هرم های سنگی
الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gem
انواع هرم سنگ های طبیعی

 

 

هرم سنگی 

هرم سنگ طبیعی زبرجد

Peridot

ارتفاع : 50 میلیمتر

قاعده : 50 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

 

 

هرم سنگی

هرم سنگ طبیعی لاجورد

Lapis

ارتفاع : 50 میلیمتر

قاعده : 50 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

هرم سنگی 

هرم سنگ طبیعی آمتیست و کریستال کوارتز

Amethyst & Quartz

ارتفاع : 50 میلیمتر

قاعده : 50 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان 

هرم سنگی

هرم سنگ طبیعی کریستال کوارتز

Quartz

ارتفاع : 50 میلیمتر

قاعده : 50 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

هرم سنگی 

هرم سنگ طبیعی تورمالین

Tourmaline

ارتفاع : 50 میلیمتر

قاعده : 50 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان 

 هرم سنگی

هرم سنگ طبیعی عقیق سلیمانی 2

Natural Botswana Agate

وزن : 30 گرم

ارتفاع : 21 میلیمتر

قاعده : 36 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

هرم سنگی 

هرم سنگ طبیعی عقیق سلیمانی 1

Natural Botswana Agate

وزن : 30 گرم

ارتفاع : 22 میلیمتر

قاعده : 36 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 

 

 هرم سنگی

هرم سنگ طبیعی لابرادوریت

Natural Labradorite

وزن : 22 گرم

ارتفاع : 22 میلیمتر

قاعده : 30 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

هرم سنگی 

هرم سنگ طبیعی آمازونیت

Natural Amazonite

وزن : 44 گرم

ارتفاع : 31 میلیمتر

قاعده : 35 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

هرم سنگی 

هرم سنگ طبیعی فلوریت

Natural Fluorite

وزن : 25 گرم

ارتفاع : 22 میلیمتر

قاعده : 30 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان