الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem 

هفت سنگ چاکرا

مدال هفت سنگ چاکرا

 

هفت سنگ چاکرا    

مدال هفت سنگ چاکرا  طرح شاقول

صد در صد طبیعی 

تعادل و تنظیم هر هفت حوزه انرژی بدن

قیمت : 59000 تومان

 هفت سنگ چاکرا 

پاندول هفت سنگ چاکرا  طرح شاقول

صد در صد طبیعی 

تعادل و تنظیم هر هفت حوزه انرژی بدن

قیمت : 59000 تومانهفت سنگ چاکرا 

مدال هفت سنگ چاکرا  طرح سکه ایی

صد در صد طبیعی 

تعادل و تنظیم هر هفت حوزه انرژی بدن

قیمت : 59000 تومانهفت سنگ چاکرا

پاندول هفت سنگ چاکرا  طرح سکه ایی

صد در صد طبیعی 

تعادل و تنظیم هر هفت حوزه انرژی بدن

قیمت : 59000 تومان

 


هفت سنگ چاکرا

آویز منشوری هفت سنگ چاکرا

صد در صد طبیعی 

تعادل و تنظیم هر هفت حوزه انرژی بدن

قیمت : 59000 تومان

 


هفت سنگ چاکرا

آویز هفت سنگ چاکرا

صد در صد طبیعی 

تعادل و تنظیم هر هفت حوزه انرژی بدن

قیمت : 59000 تومان