الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gem
انواع آویز بافت

گردنبند عقیق رویال منظره

گردنبند عقیق رویال منظره  کد : 8

persian royal Agate

وزن : 85 قیراط

ابعاد : 30 * 44 میل

قیمت : 69000 تومان

گردنبند لابرادوریت 

گردنبند لابرادوریت  کد : 7

Labradorite Madagascar

وزن : 88 قیراط

ابعاد : 30 * 50 میل

قیمت : 139000 تومان

 

گردنبند عقیق شجر

گردنبند عقیق شجر کد : 17

Dendritic Agate India

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 32 * 48 میل

قیمت : 99000 تومان

گردنبند سلنایت 

گردنبند سلنایت  کد : 11

Selenite

وزن :  45 قیراط

ابعاد : 27 * 30 میل

قیمت : 139000 تومان

 

 

گردنبند لابرادوریت

گردنبند لابرادوریت کد : 16

Labradorite Madagascar

وزن : 125 قیراط

ابعاد : 34 * 55 میل

قیمت : 171000 تومان

گردنبند لابرادوریت 

گردنبند لابرادوریت کد : 15

Labradorite Madagascar

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 32 * 48 میل

قیمت : 111000 تومان

 

 

گردنبند عقیق شجر

گردنبند عقیق شجر کد : 20

Dendritic Agate India

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 26 * 33 میل

قیمت : 62000 تومان

گردنبند لابرادوریت 

گردنبند لابرادوریت کد : 19

Labradorite Madagascar

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 30 * 46 میل

قیمت : 91000 تومان

 

 

 

گردنبند هولیت

گردنبند هولیت کد : 22

Howlite India

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 28 * 40 میل

قیمت : 99000 تومان

گردنبند بامبل بی جاسپر

گردنبند بامبل بی جاسپر کد : 24

Bumble Bee Jasper

وزن : 73 قیراط

ابعاد : 34*59 میل

قیمت : 121000 تومان

 

 

گردنبند سنگ خون

گردنبند سنگ خون کد : 28

Blood stone

وزن :  40 قیراط

ابعاد : 30 * 47 میل

قیمت : 99000 تومان

گردنبند سرافینیت 

گردنبند سرافینیت کد : 27

Seraphinite

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 46 * 29 میل

قیمت :  99000 تومان

 

 

گردنبند عقیق شجر

گردنبند عقیق شجر کد : 38

Dendritic Agate India

وزن : 175 قیراط

ابعاد : 35 * 54 میل

قیمت : 129000 تومان

گردنبند اوناکیت 

گردنبند اوناکیت کد : 37

Unakite India

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 42 * 33 میل

قیمت : 99000 تومان

 

 

گردنبند اوناکیت

گردنبند اوناکیت کد : 40

Unakite India

وزن : 74 قیراط

ابعاد : 32 * 40 میل

قیمت : 119000 تومان

گردنبند مالاکیت 

گردنبند مالاکیت کد : 39

Malachite Congo

وزن : 187 قیراط

ابعاد : 30 * 43 میل

قیمت : 129000 تومان

 

 

گردنبند مالاکیت

گردنبند سلنایت کد : 42

Selenite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 30 * 27 میل

قیمت : 129000 تومان

گردنبند کریزیلیس 

گردنبند کریزیلیس کد : 45

Crazylace Agate

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 37 * 25 میل

قیمت : 73000 تومان

 

 

گردنبند مالاکیت

گردنبند مالاکیت کد : 44

Malachite Congo

وزن : 251 قیراط

ابعاد : 75 * 45 میل

قیمت : 289000 تومان

گردنبند مالاکیت 

گردنبند عقیق شجر کد : 43

Dendritic Agate India

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 30 * 28 میل

قیمت : 81000 تومان

 

 

گردنبند سرافینیت

گردنبند سرافینیت کد : 48

Seraphinite

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 29 * 45 میل

قیمت : 129000 تومان

گردنبند آمتیست  

گردنبند آمتیست کد : 47

Amethyst

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 38 * 25 میل

قیمت : 89000 تومان

 

 

گردنبند آمازونیت 

گردنبند بامبلبی جاسپر کد : 66

Bumble Bee Jasper

وزن : 75 قیراط

ابعاد : 32 * 53 میل

قیمت : 111000 تومان

 

گردنبند آمازونیت 

گردنبند آمازونیت کد : 49

Amazonite

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 28 * 47 میل

قیمت : 109000 تومان

 

 

گردنبند مالاکیت 

گردنبند مالاکیت کد : 56

Malachite Congo

وزن : 112 قیراط

ابعاد : 37 * 42 میل

قیمت : 149000 تومان

 

گردنبند رودوکروزیت  

گردنبند رودوکروزیت کد : 55

 Rhodochrosite Argentina

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 27 * 35 میل

قیمت : 117000 تومان

 

 

گردنبند واسونیت 

گردنبند واسونیت کد : 62

Vasonite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 37 * 26 میل

قیمت : 81000 تومان

گردنبند حجر الدم ( سنگ خون ) 

گردنبند حجر الدم ( سنگ خون ) کد : 61

Blood Stone 

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 30 * 34 میل

قیمت : 97000 تومان

 

 

 

گردنبند عقیق کریزیلیس 

گردنبند لابرادوریت  کد : 68

Labradorite Madagascar

وزن : 92 قیراط

ابعاد : 33 * 47 میل

قیمت : 179000 تومان

گردنبند عقیق شجر هندوستان 

گردنبند سنگ اوناکیت  کد : 67

Unakite India

وزن : 74 قیراط

ابعاد : 32 * 44 میل

قیمت : 109000 تومان

 

 

گردنبند عقیق کریزیلیس 

گردنبند عقیق کریزیلیس کد : 71

Dendritic Agate India

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 52 * 31 میل

قیمت : 89000 تومان

گردنبند عقیق شجر هندوستان 

گردنبند عقیق شجر هندوستان کد : 70

Dendritic Agate India

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 45 * 35 میل

قیمت : 99000 تومان

 

 

گردنبند عقیق شجر هندوستان 

گردنبند عقیق شجر  کد : 73

Dendritic Agate India

وزن : 86 قیراط

ابعاد : 52 * 26 میل

قیمت : 119000 تومان

گردنبند عقیق شجر هندوستان 

گردنبند رودونیت  کد : 72

Rhodonite Canada

وزن : 95 قیراط

ابعاد : 27 * 49 میل

قیمت : 181000 تومان

              
بخش دوم                       بخش سوم