الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagemخواص  سنگ  واسونیت کشور کانادا    vasonite  :

 • سنگ شگفت انگیز واسونیت شفادهنده روح و جسم است و متفاوت از درمانهای دارویی عمل میکند

 • باعث تقویت مینای دندان شده و عمل هضم را آسان میکند و کمک می نماید مواد مغذی آسانتر به مصرف بدن درمی آیند

 • نکته برجسته این سنگ اینکه بدن را به طور کامل از بیماری حفظ میکند و کمک میکند بدن زندگی سالمی داشته باشد .

 • واسونیت کمک میکند احساسات پنهان را به راحتی بیان کرد .انرژی های بسیار تاثیرگذار این سنگ باعث میشود تا روح قلب را پیروی کند و به آرزوها و آرمانها واقعیت بخشد.

 • واسونیت به زوجها برای افزایش عشق در زندگی زناشویی و همچنین ایجاد یک رابطه ی عمیق و پر شور تاثیر شگفت انگیزی دارد.

 • کمک میکند معنای واقعی معنویت را درک کنید و اجازه میدهد روح آزادتر شود.علاوه بر این انرژیهای سنگ کمک میکند تا در مسیر صحیح و حقیقت قدم بگذارید تا آینده پربارتری را رقم بزنید.

 • انرژیهای منفی را از فضا پاک میکند و زمینه را برای جذب انرژیهای سازنده و ثروت و زندگی آرام فراهم میکند.

 • در تاریخ کهن سنگ درمانی ، مردم از واسونیت برای شفا و سلامت جسمانی و همچنین چشم انداز آینده و پیشگویی استفاده میکردند.

 • واسونیت دارای قدرتیست که چاکراهای قلب را به قلمرو معنوی متصل میکند تا به وضوح از خود واقعی بالاتر رود و تنشهای احساسی و روانی و زندگی نا آرام روح را از بین میبرد.

 • قلب و ضمیر ناخودآگاه را با محیط بیرون سازگار میکند و روح را با قلمرو بالاتر پیوند میدهد و روند اتصال با انرژیهای زمین را راحت تر می نماید

 • در یک جامعه مدرن بهترین سنگ آنست که در برابر آلاینده های محیط زیست سپر محافظی در اطراف بدن ایجاد کند لذا واسونیت با بهره گیری از میدان انرژی خاص و منحصربفرد خود ، و همچنین بعنوان یک ماده معدنی غنی از کلسیم و منیزیم و آهن ، کمک میکند بدن تصفیه شود و هاله اطراف بدن را از آلودگیها پاک میکند.

  منبع :  DANAGEM

 
واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 2

Natural Vasonite

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 28*31 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 1

Natural Vasonite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 20*29 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 واسونیت

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 4

Natural Vasonite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 17*30 میلیمتر

قیمت : 22000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 3

Natural Vasonite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 34*22 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

 

 

 واسونیت

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 6

Natural Vasonite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 22*32 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 5

Natural Vasonite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 22*34 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

 

 

 واسونیت

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 8

Natural Vasonite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 29*21 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 7

Natural Vasonite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 25*29 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 واسونیت

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 10

Natural Vasonite

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 21*26 میلیمتر

قیمت : 18000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 9

Natural Vasonite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 29*17 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 واسونیت

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 12

Natural Vasonite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 20*27 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 11

Natural Vasonite

وزن :  16 قیراط

ابعاد : 18*27 میلیمتر

قیمت : 16000 تومان

 

 

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 14

Natural Vasonite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 38*27 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 13

Natural Vasonite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 29*21 میلیمتر

قیمت : 24000 تومان

 

 

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 16

Natural Vasonite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 18*25 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 15

Natural Vasonite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 26*36 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

 

 

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 18

Natural Vasonite

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 28*21 میلیمتر

قیمت : 18000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 17

Natural Vasonite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 26*18 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 20

Natural Vasonite

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 17*24 میلیمتر

قیمت : 17000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 19

Natural Vasonite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 28*38 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

 

 

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 22

Natural Vasonite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 23*35 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

واسونیت

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 21

Natural Vasonite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 31*20 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

 

 

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 24

Natural Vasonite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 17*34 میلیمتر

قیمت : 24000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 23

Natural Vasonite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 36*21 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 

 

واسونیت

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 26

Natural Vasonite

وزن : 34 قیراط

ابعاد :36*22 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 25

Natural Vasonite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 17* 27 میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

 

 

واسونیت

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 28

Natural Vasonite

وزن :  28 قیراط

ابعاد : 30*20 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 27

Natural Vasonite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 21*33 میلیمتر

قیمت :  24000 تومان

 

 

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 30

Natural Vasonite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 22*32 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 29

Natural Vasonite

وزن :13 قیراط

ابعاد : 14*24 میلیمتر

قیمت : 13000 تومان

 

 

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 32

Natural Vasonite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 18*29 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 31

Natural Vasonite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 27*20 میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 34

Natural Vasonite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 21*28 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 33

Natural Vasonite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 27*19 میلیمتر

قیمت : 22000 تومان

 

 

 واسونیت

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 36

Natural Vasonite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 36*23 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 35

Natural Vasonite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 33*22 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

 

 

 واسونیت

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 38

Natural Vasonite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 30*16 میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 37

Natural Vasonite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 19*30 میلیمتر

قیمت : 20000 تومان

 

 

 واسونیت

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 40

Natural Vasonite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 32*18 میلیمتر

قیمت : 20000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 39

Natural Vasonite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 17*27 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

 

 

 

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 42

Natural Vasonite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 28*18 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 41

Natural Vasonite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 23*32 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

 

 

 واسونیت

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 44

Natural Vasonite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 43


Natural Vasonite

وزن :16 قیراط

ابعاد : 17*28 میلیمتر

قیمت : 16000 تومان

 

 

 

 واسونیت

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 46

Natural Vasonite

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 32*18 میلیمتر

قیمت : 18000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 45

Natural Vasonite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 22*33 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 واسونیت

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 48

Natural Vasonite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 26*17 میلیمتر

قیمت : 20000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 47

Natural Vasonite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 17*25 میلیمتر

قیمت : 20000 تومان

 

 

 واسونیت

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 50

Natural Vasonite

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 17*27 میلیمتر

قیمت : 21000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 49

Natural Vasonite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 16*30 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

 

 

 واسونیت

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 52

Natural Vasonite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 26*19 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 51

Natural Vasonite

وزن :18 قیراط

ابعاد : 18*29 میلیمتر

قیمت : 18000 تومان

 

 

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 54

Natural Vasonite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 30*21 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 53

Natural Vasonite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 23*23 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان استواسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 56

Natural Vasonite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 27*16 میلیمتر

قیمت : 15000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 55

Natural Vasonite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 18*29 میلیمتر

قیمت : 22000 تومان

 

 

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 58

Natural Vasonite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 32*21 میلیمتر

قیمت : 24000 تومان

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 57

Natural Vasonite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 20*27 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

 

 

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 60

Natural Vasonite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 26*19 میلیمتر

قیمت : 20000 تومان

 

واسونیت 

سنگ طبیعی واسونیت  کد : 59

Natural Vasonite

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 15*24 میلیمتر

قیمت : 13000 تومان