الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemانواع گردنبند های سنگی

بخش اول

گردنبند سنگی

گردنبند کد 119

گردنبند کریستال پرانیک (فول انرژی)

بیش از 35 نوع سنگ طبیعی مختلف

قیمت : 189.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 201

سنگ جاسپرقرمز،رزکوارتز،آونتورین،لاجورد،آمتیست،عقیق قرمز

قیمت : 93.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 200

سنگ یشم،هولیت،آونتورین و عقیق قرمز

قیمت : 116.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 203

سنگ پیکاسوجاسپر،سودالیت و عقیق سیاه

قیمت : 117.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 202

سنگ عقیق قرمز،اوناکیت،جیدشاه مقصود،عقیق سبز،کریستال کوارتز

قیمت : 117.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 205

کریستال هفت چاکرا طرح آگرین

قیمت : 99.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 204

کریستال هفت چاکرا طرح آترین

قیمت : 99.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 207

سنگ عقیق و آونتورین

قیمت : 79.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 206

لابرادوریت سفید و رز کوارتز

قیمت : 117.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 209

هفت سنگ چاکرا

قیمت : 49.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 208

سنگ آمتیست،رزکوارتز و رودونیت

قیمت : 99.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 211

سنگ آونتورین و سیترین

قیمت : 29.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 210

سنگ لاجورد،کلسیت و عقیق

قیمت : 97.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 213

سنگ لابرادوریت به همراه مهره های انیکس 

قیمت : 280.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 212

سنگ آمتیست

قیمت : 63.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 215

سنگ عقیق سیاه و کریستال کوارتز

قیمت : 109.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 214

سنگ رز کوارتز

قیمت : 63.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 217

سنگ عقیق مراکش و انیکس

قیمت : 189.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 216

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا و انیکس

قیمت : 99.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 219

سنگ فلوریت،آمتیست ، آونتورین و منشور کریستال کوارتز

قیمت : 196.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 218

سنگ فلوریت و انیکس

قیمت : 165.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 221

سنگ درونوس

قیمت : 49.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 220

سنگ چشم عقاب،برنزیت و عقیق سفید

قیمت : 67.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 223

طرح چشم نظر

قیمت : 133.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 222

سنگ جاسپرقرمز

قیمت : 29.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 225

سنگ جاسپر خاکی، آونتورین ،حدید و گارنت

قیمت : 73.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 224

سنگ عقیق سبز، آونتورین و اوناکیت

قیمت : 157.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 227

سنگ جاسپر چوبی، آونتورین ،حدید و عقیق سلیمانی

قیمت : 88.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 226

سنگ عقیق زرد،آمتیست و عقیق سلیمانی

قیمت : 186.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 229

سنگ لاجورد، کریستال کوارتز و حدید

قیمت : 131.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 228

سنگ جاسپرقرمز و کلسیت

قیمت : 87.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 231

سنگ آمتیست و رز جید

قیمت : 79.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 230

سنگ لاجورد و پیکاسوجاسپر

قیمت : 133.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 233

سنگ عقیق سیاه و لابرادوریت

قیمت : 102.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 232

سنگ رزکوارتز،گارنت و مالاکیت

قیمت : 269.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 235

سنگ عقیق سفید،درونوس،فلوریت و رزکوارتز

قیمت : 107.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 234

سنگ عقیق سبز و عقیق سیاه

قیمت : 98.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 237

سنگ مالاکیت،گارنت و درونوس

قیمت : 44.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 236

عقیق سیاه مات و حدید

قیمت : 79.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 239

سنگ پیریت و تورمالین

قیمت : 83.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 238

سنگ عقیق ساه، عقیق قرمز، سان استون و عقیق سلیمانی

قیمت : 79.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 241

سنگ چشم ببر و لاجورد

قیمت : 129.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 240

سنگ رودونیت،عقیق سلیمانی،عقیق سیاه،هولیت،آونتورین،جاسپرقرمز،سان استون و اوناکیت

قیمت : 149.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 243

سنگ عقیق سیاه،لاجورد

قیمت : 93.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 242

سنگ لاجورد،آونتورین، رزکوارتز و سودالیت

قیمت : 117.000 تومان

بخش دوم گردنبند ها

مشاهده ی بخش دوم