الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemانواع منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز

 منشور کریستال کوارتز

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 4

Natural Crystal Quartz

وزن : 77 گرم

ارتفاع : 106 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 15

Natural Crystal Quartz

وزن : 82 گرم

ارتفاع : 85 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

 

 

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 14

Natural Crystal Quartz

وزن : 82 گرم

ارتفاع : 91 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 13

Natural Crystal Quartz

وزن : 85 گرم

ارتفاع : 105 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 

 

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 24

Natural Crystal Quartz

وزن : 90 گرم

ارتفاع : 91 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 27

Natural Crystal Quartz

وزن : 112 گرم

ارتفاع : 100 میلیمتر

قیمت :  67000 تومان

 

 

 منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 42

Natural Crystal Quartz

وزن : 80 گرم

ارتفاع : 96 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 39

Natural Crystal Quartz

وزن : 91 گرم

ارتفاع : 82 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

 

 

 منشور کریستال کوارتز

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 52

Natural Crystal Quartz

وزن : 85 گرم

ارتفاع : 93 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 43


Natural Crystal Quartz

وزن :86 گرم

ارتفاع : 94 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان