الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagemمنشور سنگی

قابل استفاده برای انرژی درمانی

همسو سازی چاکراها

آویز پاندولی جهت چک نمودن انرژی چاکراها

تشکیل شبکه ی کریستالی جهت درمان و افزایش انرژی

از بین بردن موانع و انسداد های حوزه های انرژی بدن

ریکی

در جلسات ارتباط با انرژی کیهانی به عنوان کانال دریافت انرژی استفاده می شود

قرار دادن منشور در راستای نادی ها ( ستون فقرات ) بهترین روش انتقال و حرکت نیروی عظیم کندآلینی

به سمت مغز و فعال سازی قسمت های خفته آن و روشن بینی می باشد

Hexagonal Natural Stones


 

 منشور ابسیدیان سیاه ( انیکس )

 منشور ابسیدیان سیاه ( انیکس )

 در ابعاد بزرگ با تراش درجه یک

 وزن حدودی هر یک : 950 گرم

 ارتفاع حدودی : 15 سانتی متر

 قطر : 7 سانتی متر

 هدیه :245.000 تومان منشور سنگ کلسیت     منشور سنگ کلسیت

 منشور سنگ کلسیت

 در ابعاد بزرگ با تراش درجه یک

 وزن  حدودا : 430 تا 450 گرم

 ارتفاع : 14 تا 15 سانتی متر سانتی متر

 قیمت : 208 هزار تومان


منشور سنگ عقیق 

منشور سنگ عقیق قرمز

ارتفاع : 6 سانتی متر

جنس آویز : آلیاژ آبکاری رودیوم

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 19000 تومان


منشور سنگ عقیق 

منشور سنگ عقیق سلیمانی آبی

ارتفاع : 6 سانتی متر

جنس آویز : آلیاژ آبکاری رودیوم

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 19000 تومان


منشور سنگ رز کوارتز 

منشور سنگ رز کوارتز

ارتفاع : 4 سانتی متر

جنس آویز : آلیاژ آبکاری رودیوم

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 19000 تومان

 


منشور سنگ لاجورد 

منشور سنگ لاجورد

ارتفاع : 4 سانتی متر

جنس آویز : آلیاژ آبکاری رودیوم

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 19000 تومان

 


منشور سنگ چشم ببر 

منشور سنگ  چشم ببر

ارتفاع : 4 سانتی متر

جنس آویز : آلیاژ آبکاری رودیوم

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 19000 تومان

 


منشور سنگ سودالیت 

منشور سنگ سودالیت

ارتفاع : 4 سانتی متر

جنس آویز : آلیاژ آبکاری رودیوم

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 19000 تومان

 


منشور سنگ زوئیسیت 

منشور سنگ  زوئیسیت

ارتفاع : 4 سانتی متر

جنس آویز : آلیاژ آبکاری رودیوم

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 19000 تومان

 


منشور سنگ عقیق زرد 

منشور سنگ عقیق زرد

ارتفاع : 4 سانتی متر

جنس آویز : آلیاژ آبکاری رودیوم

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 19000 تومان

 


منشور سنگ کریستال کوارتز 

منشور سنگ کریستال کوارتز

ارتفاع : 4 سانتی متر

جنس آویز : آلیاژ آبکاری رودیوم

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 19000 تومان


منشور سنگ عقیق کبود 

منشور سنگ  عقیق کبود

ارتفاع : 4 سانتی متر

جنس آویز : آلیاژ آبکاری رودیوم

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 19000 تومان

 


منشور سنگ عقیق صورتی 

منشور سنگ عقیق سلیمانی صورتی

ارتفاع : 4 سانتی متر

جنس آویز : آلیاژ آبکاری رودیوم

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 19000 تومان