الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gem 

هفت سنگ چاکرا

مدال هفت سنگ چاکرا

 

هفت سنگ چاکرا    

مدال هفت سنگ چاکرا  طرح شاقول

صد در صد طبیعی 

تعادل و تنظیم هر هفت حوزه انرژی بدن

قیمت : 59000 تومان

 هفت سنگ چاکرا 

پاندول هفت سنگ چاکرا  طرح شاقول

صد در صد طبیعی 

تعادل و تنظیم هر هفت حوزه انرژی بدن

قیمت : 59000 تومانهفت سنگ چاکرا 

مدال هفت سنگ چاکرا  طرح سکه ایی

صد در صد طبیعی 

تعادل و تنظیم هر هفت حوزه انرژی بدن

قیمت : 59000 تومانهفت سنگ چاکرا

پاندول هفت سنگ چاکرا  طرح سکه ایی

صد در صد طبیعی 

تعادل و تنظیم هر هفت حوزه انرژی بدن

قیمت : 59000 تومان

 


هفت سنگ چاکرا

آویز منشوری هفت سنگ چاکرا

صد در صد طبیعی 

تعادل و تنظیم هر هفت حوزه انرژی بدن

قیمت : 59000 تومان

 


هفت سنگ چاکرا

آویز هفت سنگ چاکرا (طرح 1)

صد در صد طبیعی 

تعادل و تنظیم هر هفت حوزه انرژی بدن

قیمت : 59000 تومان

 


هفت سنگ چاکرا

آویز هفت سنگ چاکرا (طرح 2)

صد در صد طبیعی 

تعادل و تنظیم هر هفت حوزه انرژی بدن

قیمت : 99000 تومان

 


هفت سنگ چاکرا

آویز درخت هفت سنگ چاکرا

صد در صد طبیعی 

تعادل و تنظیم هر هفت حوزه انرژی بدن

قیمت : 39000 تومان