خواص  سنگ مالاکیت  Malachite  :

فرمول شیمیایی مالاکیت :  Cu2CO3(OH)2

وزن مخصوص مالاکیت :   3.80

سختی مالاکیت :    4.00

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم و پنجم

 • سنگ ماه تولد اردیبهشت ، مرداد ، آبان ، آذر ، بهمن

 • سنگ فوق العاده برای خلاقیت است

 • محافظ قوی از کودکان است

 • سنگ دگرگونی است و توازن ذهن

 • نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی

 • برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده است

 • باعث کاهش احساس می گردد

 • درد فیزیکی را در استخوان ها کاهش می دهد

 • باعث کاهش استرس و تنش و راحتی خواب می گردد

 • مالاکیت باعث کاهش سرگیجه می گردد

 • بهبود کارایی لوزالمعده و طحال

 • تقویت قلب، سیستم گردش خون، غدد صنوبری و هیپوفیز

 • دفع انرژی های منفی

 • تخفیف اختلالات روان

 • گرفتگی عضلات را بهبود می بخشد

 • کاهش اختلالات قاعدگی

 • افزایش قدرت سیستم ایمنی و عصبی

 • باعث کاهش فشار خون ، ورم مفاصل ، تورم مفاصل  می گردد

  منبع :  DANAGEM

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

 

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 2

Natural Malachite

وزن : 107 قیراط

ابعاد : 46*28 میلیمتر

قیمت : 214000 تومان

 

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 1

Natural Malachite

وزن : 109 قیراط

ابعاد : 43*29 میلیمتر

قیمت : 218000 تومان

 


 

 سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 4

Natural Malachite

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 43*18 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 3

Natural Malachite

وزن : 72 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 144000 تومان

 

 

 سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 6

Natural Malachite

وزن : 102 قیراط

ابعاد : 50*25 میلیمتر

قیمت : 204000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 5

Natural Malachite

وزن : 73 قیراط

ابعاد : 37*26 میلیمتر

قیمت : 146000 تومان

 

 

 سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 8

Natural Malachite

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 30*21 میلیمتر

قیمت : 124000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 7

Natural Malachite

وزن : 72 قیراط

ابعاد : 44*28 میلیمتر

قیمت : 144000 تومان

 
 سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 10

Natural Malachite

وزن : 81 قیراط

ابعاد : 34*34 میلیمتر

قیمت : 162000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 9

Natural Malachite

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 35*27 میلیمتر

قیمت : 122000 تومان

 

 

 سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 12

Natural Malachite

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 38*23 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 11

Natural Malachite

وزن : 81 قیراط

ابعاد : 46*25 میلیمتر

قیمت : 162000 تومان

 

 

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 14

Natural Malachite

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 38*22 میلیمتر

قیمت : 128000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 13

Natural Malachite

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 39*25 میلیمتر

قیمت : 126000 تومان

 

 

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 16

Natural Malachite

وزن : 80 قیراط

ابعاد : 58*23 میلیمتر

قیمت : 160000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 15

Natural Malachite

وزن : 76 قیراط

ابعاد : 45*26 میلیمتر

قیمت : 152000 تومان

 

 

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 18

Natural Malachite

وزن : 84 قیراط

ابعاد : 36*25 میلیمتر

قیمت : 168000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 17

Natural Malachite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 35*21 میلیمتر

قیمت : 116000 تومان

 


 

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 20

Natural Malachite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 31*31 میلیمتر

قیمت : 116000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 19

Natural Malachite

وزن : 89 قیراط

ابعاد : 32*32 میلیمتر

قیمت : 178000 تومان

 

 

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 22

Natural Malachite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 36*22 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 21

Natural Malachite

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 33*20 میلیمتر

قیمت : 106000 تومان

 

 

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 24

Natural Malachite

وزن : 83 قیراط

ابعاد : 43*25 میلیمتر

قیمت : 166000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 23

Natural Malachite

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 37*19 میلیمتر

قیمت : 106000 تومان

 

 

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 26

Natural Malachite

وزن : 62 قیراط

ابعاد :40*22 میلیمتر

قیمت : 124000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 25

Natural Malachite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 25*25 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان

 

 

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 28

Natural Malachite

وزن : 90 قیراط

ابعاد :44*29 میلیمتر

قیمت : 180000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 27

Natural Malachite

وزن : 130 قیراط

ابعاد : 52*30 میلیمتر

قیمت : 260000 تومان

 

 

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 30

Natural Malachite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 30*21 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 29

Natural Malachite

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 37*23 میلیمتر

قیمت : 134000 تومان

 

 

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 32

Natural Malachite

وزن : 145 قیراط

ابعاد : 57*36 میلیمتر

قیمت : 290000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 31

Natural Malachite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 29*29 میلیمتر

قیمت :  114000 تومان

 

 

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 34

Natural Malachite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 35*22 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 33

Natural Malachite

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 50*13 میلیمتر

قیمت :  126000 تومان

 


 

 سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 36

Natural Malachite

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 40*23 میلیمتر

قیمت : 142000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 35

Natural Malachite

وزن : 79 قیراط

ابعاد : 45*25 میلیمتر

قیمت : 158000 تومان

 

 

 سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 38

Natural Malachite

وزن : 91 قیراط

ابعاد : 34*32 میلیمتر

قیمت : 182000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 37

Natural Malachite

وزن : 128 قیراط

ابعاد : 38*38 میلیمتر

قیمت : 256000 تومان

 

 

 سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 40

Natural Malachite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 49*15 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 39

Natural Malachite

وزن : 74 قیراط

ابعاد : 42*26 میلیمتر

قیمت : 148000 تومان

 

 

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 42

Natural Malachite

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 41*22 میلیمتر

قیمت : 112000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 41

Natural Malachite

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 42*28 میلیمتر

قیمت : 128000 تومان

 

 

 سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 44

Natural Malachite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 35*21 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 43

Natural Malachite

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 34*22 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

 

 

 

 سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 46

Natural Malachite

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 28*28 میلیمتر

قیمت : 128000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 45

Natural Malachite

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 33*32 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان

 
 

 سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 48

Natural Malachite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 25*25 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 47

Natural Malachite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 25*24 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

 

 

 سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 50

Natural Malachite

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 34*22 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو کد : 49

Natural Malachite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 27*22 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

 

 

 سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو  کد : 52

Natural Malachite

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 2185*18 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو  کد : 51

Natural Malachite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 21*21 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

 

 

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو  کد : 54

Natural Malachite

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 30*24 میلیمتر

قیمت : 124000 تومان

 

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو  کد : 53

Natural Malachite

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 32*21 میلیمتر

قیمت : 132000 تومان

 

 

 سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو  کد : 56

Natural Malachite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 30*22 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو  کد : 55

Natural Malachite

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 30*20 میلیمتر

قیمت : 106000 تومان

 

 

 سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو  کد : 58

Natural Malachite

وزن : 84 قیراط

ابعاد : 35*27 میلیمتر

قیمت : 168000 تومان

 

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو  کد : 57

Natural Malachite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 35*24 میلیمتر

قیمت : 116000 تومان
 
سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو  کد : 60

Natural Malachite

وزن : 115 قیراط

ابعاد : 35*35 میلیمتر

قیمت : 230000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو  کد : 59

Natural Malachite

وزن : 186 قیراط

ابعاد : 53*37 میلیمتر

قیمت : 372000 تومان
 
سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو  کد : 62

Natural Malachite

وزن : 132 قیراط

ابعاد : 47*32 میلیمتر

قیمت : 264000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو  کد : 61

Natural Malachite

وزن : 125 قیراط

ابعاد : 42*38 میلیمتر

قیمت : 250000 تومان
 
سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو  کد : 64

Natural Malachite

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 37*24 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو  کد : 63

Natural Malachite

وزن : 86 قیراط

ابعاد : 37*27 میلیمتر

قیمت : 172000 تومان
 
سنگ مالاکیت کنگو 

سنگ مالاکیت کنگو  کد : 65

Natural Malachite

وزن : 90 قیراط

ابعاد : 37*26 میلیمتر

قیمت : 180000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد