الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemانواع گوشواره های سنگی 
 

 

'گوشواره های سنگی 

گوشواره کد 2

سنگ زوئیسیت

قیمت : 32000

'گوشواره های سنگی 

گوشواره کد 1

سنگ کوارتز آبی و سودالیت و لاجورد

قیمت : 18000 

 'گوشواره های سنگی

گوشواره کد 4

سنگ سیترین و کلسیت زرد

قیمت : 31000

'گوشواره های سنگی 

گوشواره کد 3

سنگ مارسنگ

قیمت : 23000

 

 

 'گوشواره های سنگی

گوشواره کد 6

سنگ حدید طلایی

قیمت : 15000

'گوشواره های سنگی 

گوشواره کد 5

سنگ درونوس

قیمت : 15000

 

 

 'گوشواره های سنگی

گوشواره کد 8

سنگ جاسپرقرمز

قیمت : 29000

'گوشواره های سنگی 

گوشواره کد 7

سنگ رویال جاسپر و رزکوارتز

قیمت : 15000

  'گوشواره های سنگی

گوشواره کد 10

سنگ صدف

قیمت : 15000

'گوشواره های سنگی 

گوشواره کد 9

سنگ جاسپرقرمز

قیمت : 29000

 

 

 'گوشواره های سنگی

گوشواره کد 12

سنگ صدف

قیمت : 18000

'گوشواره های سنگی 

گوشواره کد 11

سنگ رزکوارتز

قیمت : 32000

 

 

'گوشواره های سنگی 

گوشواره کد 14

سنگ آپاتیت و لاجورد

قیمت : 19000

'گوشواره های سنگی 

گوشواره کد 13

سنگ جاسپرچوبی

قیمت : 18000

 

 

'گوشواره های سنگی 

گوشواره کد 16

سنگ یشم سبز

قیمت : 15000

'گوشواره های سنگی 

گوشواره کد 15

سنگ یشم شاه مقصود

قیمت : 18000

 

 

'گوشواره های سنگی 

گوشواره کد 18

سنگ عقیق قرمز و عقیق کارنلیان

قیمت : 24000

'گوشواره های سنگی 

گوشواره کد 17

سنگ عقیق قرمز

قیمت : 15000

 

 

'گوشواره های سنگی 

گوشواره کد 20

سنگ لاجورد

قیمت : 24000

'گوشواره های سنگی 

گوشواره کد 19

سنگ آونتورین نارنجی

قیمت : 18000

 

 

'گوشواره های سنگی 

گوشواره کد 22

سنگ سیترین

قیمت : 31000

'گوشواره های سنگی

گوشواره کد 21

سنگ عقیق سفید و رویال جاسپر

قیمت : 15000

 

 

'گوشواره های سنگی 

گوشواره کد 24

سنگ عقیق سیاه

قیمت : 32000

'گوشواره های سنگی 

گوشواره کد 23

سنگ صدف

قیمت : 15000

 

 

'گوشواره های سنگی

گوشواره هفت سنگ چاکرا کد 26

شامل سنگ های : کریستال کوارتز،آمتیست،لاجورد،آونتورین،چشم ببر،عقیق قرمز و عقیق سیاه

قیمت : 24000

'گوشواره های سنگی 

گوشواره هفت سنگ چاکرا کد 25

شامل سنگ های : کریستال کوارتز،آمتیست،لاجورد،آونتورین،چشم ببر،عقیق قرمز و عقیق سیاه

قیمت : 39000

 

 

'گوشواره های سنگی

گوشواره کد 28

سنگ عقیق سیاه و عقیق زرد و عقیق قرمز

قیمت : 24000

'گوشواره های سنگی 

گوشواره کد 27

سنگ آمتیست و لاجورد و رزکوارتز

قیمت : 26000

 

 

'گوشواره های سنگی

گوشواره کد 30

سنگ رویال جاسپر و درونوس

قیمت : 18000

'گوشواره های سنگی

گوشواره کد 29

سنگ رویال جاسپر و عقیق سیاه

قیمت : 15000

 

 

'گوشواره های سنگی

گوشواره کد 32

سنگ عقیق سیاه

قیمت : 15000

'گوشواره های سنگی

گوشواره کد 31

سنگ یشم صورتی و حدید

قیمت : 15000

 

 

'گوشواره های سنگی

گوشواره کد 34

سنگ کوارتز آبی و آپاتیت و رویال جاسپر

قیمت : 18000

'گوشواره های سنگی

گوشواره کد 33

سنگ عقیق زرد

قیمت : 29000

 

 

'گوشواره های سنگی

گوشواره کد 36

سنگ عقیق سفید و رودونیت و آمتیست و رزکوارتز

قیمت : 24000

'گوشواره های سنگی

گوشواره کد 35

سنگ عقیق کریزیلیس و آونتورین نارنجی

قیمت : 15000

 

 

'گوشواره های سنگی

گوشواره کد 38

سنگ جاسپرقرمز

قیمت : 18000

'گوشواره های سنگی

گوشواره کد 37

سنگ عقیق قرمز

قیمت : 29000

 

 

'گوشواره های سنگی

گوشواره کد 40

سنگ یشم

قیمت : 18000

'گوشواره های سنگی

گوشواره کد 39

سنگ لاجورد و هولیت و آمتیست

قیمت : 18000

 

 

'گوشواره های سنگی

گوشواره کد 42

سنگ رزکوارتز

قیمت : 29000

'گوشواره های سنگی

گوشواره کد 41

سنگ عقیق قرمز و اوناکیت

قیمت : 18000

 

 

'گوشواره های سنگی

گوشواره کد 44

سنگ مارسنگ و حدید

قیمت : 19000

'گوشواره های سنگی

گوشواره کد 43

سنگ سیترین

قیمت : 24000

'گوشواره های سنگی

گوشواره کد 45

سنگ خورشید (سان استون)

قیمت : 39000