الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemخواص سنگ یاقوت قرمز ( یاقوت سرخ ) Ruby

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول یا ریشه ای
  ( یاقوت از طریق همه چاکراها، انرژی حیات بخشی به درون بدن می فرستد همچنین برای چاکرای چهارم یا قلب نیز بسیار مؤثر است )

 • سنگ یاقوت هزاران سال است که بزرگترین جایگاه را در اسطوره ها، افسانه ها و فرهنگ عامیانه کشورها دارد و سلاطین سراسر دنیا از آن بعنوان طلسم و نظرقربانی استفاده می کردند.

 • یاقوت حسی از قدرت را در شخص بوجود می آورد و اگر این قدرت به درستی اداره نشود، ممکن است به خشم یا افکار خودخواهانه بیانجامد.

 • به طور کلی یاقوت به سنگ جذب ثروت و تقویت کننده انرژیهای جادوگری معروف است و هدیه گرانقدری برای بودا و کریشنا به شمار می رفته است.

 • هندوها معتقدند درخشش قرمز رنگ این سنگ از آتشی درونی نشأت گرفته که هیچ انسانی قادر به خاموش کردن آن نیست !

 • در افسانه ها آمده با نور آتش این سنگ میتوان بزرگترین ترسها را از بین برد.

 • یاقوت سنگی فوق العاده ای برای وارد کردن شور و هیجان به زندگی است

 • به تمرکز شما کمک کرده و شفافیت و خرد را به زندگی شما می آورد.

 • یاقوت به شما کمک می کند تا به جای از این شاخه به آن شاخه پریدن، سودمندترین راهها را در زندگی انتخاب کنید

 • یاقوت سپر قدرتمندی در برابر نیات پلید می سازد؛ اگر در مسئله ای حقوقی یا شخصی گرفتاری شدیدی دارید این سنگ به شما کمک می کند تا نتیجه خوبی بگیرید

 • خوابیدن با یاقوت باعث می شود خوابهایی با تعبیر روشن ببینید و به خودآگاهتان اجازه می دهد تا با ناخودآگاهتان همکاری کند تا بتوانید شیاطین را دور کرده و شکستشان دهید.

 • دیدن یاقوت در خواب به معنی ورود شانس یا ثروت به زندگی شماست

 • یاقوت از روزگاران قدیم برای پاکسازی خون از سموم و حفاظت در برابر طاعون استفاده شده

 • در تحریک غده آدرنال، تقویت سیستم گردش خون و مبارزه با عفونتهای داخلی مفید است.

 • این سنگ که تحت تأثیر مریخ است در مراسم جادوگری برای افزایش انرژیهای ذاتی که در دسترس جادوگران است، استفاده می شود و یا در کنار شمع قرمزی قرار داده می شود تا وقتی احساس تخلیه انرژی در فرد بوجود آمد، انرژی بدهد. همچنین این سنگ گرمای بدن را افزایش می دهد.سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 2

Natural Ruby

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 12*15 میلیمتر

قیمت : 330000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 1

Natural Ruby

وزن : 9 قیراط

ابعاد : 12*14 میلیمتر

قیمت : 270000 تومان
سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 4

Natural Ruby

وزن : 10.5 قیراط

ابعاد : 12*14 میلیمتر

قیمت : 315000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 3

Natural Ruby

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 13*15 میلیمتر

قیمت : 330000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 6

Natural Ruby

وزن : 10.5 قیراط

ابعاد : 12*13 میلیمتر

قیمت : 315000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 5

Natural Ruby

وزن : 10.5 قیراط

ابعاد : 13*16 میلیمتر

قیمت : 315000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 8

Natural Ruby

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 12*14 میلیمتر

قیمت : 360000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 7

Natural Ruby

وزن : 9 قیراط

ابعاد : 11*14 میلیمتر

قیمت : 270000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 10

Natural Ruby

وزن : 8 قیراط

ابعاد : 12*14 میلیمتر

قیمت : 240000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 9

Natural Ruby

وزن : 9.5 قیراط

ابعاد : 11*14 میلیمتر

قیمت : 285000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 12

Natural Ruby

وزن : 9.5 قیراط

ابعاد : 12*14 میلیمتر

قیمت : 285000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 11

Natural Ruby

وزن : 9.5 قیراط

ابعاد : 12*14 میلیمتر

قیمت : 285000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 14

Natural Ruby

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 13*15 میلیمتر

قیمت : 300000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 13

Natural Ruby

وزن : 9.5 قیراط

ابعاد : 12*13 میلیمتر

قیمت : 285000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 16

Natural Ruby

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 12*14 میلیمتر

قیمت : 300000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 15

Natural Ruby

وزن : 13.5 قیراط

ابعاد : 13*15 میلیمتر

قیمت : 405000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 18

Natural Ruby

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 12*14 میلیمتر

قیمت : 300000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 17

Natural Ruby

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 12*15 میلیمتر

قیمت : 330000 تومان
سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 20

Natural Ruby

وزن : 10.5 قیراط

ابعاد : 13*15 میلیمتر

قیمت : 315000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 19

Natural Ruby

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 11*14 میلیمتر

قیمت : 300000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 22

Natural Ruby

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 12*15 میلیمتر

قیمت : 300000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 21

Natural Ruby

وزن : 9.5 قیراط

ابعاد : 11*14 میلیمتر

قیمت : 285000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 24

Natural Ruby

وزن : 10.5 قیراط

ابعاد : 12*14 میلیمتر

قیمت : 315000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 23

Natural Ruby

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 12*15 میلیمتر

قیمت : 330000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 26

Natural Ruby

وزن : 15 قیراط

ابعاد :11*15 میلیمتر

قیمت : 450000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 25

Natural Ruby

وزن : 9 قیراط

ابعاد : 11*14 میلیمتر

قیمت : 270000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 28

Natural Ruby

وزن : 9.5 قیراط

ابعاد :12*14 میلیمتر

قیمت : 285000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 27

Natural Ruby

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 12*13 میلیمتر

قیمت : 300000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 30

Natural Ruby

وزن : 6 قیراط

ابعاد : 12*13 میلیمتر

قیمت : 180000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 29

Natural Ruby

وزن : 6 قیراط

ابعاد : 11*12 میلیمتر

قیمت : 180000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 32

Natural Ruby

وزن : 6 قیراط

ابعاد : 10*11 میلیمتر

قیمت : 180000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 31

Natural Ruby

وزن : 6 قیراط

ابعاد : 11*10 میلیمتر

قیمت : 180000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 34

Natural Ruby

وزن : 6.5 قیراط

ابعاد : 10*11 میلیمتر

قیمت : 195000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 33

Natural Ruby

وزن : 5.5 قیراط

ابعاد : 10*13 میلیمتر

قیمت : 165000 تومان
سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 36

Natural Ruby

وزن : 6.5 قیراط

ابعاد : 11*12 میلیمتر

قیمت : 195000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 35

Natural Ruby

وزن : 5.5 قیراط

ابعاد : 10*12 میلیمتر

قیمت : 165000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 38

Natural Ruby

وزن : 6.5 قیراط

ابعاد : 11*13 میلیمتر

قیمت : 195000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 37

Natural Ruby

وزن : 5.5 قیراط

ابعاد : 11*13 میلیمتر

قیمت : 165000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 40

Natural Ruby

وزن : 6 قیراط

ابعاد : 10*12 میلیمتر

قیمت : 180000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 39

Natural Ruby

وزن : 5 قیراط

ابعاد : 9*12 میلیمتر

قیمت : 150000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 42

Natural Ruby

وزن : 6.5 قیراط

ابعاد : 10*12 میلیمتر

قیمت : 195000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 41

Natural Ruby

وزن : 6.5 قیراط

ابعاد : 10*12 میلیمتر

قیمت : 195000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 44

Natural Ruby

وزن : 5.5 قیراط

ابعاد : 10*13 میلیمتر

قیمت : 165000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 43

Natural Ruby

وزن : 6.5 قیراط

ابعاد : 10*13 میلیمتر

قیمت : 195000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 46

Natural Ruby

وزن : 6.5 قیراط

ابعاد : 10*12 میلیمتر

قیمت : 165000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 45

Natural Ruby

وزن : 5.5 قیراط

ابعاد : 9*12 میلیمتر

قیمت : 165000 تومان
سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 48

Natural Ruby

وزن : 5.5 قیراط

ابعاد : 10*12 میلیمتر

قیمت : 165000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 47

Natural Ruby

وزن : 5.5 قیراط

ابعاد : 10*12 میلیمتر

قیمت : 165000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 50

Natural Ruby

وزن : 6 قیراط

ابعاد : 10*11 میلیمتر

قیمت : 180000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 51

Natural Ruby

وزن : 6 قیراط

ابعاد : 9*11 میلیمتر

قیمت : 180000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 53

Natural Ruby

وزن : 6.5 قیراط

ابعاد : 11*13 میلیمتر

قیمت : 585000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 52

Natural Ruby

وزن : 14.5 قیراط

ابعاد : 14*15 میلیمتر

قیمت : 1305000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 55

Natural Ruby

وزن : 8.5 قیراط

ابعاد : 11*12 میلیمتر

قیمت : 765000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 54

Natural Ruby

وزن : 5.5 قیراط

ابعاد : 9*11 میلیمتر

قیمت : 495000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 57

Natural Ruby

وزن : 6 قیراط

ابعاد : 9*13 میلیمتر

قیمت : 540000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 56

Natural Ruby

وزن : 9.5 قیراط

ابعاد : 12*14 میلیمتر

قیمت : 855000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 59

Natural Ruby

وزن : 9.5 قیراط

ابعاد : 11*13 میلیمتر

قیمت : 855000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 58

Natural Ruby

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 11*12 میلیمتر

قیمت : 900000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 61

Natural Ruby

وزن : 8.5 قیراط

ابعاد : 10*14 میلیمتر

قیمت : 765000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 60

Natural Ruby

وزن : 9.5 قیراط

ابعاد : 12*13 میلیمتر

قیمت : 855000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 63

Natural Ruby

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 16*17 میلیمتر

قیمت : 1170000 تومان

 

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 62

Natural Ruby

وزن : 5 قیراط

ابعاد : 9*10 میلیمتر

قیمت : 450000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 65

Natural Ruby

وزن : 5 قیراط

ابعاد : 9*10 میلیمتر

قیمت : 450000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 64

Natural Ruby

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 16*19 میلیمتر

قیمت : 2430000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 67

Natural Ruby

وزن : 4.5 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 405000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 66

Natural Ruby

وزن : 7.5 قیراط

ابعاد : 11*13 میلیمتر

قیمت : 675000 تومان


سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 69

Natural Ruby

وزن : 6.5 قیراط

ابعاد : 11*12 میلیمتر

قیمت : 585000 تومان

سنگ یاقوت سرخ آفریقا

سنگ یاقوت سرخ کد : 68

Natural Ruby

وزن : 8.5 قیراط

ابعاد : 10*12 میلیمتر

قیمت : 765000 تومان