : 22*37 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 57000 تومان

 

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 73

ابعاد : 24*32 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 41000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت کد  : 76

ابعاد : 23*31 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 48000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 75

ابعاد : 22*34 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 42000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت کد  : 78

ابعاد : 19*28 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 36000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 77

ابعاد : 22*36 میلیمتر

وزن : 35 قیراط

قیمت : 53000 تومان

 

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت کد  : 79

ابعاد : 17*18 میلیمتر

وزن : 13 قیراط

قیمت : 31000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 1

ابعاد : 26*38 میلیمتر

وزن : 50 قیراط

قیمت : 50000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 4

ابعاد :  32*25 میلیمتر

وزن : 57 قیراط

قیمت : 57000 تومان

 

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 3

ابعاد : 52*20 میلیمتر

وزن : 53 قیراط

قیمت : 53000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 6

ابعاد : 35*26 میلیمتر

وزن : 70 قیراط

قیمت : 70000 تومان

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 5

ابعاد : 36*20 میلیمتر

وزن : 45 قیراط

قیمت : 45000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 8

ابعاد : 13*31 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 29000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 7

ابعاد : 22*34 میلیمتر

وزن : 51 قیراط

قیمت : 51000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 10

ابعاد : 30*46 میلیمتر

وزن : 98 قیراط

قیمت : 98000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 9

ابعاد : 18*29 میلیمتر

وزن : 36 قیراط

قیمت : 36000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 12

ابعاد : 19*34 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 28000 تومان

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 11

ابعاد : 18*29 میلیمتر

وزن : 36 قیراط

قیمت : 36000 تومان

 

 

 یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 14

ابعاد : 24*37 میلیمتر

وزن : 51 قیراط

قیمت : 51000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 13

ابعاد : 24*36 میلیمتر

وزن : 70 قیراط

قیمت : 70000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 16

ابعاد : 18*26 میلیمتر

وزن : 30 قیراط

قیمت : 30000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 15

ابعاد : 24*43 میلیمتر

وزن : 65 قیراط

قیمت : 65000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 18

ابعاد : 27*31 میلیمتر

وزن : 55 قیراط

قیمت : 55000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 17

ابعاد : 14*26 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 28000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 20

ابعاد : 25*24 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 37000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 19

ابعاد : 23*36 میلیمتر

وزن : 46 قیراط

قیمت : 46000 تومان

 

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 22

ابعاد : 23*33 میلیمتر

وزن : 44 قیراط

قیمت : 44000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 21

ابعاد : 24*29 میلیمتر

وزن : 59 قیراط

قیمت : 59000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 24

ابعاد : 26*34 میلیمتر

وزن : 47 قیراط

قیمت : 47000 تومان

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 23

ابعاد : 28*34 میلیمتر

وزن : 54 قیراط

قیمت : 54000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 26

ابعاد : 35*38 میلیمتر

وزن : 103 قیراط

قیمت : 103000 تومان

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 25

ابعاد : 20*31 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 42000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 28

ابعاد : 23*33 میلیمتر

وزن : 43 قیراط

قیمت : 43000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 27

ابعاد : 30*51 میلیمتر

وزن : 81 قیراط

قیمت : 81000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 30

ابعاد : 24*36 میلیمتر

وزن : 54 قیراط

قیمت : 54000 تومان

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 29

ابعاد : 26*35 میلیمتر

وزن : 65 قیراط

قیمت : 65000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 32

ابعاد : 17*28 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 26000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 31

ابعاد : 33*47 میلیمتر

وزن : 90 قیراط

قیمت : 90000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 34

ابعاد : 19*29 میلیمتر

وزن : 30 قیراط

قیمت : 30000 تومان

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 33

ابعاد : 22*35 میلیمتر

وزن : 44 قیراط

قیمت : 44000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 36

ابعاد : 23*35 میلیمتر

وزن : 41 قیراط

قیمت : 41000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 35

ابعاد : 24*29 میلیمتر

وزن : 49 قیراط

قیمت : 49000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 38

ابعاد : 24*31 میلیمتر

وزن : 53 قیراط

قیمت : 53000 تومان

 

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 37

ابعاد : 22*33 میلیمتر

وزن : 38 قیراط

قیمت : 38000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 40

ابعاد : 23*30 میلیمتر

وزن : 45 قیراط

قیمت : 45000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 39

ابعاد : 29*37 میلیمتر

وزن : 56 قیراط

قیمت : 56000 تومان

   
 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 42

ابعاد : 16*24 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 26000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 41

ابعاد : 24*26 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 40000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 44

ابعاد : 26*33 میلیمتر

وزن : 58 قیراط

قیمت : 58000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 43

ابعاد : 23*30 میلیمتر

وزن : 38 قیراط

قیمت : 38000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 46

ابعاد : 18*29 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 28000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 45

ابعاد : 24*34 میلیمتر

وزن : 43 قیراط

قیمت : 43000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 48

ابعاد : 19*26 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 26000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 47

ابعاد : 18*25 میلیمتر

وزن : 25 قیراط

قیمت : 25000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 50

ابعاد : 24*32 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 40000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 49

ابعاد : 14*21 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 26000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 52

ابعاد : 21*23 میلیمتر

وزن : 36 قیراط

قیمت : 36000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 51

ابعاد : 22*34 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 42000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 54

ابعاد : 26*31 میلیمتر

وزن : 57 قیراط

قیمت : 57000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 53

ابعاد : 17*36 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 37000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 56

ابعاد : 20*28 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 29000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 55

ابعاد : 21*30 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 31000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 58

ابعاد : 14*26 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 21000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 57

ابعاد : 28*36 میلیمتر

وزن : 55 قیراط

قیمت : 55000 تومان

 

 

  یودالیت

سنگ یودالیت  کد : 60

ابعاد : 21*27 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 32000 تومان

 یودالیت 

سنگ یودالیت  کد : 59

ابعاد : 18*29 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 32000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد