الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagemخواص سنگ عقیق طبیعی

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و سوم

 • درمان اعتیاد و اختلالات رفتاریدرمان اعتیاد و اختلالات رفتاری

 • بهبود کارکرد معده

 • ایجاد پایداری سیستم عصبی

 • تنظیم غدد درون ریز

 • براي تقويت حس احترام به نفس و ارزش قائل شدن براي خويشتن به كار مي رود

 • باعث حس امنيت و عشق به خويشتن

 • اين سنگ همچنين براي بيماريهاي پوستي از جمله آكنه بكار مي رود

 • درمان بيماري هاي کمر درد ، پا درد ، استخوان درد و همچنين دردهاي ماهيچه اي

 • درمان استرس ، اضطراب ، ميگرن ، انواع سر درد و بيماري هاي عصبي

 • سنگ شهامت، حفاظت، و قدرت است

 • ترس ها را کاهش می دهد

 • به پیشرفت معنوی شخص کمک کند

 • برای مراقبه و مراسم مذهبی کاربرد وسیعی دارد

 • دارويي تقويتي براي دستگاه توليد مثل مي باشد

 • محركي براي دستگاه گوارش است

 • قدرت بيان و سخنوري را تسهيل مي كند

 • ارتعاشات اين سنگ انسداد و موانع دروني را از بين مي برد و انرژي منفي را از ما دور مي كند

منبع :  DANAGEM

 

   
مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 2


قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 1


قیمت : 19000 تومان

 

 

 مدال عقیق طبیعی

مدال عقیق طبیعی  کد : 4قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 3قیمت : 19000 تومان

 

 

 مدال عقیق طبیعی

مدال عقیق طبیعی  کد : 6قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 5قیمت : 19000 تومان

 

 

 مدال عقیق طبیعی

مدال عقیق طبیعی  کد : 8قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 7قیمت : 19000 تومان

 

 مدال عقیق طبیعی

مدال عقیق طبیعی  کد : 10قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 9


قیمت : 19000 تومان

 

 

 مدال عقیق طبیعی

مدال عقیق طبیعی  کد : 12


قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 11


قیمت : 19000 تومان

 

 

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 14


قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 13


قیمت : 19000 تومان

 

 

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 16


قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 15


قیمت : 19000 تومان

 

 

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 18


قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 17


قیمت : 19000 تومان

 

 

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 20


قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 19


قیمت : 19000 تومان

 

 

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 22


قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی

مدال عقیق طبیعی  کد : 21


قیمت : 19000 تومان

 

 

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 24


قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 23


قیمت : 19000 تومان

 

 

مدال عقیق طبیعی

مدال عقیق طبیعی  کد : 26


قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 25


قیمت : 19000 تومان

 

 

مدال عقیق طبیعی

مدال عقیق طبیعی  کد : 28


قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 27


قیمت : 19000 تومان

 

 

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 30


قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 29


قیمت : 19000 تومان

 

 

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 32


قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 31


قیمت : 19000 تومان

 

 

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 34


قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 33


قیمت : 19000 تومان

 

 

 مدال عقیق طبیعی

مدال عقیق طبیعی  کد : 36


قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 35


قیمت : 19000 تومان

 

 

 مدال عقیق طبیعی

مدال عقیق طبیعی  کد : 38


قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 37


قیمت : 19000 تومان

 

 

 مدال عقیق طبیعی

مدال عقیق طبیعی  کد : 40


قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 39


قیمت : 19000 تومان

 

 

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 42


قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 41


قیمت : 19000 تومان

 

 

 مدال عقیق طبیعی

مدال عقیق طبیعی  کد : 44


قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 43


قیمت : 19000 تومان

 

 

 

 مدال عقیق طبیعی

مدال عقیق طبیعی  کد : 46


قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 45


قیمت : 19000 تومان 

 مدال عقیق طبیعی

مدال عقیق طبیعی  کد : 48


قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 47


قیمت : 19000 تومان

 

 

 مدال عقیق طبیعی

مدال عقیق طبیعی  کد : 50


قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 49


قیمت : 19000 تومان

 

 

 مدال عقیق طبیعی

مدال عقیق طبیعی  کد : 52


قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 51


قیمت : 19000 تومان

 

 

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 54


قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 53


قیمت : 19000 تومان
مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 56


قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 55


قیمت : 19000 تومان

 

 

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 58

قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 57


قیمت : 19000 تومان

 

 

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 60قیمت : 19000 تومان

مدال عقیق طبیعی 

مدال عقیق طبیعی  کد : 59قیمت : 19000 تومان
 عقیق رویال

مشاهده ی بخش دوم