الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gem
انواع آویز بافت

گردنبند کریزیلیس

گردنبند کریزیلیس کد : 45

Crazylace Agate

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 37 * 25 میل

قیمت : 73000 تومان

گردنبند اوناکیت 

گردنبند اوناکیت کد : 37

Unakite India

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 42 * 33 میل

قیمت : 99000 تومان

 

 

گردنبند آمتیست

گردنبند آمتیست کد : 47

Amethyst

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 38 * 25 میل

قیمت : 89000 تومان

گردنبند مالاکیت 

گردنبند عقیق شجر کد : 43

Dendritic Agate India

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 30 * 28 میل

قیمت : 81000 تومان

 

 

گردنبند عقیق کریزیلیس

گردنبند عقیق کریزیلیس کد : 71

Dendritic Agate India

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 52 * 31 میل

قیمت : 89000 تومان

گردنبند عقیق شجر هندوستان 

گردنبند عقیق شجر هندوستان کد : 70

Dendritic Agate India

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 45 * 35 میل

قیمت : 99000 تومان

 

 

گردنبند عقیق شجر هندوستان

گردنبند عقیق شجر  کد : 73

Dendritic Agate India

وزن : 86 قیراط

ابعاد : 52 * 26 میل

قیمت : 119000 تومان

گردنبند عقیق شجر هندوستان 

گردنبند رودونیت  کد : 72

Rhodonite Canada

وزن : 95 قیراط

ابعاد : 27 * 49 میل

قیمت : 181000 تومان

 

 

گردنبندبافت

گردنبند سنگ چشم ببر کد : 314

ابعاد : 39*35 میل

قیمت : 76000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ چشم ببر کد : 313

ابعاد : 42*35 میل

قیمت : 105000 تومان

 

 

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق پالم کد : 316

ابعاد : 47*31 میل

قیمت : 103000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ بامبوجاسپر کد : 315

ابعاد : 27*42 میل

قیمت : 92000 تومان

 

 

گردنبندبافت

گردنبند سنگ کلسیت نارنجی کد : 318

ابعاد : 44*34 میل

قیمت : 138000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق اقیانوسی کد : 317

ابعاد : 42*25 میل

قیمت : 99000 تومان

 

 

گردنبندبافت

گردنبند سنگ خون کد : 320

ابعاد : 51*35 میل

قیمت : 88000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ بامبل بی جاسپرکد : 319

ابعاد : 53*32 میل

قیمت : 126000 تومان

 

 

گردنبندبافت

گردنبند سنگ خون کد : 322

ابعاد : 47*37 میل

قیمت : 114000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت کد : 321

ابعاد : 50*30 میل

قیمت : 225000 تومان

 

 

گردنبندبافت

گردنبند سنگ ریولیت  کد : 324

ابعاد : 48*35 میل

قیمت : 136000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق کریزیلیس کد : 323

ابعاد : 44*36 میل

قیمت : 158000 تومان

 

 

گردنبندبافت

گردنبند سنگ پینات وود کد : 326

ابعاد : 48*33 میل

قیمت : 198000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ واسونیت کد : 325

ابعاد : 52*30 میل

قیمت : 92000 تومان

 

 

گردنبندبافت

گردنبند سنگ پینات وود کد : 328

ابعاد : 38*30 میل

قیمت : 135000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق بلولیس کد : 327

ابعاد : 51*34 میل

قیمت : 196000 تومان

 

 

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق مراکش کد : 330

ابعاد : 43*29 میل

قیمت : 122000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ چشم ببر کد : 329

ابعاد : 39*39 میل

قیمت : 96000  تومان

 

 

گردنبندبافت

گردنبند سنگ مالاکیت کد : 332

ابعاد : 51*36 میل

قیمت : 302000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ خون کد : 331

ابعاد : 49*35 میل

قیمت : 121000 تومان

 

 

گردنبندبافت

گردنبند سنگ روبی فال کد : 334

ابعاد : 52*52 میل

قیمت : 249000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ سپتارین کد : 333

ابعاد : 66*42 میل

قیمت : 216000 تومان

 

 

گردنبندبافت

گردنبند سنگ مالاکیت کد : 336

ابعاد : 52*34 میل

قیمت : 292000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ روبی زوئیسیت کد : 335

ابعاد : 50*54 میل

قیمت : 346000 تومان

 

 

گردنبندبافت

گردنبند سنگ زبراجاسپر کد : 338

ابعاد : 55*38 میل

قیمت : 115000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ فسیل مرجان کد : 337

ابعاد : 45*31 میل

قیمت : 89000 تومان

 

 

گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 340

ابعاد : 55*34 میل

قیمت : 105000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ فسیل مرجان کد : 339

ابعاد : 58*44 میل

قیمت : 212000 تومان

 

 

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق سلیمانی کد : 342

ابعاد : 44*30 میل

قیمت : 142000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ کلسیت نارنجی کد : 341

ابعاد : 53*35 میل

قیمت : 167000 تومان

 

 

گردنبندبافت

گردنبند سنگ چشم ببر کد : 344

ابعاد : 44*35 میل

قیمت : 94000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ فسیل مرجان کد : 343

ابعاد : 33*52 میل

قیمت : 105000 تومان

 

 

گردنبندبافت

گردنبند سنگ چشم ببر کد : 346

ابعاد : 45*33 میل

قیمت : 94000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ لاجورد کد : 345

ابعاد : 54*32 میل

قیمت : 118000 تومان

 

 

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق شجر کد : 348

ابعاد : 58*44 میل

قیمت : 114000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ چشم ببر کد : 347

ابعاد : 63*35 میل

قیمت : 132000 تومان

 

 

گردنبندبافت

گردنبند سنگ پرهنیت کد : 350

ابعاد : 43*29 میل

قیمت : 104000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق شجر کد : 349

ابعاد : 60*47 میل

قیمت : 159000 تومان

              
بخش دوم                       بخش سوم