الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemهر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

 

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 2

Natural chrysocolla

وزن : 67.2 قیراط

ابعاد : 39*26 میلیمتر

قیمت : 67000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 1

Natural chrysocolla

وزن : 89.3 قیراط

ابعاد : 28*47 میلیمتر

قیمت : 89000 تومان

 


 

 کریزوکولا

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 4

Natural chrysocolla

وزن : 65.2 قیراط

ابعاد : 25*41میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 3

Natural chrysocolla

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 24*35 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

 

 

 کریزوکولا

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 6

Natural chrysocolla

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 28*33 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 5

Natural chrysocolla

وزن : 83.4 قیراط

ابعاد : 46*27 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان

 

 

 کریزوکولا

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 8

Natural chrysocolla

وزن : 75.5قیراط

ابعاد : 30*42 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 7

Natural chrysocolla

وزن : 70.4 قیراط

ابعاد : 34*28 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

 
 کریزوکولا

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 10

Natural chrysocolla

وزن : 68.5 قیراط

ابعاد : 26*32 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 9

Natural chrysocolla

وزن : 70.3 قیراط

ابعاد : 43*28 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

 

 

 کریزوکولا

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 12

Natural chrysocolla

وزن : 50.5 قیراط

ابعاد : 34*28 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 11

Natural chrysocolla

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 23*39 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

 

 

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 14

Natural chrysocolla

وزن : 51.6قیراط

ابعاد : 24*35 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 13

Natural chrysocolla

وزن : 43.8 قیراط

ابعاد : 18*35 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

 

 

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 16

Natural chrysocolla

وزن : 58.7قیراط

ابعاد : 29*42 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 15

Natural chrysocolla

وزن : 67.9 قیراط

ابعاد : 27*38 میلیمتر

قیمت : 67000 تومان

 

 

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 18

Natural chrysocolla

وزن : 57.5 قیراط

ابعاد : 26*44 میلیمتر

قیمت : 57000تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 17

Natural chrysocolla

وزن : 31.8قیراط

ابعاد : 18*31 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

 


 

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 20

Natural chrysocolla

وزن : 53قیراط

ابعاد : 26*39 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 19

Natural chrysocolla

وزن : 37.1 قیراط

ابعاد : 27*31 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

 

 

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 22

Natural chrysocolla

وزن : 39.4 قیراط

ابعاد : 23*32 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

کریزوکولا

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 21

Natural chrysocolla

وزن : 30.6 قیراط

ابعاد : 18*32 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

 

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 24

Natural chrysocolla

وزن : 54.6قیراط

ابعاد : 25*36 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 23

Natural chrysocolla

وزن : 40.4 قیراط

ابعاد : 26*31 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

 

 

کریزوکولا

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 26

Natural chrysocolla

وزن : 82.2 قیراط

ابعاد : 37*34 میلیمتر

قیمت : 82000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 25

Natural chrysocolla

وزن : 63.2 قیراط

ابعاد : 25*42میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

 

 

کریزوکولا

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 28

Natural chrysocolla

وزن : 50.5قیراط

ابعاد : 25*36 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 27

Natural chrysocolla

وزن : 88.6قیراط

ابعاد : 41*36 میلیمتر

قیمت : 88000تومان

 

 

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 30

Natural chrysocolla

وزن : 74.8 قیراط

ابعاد : 27*44 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 29

Natural chrysocolla

وزن :53.8 قیراط

ابعاد : 25*34 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

 

 

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 32

Natural chrysocolla

وزن : 47.4 قیراط

ابعاد : 33*22 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 31

Natural chrysocolla

وزن : 36.2قیراط

ابعاد : 17*36 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

 

 

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 34

Natural chrysocolla

وزن : 48.1قیراط

ابعاد : 24*38 میلیمتر

قیمت : 48000تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 33

Natural chrysocolla

وزن : 48.1 قیراط

ابعاد : 23*38 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 

 

 کریزوکولا

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 36

Natural chrysocolla

وزن : 49.2 قیراط

ابعاد : 29*40 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 35

Natural chrysocolla

وزن : 33.5 قیراط

ابعاد : 28*30 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 

 

 کریزوکولا

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 38

Natural chrysocolla

وزن : 42.4 قیراط

ابعاد : 20*33 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 37

Natural chrysocolla

وزن : 40.3 قیراط

ابعاد : 20*23 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

 

 

 کریزوکولا

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 40

Natural chrysocolla

وزن : 27.8 قیراط

ابعاد : 21*30 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 39

Natural chrysocolla

وزن : 48.9قیراط

ابعاد : 35*26 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 

 

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 42

Natural chrysocolla

وزن : 40.1قیراط

ابعاد : 24*30 میلیمتر

قیمت : 40000تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 41

Natural chrysocolla

وزن : 33.4 قیراط

ابعاد : 21*31 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 

 

 کریزوکولا

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 44

Natural chrysocolla

وزن : 35.5 قیراط

ابعاد : 16*32 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 43


Natural chrysocolla

وزن :69.3 قیراط

ابعاد : 26*44 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

 

 

 

 کریزوکولا

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 46

Natural chrysocolla

وزن : 35.8 قیراط

ابعاد : 20*40 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 45

Natural chrysocolla

وزن : 38.7قیراط

ابعاد : 17*36 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان 

 کریزوکولا

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 48

Natural chrysocolla

وزن : 32.2قیراط

ابعاد : 23*27 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 47

Natural chrysocolla

وزن : 29.3 قیراط

ابعاد : 31*20 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

 

 

 کریزوکولا

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 50

Natural chrysocolla

وزن : 69.7 قیراط

ابعاد : 35*24 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 49

Natural chrysocolla

وزن : 49.1 قیراط

ابعاد : 39*21 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

 

 

 کریزوکولا

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 52

Natural chrysocolla

وزن : 43.8قیراط

ابعاد : 23*34 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 51

Natural chrysocolla

وزن :33.1 قیراط

ابعاد : 19*36 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 

 

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 54

Natural chrysocolla

وزن : 31.2 قیراط

ابعاد : 20*26 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 53

Natural chrysocolla

وزن : 58.2 قیراط

ابعاد : 23*32 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 56

Natural chrysocolla

وزن : 32.9 قیراط

ابعاد : 16*22 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 55

Natural chrysocolla

وزن : 30.7 قیراط

ابعاد : 21*31 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

 

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 58

Natural chrysocolla

وزن : 25.5 قیراط

ابعاد : 14*23 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 57

Natural chrysocolla

وزن : 25.9 قیراط

ابعاد : 19*28 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 60

Natural chrysocolla

وزن : 21.6 قیراط

ابعاد : 15*26 میلیمتر

قیمت : 21000 تومان

کریزوکولا 

سنگ طبیعی کریزوکولا  کد : 59

Natural chrysocolla

وزن : 26.4 قیراط

ابعاد : 17*23 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد