الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemسرویس سنگ طبیعی

دستبند ، گردنبند ، گوشواره


 

 ست سنگی

ست سنگ عقیق قرمز،عقیق زرد،عقیق سیاه و چشم ببرکد  : 110

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 139000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ جاسپر چوبی و لاجورد کد  : 109

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 109000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست نقره سنگ چشم ببر کد  : 112

انگشتر و مدال و دستبند

قیمت : 339000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ خوشید،درونوس،عقیق کارنلیان،حدید و چشم ببر کد  : 111

گوشواره و گردنبند

قیمت : 34000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ عقیق قرمز،صدف کد  : 114

گوشواره و گردنبند

قیمت : 79000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق،یشم،لاجورد کد  : 113

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 67000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ آمتیست و کیانیت کد  : 116

گوشواره و گردنبند

قیمت : 59000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق قرمز و عقیق زرد کد  : 115

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 127000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست ماهور  کد  : 118

 گردنبند و دستبند

قیمت : 89000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق سفید و سنگ های ترکیبی کد  : 117

 گردنبند و دستبند

قیمت : 63000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ کیانیت و مالاکیت کد  : 120

گوشواره و دستبند

قیمت : 239000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ کیانیت ،چشم عقاب و عقیق سیاه کد  : 119

 گردنبند و دستبند

قیمت : 471000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ لاجورد، رز جید و یشم زیتونی کد  : 122

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 138000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق سبز،آمتیست،رزکوارتز کد  : 121

گوشواره و گردنبند

قیمت : 119000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ سودالیت کد  : 2

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 72000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق خزه کد  : 1

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 76000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ فلوریت کد  : 4

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 148000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ رودونیت کد  : 3

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 106000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ اوناکیت کد  : 6

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 86000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق سفید کد  : 5

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 109000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ جاسپرچوبی کد  : 8

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 76000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق زرد کد  : 7

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 94000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ یشم شاه مقصود کد  : 10

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 78000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ کریستال کوارتز آبی کد  : 9

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 79000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ ابسیدیان کد  : 12

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 79000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ دالماتیان کد  : 11

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 76000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ رودونیت کد  : 14

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 106000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ یشم سبز کد  : 13

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 86000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ جاسپر قرمز کد  : 16

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 121000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ لاجورد کد  : 15

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 109000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ برنزیت کد  : 18

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 156000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ چشم ببر کد  : 17

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 132000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ عقیق قرمز کد  : 20

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 109000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ سان استون کد  : 19

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 205000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ مروارید کد  : 22

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 181000 تومان

ست سنگی

ست سنگ هولیت  کد  : 21

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 94000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ یشم صورتی  کد  : 24

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 76000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ لابرادوریت  کد  : 23

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 303000 تومان

 

 

ست سنگی

ست سنگ کریستال کوارتز  کد  : 26

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 183000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ صدف کد  : 25

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 129000 تومان
 ست سنگی

ست سنگ عقیق سیاه کد  : 28

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 88000 تومان

 ست سنگی

ست سنگ آمتیست کد  : 27

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 196000 تومان
ست سنگی 

ست سنگ آمتیست  کد  : 53

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 83000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ  آمتیست کد  : 52

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 83000 تومان

 
ست سنگی 

ست سنگ  عقیق قرمز کد  : 55

گوشواره و گردنبند

قیمت :  39000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ  جید صورتی کد  : 54

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 81000 تومان

 
ست سنگی 

ست سنگ فلوریت  : 61

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 149000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ صدف  : 56

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 129000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ  مروارید: 66

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 84000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ یشم سبز : 62

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 158000 تومان

 
ست سنگی 

ست سنگ آمتیست : 87

گوشواره و گردنبند

قیمت : 99000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ آمتیست : 86

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 69000 تومان

 


ست سنگی مدال و دستبند و گوشواره

ست سنگی مدال و دستبند و گوشواره