الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagemخواص سنگ  مون استون ( حجرالقمر یا سنگ ماه )   Moonstone  :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای سوم و ششم

 • نمادی از رشد و قدرت درونی است

 • تثبیت احساسات

 • فراهم کردن آرامش

 • افزایش شهود

 • نماد موفقیت و خوشبختی در عشق و رونق کسب و کار

 • در سیستم گوارش سموم را حذف می کند

 • ترمیم پوست ، مو ، چشم ها، و ارگان های داخلی مانند کبد و پانکراس

 • باعث تحریک غده صنوبری و توازن چرخه هورمونی می شود

 • سنگی عالی برای سندرم قبل از قاعدگی، لقاح، حاملگی، زایمان و شیردهی

 • منعکس کننده انرژی آرام کمک به تقویت شهود و ادراک روان

 • مشهور به سنگ آرزوها

 • تنظیم هورمون های زنان

 • افزایش حساسیت بصری

 • برطرف کردن سرخوردگی و ایجاد هماهنگی با محیط و انعطاف پذیری شخص

 • التیام سیستم لنفاوی ، تعادل معده ، لوزالمعده ، و غده هیپوفیز

 • تورم و مایع اضافی بدن را کاهش می دهد

 • به عنوان یک درمان برای بی خوابی استفاده می شود

 • جذب ثروت و پرورش نبوغ

منبع :  DANAGEM

 

 

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 2

Natural Moonstone

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 9*18 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 1

Natural Moonstone

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 20*28 میلیمتر

قیمت :  137500تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 مون استون

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 4

Natural Moonstone

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 12*16 میلیمتر

قیمت : 27500 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 3

Natural Moonstone

وزن : 69 قیراط

ابعاد : 18*36 میلیمتر

قیمت : 241500 تومان

 

 

 مون استون

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 6

Natural Moonstone

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 15*20 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 5

Natural Moonstone

وزن : 79 قیراط

ابعاد : 19*37 میلیمتر

قیمت : 197500 تومان

 

 

 مون استون

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 8

Natural Moonstone

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 14*23 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 7

Natural Moonstone

وزن : 93 قیراط

ابعاد : 23*39 میلیمتر

قیمت : 325500 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 مون استون

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 10

Natural Moonstone

وزن : 156 قیراط

ابعاد : 23*46 میلیمتر

قیمت : 546000 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 9

Natural Moonstone

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 11*15 میلیمتر

قیمت : 27500 تومان

 

 

 مون استون

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 12

Natural Moonstone

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 11*18 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 11

Natural Moonstone

وزن :  9 قیراط

ابعاد : 10*13 میلیمتر

قیمت : 22500 تومان

 

 

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 14

Natural Moonstone

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 19*28 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 13

Natural Moonstone

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 13*29 میلیمتر

قیمت : 97500 تومان

 

 

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 16

Natural Moonstone

وزن : 76 قیراط

ابعاد : 19*41 میلیمتر

قیمت : 266000 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 15

Natural Moonstone

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 17*36 میلیمتر

قیمت : 157500 تومان

 

 

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 18

Natural Moonstone

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 15*32 میلیمتر

قیمت : 171500 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 17

Natural Moonstone

وزن : 8 قیراط

ابعاد : 11*14 میلیمتر

قیمت : 20000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 20

Natural Moonstone

وزن : 7 قیراط

ابعاد : 8*15 میلیمتر

قیمت : 17500 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 19

Natural Moonstone

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 8*32 میلیمتر

قیمت : 37500 تومان

 

 

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 22

Natural Moonstone

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 12*15 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

مون استون

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 21

Natural Moonstone

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 26*20 میلیمتر

قیمت : 192500 تومان

 

 

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 24

Natural Moonstone

وزن : 8 قیراط

ابعاد : 9*14 میلیمتر

قیمت : 20000 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 23

Natural Moonstone

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 13*18 میلیمتر

قیمت : 32500 تومان

 

 

مون استون

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 26

Natural Moonstone

وزن : 34 قیراط

ابعاد :10*25 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 25

Natural Moonstone

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 14* 20 میلیمتر

قیمت : 52500 تومان

 

 

مون استون

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 28

Natural Moonstone

وزن :  46 قیراط

ابعاد : 25*20 میلیمتر

قیمت : 161000 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 27

Natural Moonstone

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 14*20 میلیمتر

قیمت :  32500 تومان

 

 

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 30

Natural Moonstone

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 22*28 میلیمتر

قیمت : 217000 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 29

Natural Moonstone

وزن :13 قیراط

ابعاد : 12*19 میلیمتر

قیمت : 32500 تومان

 

 

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 32

Natural Moonstone

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 13*19 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 31

Natural Moonstone

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 11*14 میلیمتر

قیمت : 27500 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 34

Natural Moonstone

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 18*29 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 33

Natural Moonstone

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 17*24 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

 

 

 مون استون

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 36

Natural Moonstone

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 16*23 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 35

Natural Moonstone

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 20*28 میلیمتر

قیمت : 199500 تومان

 

 

 

 مون استون

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 38

Natural Moonstone

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 11*14 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 37

Natural Moonstone

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 24*38 میلیمتر

قیمت : 160000 تومان

 

 

 مون استون

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 40

Natural Moonstone

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 21*28 میلیمتر

قیمت : 107500 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 39

Natural Moonstone

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 17*30 میلیمتر

قیمت : 112000 تومان

 

 

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 42

Natural Moonstone

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 10*21 میلیمتر

قیمت : 45500 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 41

Natural Moonstone

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 19*26 میلیمتر

قیمت : 82500 تومان

 

 

 مون استون

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 44

Natural Moonstone

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 19*27 میلیمتر

قیمت : 82500 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 43


Natural Moonstone

وزن :54 قیراط

ابعاد : 18*35 میلیمتر

قیمت : 189000 تومان

 

 

 

 مون استون

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 46

Natural Moonstone

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 15*22 میلیمتر

قیمت : 57500 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 45

Natural Moonstone

وزن : 9 قیراط

ابعاد : 13*17 میلیمتر

قیمت : 22500 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 مون استون

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 48

Natural Moonstone

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 25*37 میلیمتر

قیمت : 165000 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 47

Natural Moonstone

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 14*20 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

 

 مون استون

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 50

Natural Moonstone

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 19*33 میلیمتر

قیمت : 185500 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 49

Natural Moonstone

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 11*19 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 

 

 مون استون

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 52

Natural Moonstone

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 20*30 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 51

Natural Moonstone

وزن : 5 قیراط

ابعاد : 10*13 میلیمتر

قیمت : 12500 تومان

 

 

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 54

Natural Moonstone

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 15*23 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 53

Natural Moonstone

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 17*34 میلیمتر

قیمت : 150500 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان استمون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 56

Natural Moonstone

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 12*29 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 55

Natural Moonstone

وزن : 7 قیراط

ابعاد : 12*18 میلیمتر

قیمت : 17500 تومان

 

 

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 58

Natural Moonstone

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 13*20 میلیمتر

قیمت : 59500 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 57

Natural Moonstone

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 13*17 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

 

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 60

Natural Moonstone

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 12*21 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

مون استون 

سنگ طبیعی مون استون تانزانیا ( حجرالقمر )  کد : 59

Natural Moonstone

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 19*30 میلیمتر

قیمت : 143500 تومان