الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemانواع سنگ مریم جاسپر


هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 2

Natural Mariam Stone

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 24*38 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 1

Natural Mariam Stone

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان
سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 4

Natural Mariam Stone

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 25*37 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 3

Natural Mariam Stone

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 27*27 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 6

Natural Mariam Stone

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 28*28 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 5

Natural Mariam Stone

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 31*31 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 8

Natural Mariam Stone

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 25*42 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 7

Natural Mariam Stone

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 30*43 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 10

Natural Mariam Stone

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 9

Natural Mariam Stone

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 26*40 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 12

Natural Mariam Stone

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 26*40 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 11

Natural Mariam Stone

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 21*33 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 14

Natural Mariam Stone

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 13

Natural Mariam Stone

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 40*24 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 16

Natural Mariam Stone

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 38*24 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 15

Natural Mariam Stone

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 18

Natural Mariam Stone

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 32*20 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 17

Natural Mariam Stone

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 24*35 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان
سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 20

Natural Mariam Stone

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 36*27 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 19

Natural Mariam Stone

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 23*38 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 22

Natural Mariam Stone

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 26*26 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 21

Natural Mariam Stone

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 22*33 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 24

Natural Mariam Stone

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 26*42 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 23

Natural Mariam Stone

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 24*37 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 26

Natural Mariam Stone

وزن : 49 قیراط

ابعاد :38*24 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 25

Natural Mariam Stone

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 24*37 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 28

Natural Mariam Stone

وزن : 39 قیراط

ابعاد :23*35 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 27

Natural Mariam Stone

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 38*20 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 30

Natural Mariam Stone

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 37*19 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 29

Natural Mariam Stone

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 35*21 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 32

Natural Mariam Stone

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 38*21 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 31

Natural Mariam Stone

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 20*27 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 34

Natural Mariam Stone

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 32*22 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 33

Natural Mariam Stone

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 29*42 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان
سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 36

Natural Mariam Stone

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 43*21 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 35

Natural Mariam Stone

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 22*32 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 38

Natural Mariam Stone

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 36*23 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 37

Natural Mariam Stone

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 31*23 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 40

Natural Mariam Stone

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 25*38 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 39

Natural Mariam Stone

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 32*22 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 42

Natural Mariam Stone

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 35*20 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 41

Natural Mariam Stone

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 29*29 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 44

Natural Mariam Stone

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 26*34 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 43

Natural Mariam Stone

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 37*52 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 46

Natural Mariam Stone

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 21*33 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 45

Natural Mariam Stone

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 37*20 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان
سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 48

Natural Mariam Stone

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 40*22 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 47

Natural Mariam Stone

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 33*20 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 50

Natural Mariam Stone

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 23*34 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 49

Natural Mariam Stone

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 34*21 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 52

Natural Mariam Stone

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 51

Natural Mariam Stone

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 34*22 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 54

Natural Mariam Stone

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 22*35 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 53

Natural Mariam Stone

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 32*22 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 56

Natural Mariam Stone

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 33*17 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 55

Natural Mariam Stone

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 16*24 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 58

Natural Mariam Stone

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 16*27 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 57

Natural Mariam Stone

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 41*21 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان
سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 60

Natural Mariam Stone

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 41*24 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 59

Natural Mariam Stone

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 24*15 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان
سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 62

Natural Mariam Stone

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 25*36 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 61

Natural Mariam Stone

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 38*24 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان
سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 64

Natural Mariam Stone

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 33*23 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر کد : 63

Natural Mariam Stone

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 28*14 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد