الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagemخواص سنگ لاجورد : 

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای پنجم و ششم

 • سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی

 •  الهام بخش

 • افزایش اعتماد به نفس

 • کمک به درک احساسات و عواطف دیگران

 • تقویت سیستم ایمنی بدن

 • تصفیه خون، کاهش فشار خون

 • خنک کننده و تسکین التهابات

 • غلبه بر بی خوابی و سرگیجه و افسردگی

 • بهبود سیستم تنفسی و عصبی و گلو

 • تنظیم تیروئید

 • به منظور ارتقاء خود آگاهی، بینش و عقل به کار می رود

 • به عنوان یک سپر در برابر حملات روانی می باشد

 • بالابردن درک و روشنی و شهود

 • اکسیری قدرتمند برای بدن اتری و معنوی

 • پزشکان مصر باستان ، سومر و بابل لاجورد را برای مقاصد دارویی بسیاری، از جمله آب مروارید چشم استفاده می کردند

 • نماد شفا، شادی، عشق، وفاداری، قدرت های روانی، حمایت، شجاعت

 • باعث افزایش اراده می‌شود

 • در ایران باستان ، لاجورد سنگی برای نزدیکی با خدایان بود که صاحب آنرا دارای قدرت جادویی از خدایان و الوهیت می کرد

 • برای بهبود علائم بی‌خوابی مفید است

 • اثری ضد عفونی کننده  و باکتری‌کش دارد

  منبع :  DANAGEM

 

 

 

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 2

Natural Lapis

وزن : 90 قیراط

ابعاد : 33*40 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 1

Natural Lapis

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 19*27 میلیمتر

قیمت : 15000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 لاجورد

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 4

Natural Lapis

وزن : 58 قیراط

ابعاد :38*26 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 3

Natural Lapis

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 37*21 میلیمتر

قیمت : 21500 تومان

 

 

 لاجورد

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 6

Natural Lapis

وزن : 8 قیراط

ابعاد : 13*20 میلیمتر

قیمت : 4000 تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 5

Natural Lapis

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 29500 تومان

 

 

 لاجورد

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 8

Natural Lapis

وزن : 54قیراط

ابعاد : 24*34 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 7

Natural Lapis

وزن : 44 قیراط

ابعاد :18*22میلیمتر

قیمت : 22000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 لاجورد

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 10

Natural Lapis

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 29*23 میلیمتر

قیمت : 20500 تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 9

Natural Lapis

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 40*27میلیمتر

قیمت : 20500 تومان

 

 

 لاجورد

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 12

Natural Lapis

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 15*30 میلیمتر

قیمت : 21500تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 11

Natural Lapis

وزن :  46 قیراط

ابعاد : 20*34 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

 

 

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 14

Natural Lapis

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 32*23 میلیمتر

قیمت : 27500 تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 13

Natural Lapis

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 16*29میلیمتر

قیمت : 9500 تومان

 

 

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 16

Natural Lapis

وزن :  48قیراط

ابعاد : 33*23 میلیمتر

قیمت : 24000 تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 15

Natural Lapis

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 22*33 میلیمتر

قیمت : 13000 تومان

 

 

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 18

Natural Lapis

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 22*34 میلیمتر

قیمت : 13000 تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 17

Natural Lapis

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 33*25میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 20

Natural Lapis

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 32*23میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 19

Natural Lapis

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 33*22میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

 

 

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 22

Natural Lapis

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 29*20میلیمتر

قیمت : 14500 تومان

لاجورد

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 21

Natural Lapis

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 36*27میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

 

 

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 24

Natural Lapis

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 32*20میلیمتر

قیمت : 11000 تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 23

Natural Lapis

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 29*16میلیمتر

قیمت : 13000تومان

 

 

لاجورد

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 26

Natural Lapis

وزن : 38 قیراط

ابعاد:34*23میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 25

Natural Lapis

وزن : 72قیراط

ابعاد : 28*38 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

 

 

لاجورد

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 28

Natural Lapis

وزن :  37 قیراط

ابعاد : 36*15 میلیمتر

قیمت : 18500 تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 27

Natural Lapis

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 25*34میلیمتر

قیمت :  20000 تومان

 

 

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 30

Natural Lapis

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 29*21میلیمتر

قیمت : 14000 تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 29

Natural Lapis

وزن :28قیراط

ابعاد : 32*23میلیمتر

قیمت : 14000 تومان

 

 

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 32

Natural Lapis

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 32*23میلیمتر

قیمت : 21500 تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 31

Natural Lapis

وزن : 38قیراط

ابعاد : 29*24میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 34

Natural Lapis

وزن : 39قیراط

ابعاد : 31*23 میلیمتر

قیمت : 19500 تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 33

Natural Lapis

وزن : 53قیراط

ابعاد : 34*24میلیمتر

قیمت : 26500تومان

 

 

 لاجورد

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 36

Natural Lapis

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 30*21میلیمتر

قیمت : 15500 تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 35

Natural Lapis

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 38*17میلیمتر

قیمت : 15000 تومان

 

 

 لاجورد

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 38

Natural Lapis

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 20*31 میلیمتر

قیمت : 20000تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 37

Natural Lapis

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 32*19 میلیمتر

قیمت : 10000 تومان

 

 

 لاجورد

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 40

Natural Lapis

وزن : 32قیراط

ابعاد : 21*28میلیمتر

قیمت : 16000 تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 39

Natural Lapis

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 22*28میلیمتر

قیمت : 16500 تومان

 

 

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 42

Natural Lapis

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 23*32میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 41

Natural Lapis

وزن : 15قیراط

ابعاد : 17*33میلیمتر

قیمت : 7500 تومان

 

 

 لاجورد

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 44

Natural Lapis

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 20*28 میلیمتر

قیمت : 14000 تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 43


Natural Lapis

وزن :31 قیراط

ابعاد : 34*14 میلیمتر

قیمت : 15500 تومان

 

 

 

 لاجورد

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 46

Natural Lapis

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 17*26 میلیمتر

قیمت : 15500 تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 45

Natural Lapis

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 20*30میلیمتر

قیمت : 20500 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 لاجورد

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 48

Natural Lapis

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 23*28میلیمتر

قیمت : 14500 تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 47

Natural Lapis

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 19*30 میلیمتر

قیمت : 19500 تومان

 

 

 لاجورد

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 50

Natural Lapis

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 19*28 میلیمتر

قیمت : 16000تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 49

Natural Lapis

وزن : 29قیراط

ابعاد : 19*26میلیمتر

قیمت : 14500 تومان

 

 

 لاجورد

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 52

Natural Lapis

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 13*29 میلیمتر

قیمت : 11500تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 51

Natural Lapis

وزن :26 قیراط

ابعاد : 20*24میلیمتر

قیمت : 13000 تومان

 

 

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 54

Natural Lapis

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 15*29میلیمتر

قیمت : 7000 تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 53

Natural Lapis

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 19*23میلیمتر

قیمت : 14500تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان استلاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 56

Natural Lapis

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 13*31میلیمتر

قیمت : 10500 تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 55

Natural Lapis

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 15*25 میلیمتر

قیمت : 8500 تومان

 

 

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 58

Natural Lapis

وزن : 25قیراط

ابعاد : 14*27میلیمتر

قیمت : 12500تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 57

Natural Lapis

وزن : 13قیراط

ابعاد : 19*23 میلیمتر

قیمت : 6500تومان

 

 

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 60

Natural Lapis

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 23*34میلیمتر

قیمت : 24500 تومان

لاجورد 

سنگ طبیعی لاجورد افغانستان  کد : 59

Natural Lapis

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 21*41 میلیمتر

قیمت : 15000تومان