مدال نقره سنگی
الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gem

انواع سنگ ها به همراه قاب نقره


 

 

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ رودونیت کد 26

به همراه قاب نقره

ابعاد : 44* 27

وزن : 110 قیراط

قیمت : 185.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ هولیت کد 25

به همراه قاب نقره

ابعاد : 32* 24

وزن : 50 قیراط

قیمت : 125.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مالاکیت کد 28

به همراه قاب نقره

ابعاد : 35* 44

وزن : 122 قیراط

قیمت : 197.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مالاکیت کد 29

به همراه قاب نقره

ابعاد : 38* 29

وزن : 102 قیراط

قیمت : 177.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ واسونیت کد 33

به همراه قاب نقره

ابعاد : 34* 24

وزن : 27 قیراط

قیمت : 102.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سرافینیت کد 31

به همراه قاب نقره

ابعاد : 29* 47

وزن : 60 قیراط

قیمت : 135.000 تومان

     
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ ماه (مون استون) کد 39

به همراه قاب نقره

ابعاد : 30* 21

وزن : 45 قیراط

قیمت : 187.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سلنایت کد 35

به همراه قاب نقره

ابعاد : 24* 21

وزن : 30 قیراط

قیمت : 135.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سلنایت کد 38

به همراه قاب نقره

ابعاد : 27* 31

وزن : 38 قیراط

قیمت : 151.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ ماه (مون استون) کد 37

به همراه قاب نقره

ابعاد : 26* 20

وزن : 40 قیراط

قیمت : 175.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پیریت  کد 42

به همراه قاب نقره

ابعاد : 47* 30

وزن : 83 قیراط

قیمت : 158.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پیریت  کد 41

به همراه قاب نقره

ابعاد : 47* 34

وزن : 100 قیراط

قیمت : 175.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

مدال اکسیر اعظم ستاره سلیمان (ع)  کد 54

سنگ حدید

به همراه قاب نقرهقیمت : 119.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سلنایت کد 53

به همراه قاب نقره

ابعاد : 32* 25

وزن : 41.5 قیراط

قیمت : 158.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سرافینیت کد 73

به همراه قاب نقره

ابعاد :  52 * 37

وزن : 54 قیراط

قیمت : 209.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت سفید کد 71

به همراه قاب نقره

ابعاد : 21*28

وزن : 35 قیراط

قیمت : 110.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ ماه (مون استون) کد 76

به همراه قاب نقره

ابعاد :  47 * 28

وزن : 46 قیراط

قیمت : 159.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لاجورد کد 78

به همراه قاب نقره

ابعاد :  33 * 43

وزن : 31 قیراط

قیمت : 181.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ ماه (مون استون) کد 80

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35 * 45

وزن : 43 قیراط

قیمت : 279.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لاجورد کد 79

به همراه قاب نقره

ابعاد :  25 * 44

وزن : 29 قیراط

قیمت : 179.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ عقیق مراکش کد 82

به همراه قاب نقره

ابعاد :  54 * 37

وزن : 44 قیراط

قیمت : 238.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ استارسان استون کد 81

به همراه قاب نقره

ابعاد :  39 * 37

وزن : 55 قیراط

قیمت : 480.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ استارسان استون کد 84

به همراه قاب نقره

ابعاد :  36 * 36

وزن : 33 قیراط

قیمت : 348.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ عقیق کریزیلیس کد 83

به همراه قاب نقره

ابعاد :  49 * 35

وزن : 34 قیراط

قیمت : 218.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت سفید کد 86

به همراه قاب نقره

ابعاد :  63 * 51

وزن : 40 قیراط

قیمت : 270.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مون استون کد 85

به همراه قاب نقره

ابعاد :  63 * 30

وزن : 30 قیراط

قیمت : 240.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ استار سان استون کد 88

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35 * 35

وزن : 40 قیراط

قیمت : 390.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پیریت کد 87

به همراه قاب نقره

ابعاد :  45 * 24

وزن : 30 قیراط

قیمت : 195.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ درونوس کد 90

به همراه قاب نقره

ابعاد :  55 * 37

وزن : 29 قیراط

قیمت : 194.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سان استون  کد 89

به همراه قاب نقره

ابعاد :  48 * 48

وزن : 70 قیراط

قیمت : 329.000 تومان