الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemهر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 2

Natural Dendritic Agate

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 24*42 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 1

Natural Dendritic Agate

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 22*33 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

 


 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 4

Natural Dendritic Agate

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 27*27 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 3

Natural Dendritic Agate

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 24*47 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

 

 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 6

Natural Dendritic Agate

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 27*36 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 5

Natural Dendritic Agate

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 8

Natural Dendritic Agate

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 18*33 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 7

Natural Dendritic Agate

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 21*36 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

 
عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 10

Natural Dendritic Agate

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 18*28 میلیمتر

قیمت : 15000 تومان

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 9

Natural Dendritic Agate

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 25*31 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

 

 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 12

Natural Dendritic Agate

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 35*25 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 11

Natural Dendritic Agate

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 21*32 میلیمتر

قیمت : 24000 تومان

 

 

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 14

Natural Dendritic Agate

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 18*36 میلیمتر

قیمت : 21000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 13

Natural Dendritic Agate

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 25*46 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

 

 

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 16

Natural Dendritic Agate

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 19*27 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 15

Natural Dendritic Agate

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 18*28 میلیمتر

قیمت : 17000 تومان

 

 

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 18

Natural Dendritic Agate

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 34*26 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 17

Natural Dendritic Agate

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 35*30 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 


 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 20

Natural Dendritic Agate

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 29*44 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 19

Natural Dendritic Agate

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 22*33 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

 

 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 22

Natural Dendritic Agate

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 18*32 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 21

Natural Dendritic Agate

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 37*38 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

 

 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 24

Natural Dendritic Agate

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 33*46 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 23

Natural Dendritic Agate

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 15*36 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

 

 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 26

Natural Dendritic Agate

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 25*30 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 25

Natural Dendritic Agate

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 18*29 میلیمتر

قیمت : 21000 تومان

 

 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 28

Natural Dendritic Agate

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 19*45 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 27

Natural Dendritic Agate

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 22*31 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

 

 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 30

Natural Dendritic Agate

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 30*44 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 29

Natural Dendritic Agate

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

 

 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 32

Natural Dendritic Agate

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 14*30 میلیمتر

قیمت : 24000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 31

Natural Dendritic Agate

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 12*40 میلیمتر

قیمت : 18000 تومان

 


 

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 34

Natural Dendritic Agate

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 21*47 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 33

Natural Dendritic Agate

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 23*39 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 36

Natural Dendritic Agate

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 30*21 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 35

Natural Dendritic Agate

وزن : 68 قیراط

ابعاد : 28*50 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

 

 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 38

Natural Dendritic Agate

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 21*29 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 37

Natural Dendritic Agate

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 25*36 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

 

 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 40

Natural Dendritic Agate

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 23*23 میلیمتر

قیمت : 20000 تومان

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 39

Natural Dendritic Agate

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 26*20 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

 

 

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 42

Natural Dendritic Agate

وزن : 106 قیراط

ابعاد : 34*47 میلیمتر

قیمت : 106000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 41

Natural Dendritic Agate

وزن : 130 قیراط

ابعاد : 37*60 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان

 

 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 44

Natural Dendritic Agate

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 18*36 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 43

Natural Dendritic Agate

وزن : 61  قیراط

ابعاد : 42*30 میلیمتر

قیمت : 61000 تومان

 

 

 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 46

Natural Dendritic Agate

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 37*33 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 45

Natural Dendritic Agate

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 18*26 میلیمتر

قیمت : 18000 تومان
 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 48

Natural Dendritic Agate

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 14*35 میلیمتر

قیمت : 22000 تومان

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 47

Natural Dendritic Agate

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 40*40 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

 

 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 50

Natural Dendritic Agate

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 20*30 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 49

Natural Dendritic Agate

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 30*33 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 

 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 52

Natural Dendritic Agate

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 29*40 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر کد : 51

Natural Dendritic Agate

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 26*53 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

 

 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 54

Natural Dendritic Agate

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 34*49 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 53

Natural Dendritic Agate

وزن : 92 قیراط

ابعاد : 36*52 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان

 

 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 56

Natural Dendritic Agate

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 26*40 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 55

Natural Dendritic Agate

وزن : 91 قیراط

ابعاد : 37*51 میلیمتر

قیمت : 91000 تومان

 

 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 58

Natural Dendritic Agate

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 22*35 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 57

Natural Dendritic Agate

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 25*45 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

 

 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 60

Natural Dendritic Agate

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 25*31 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 59

Natural Dendritic Agate

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 31*34 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد