الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

@danagem

https://telegram.me/danagem
سنگ های طبیعی عقیق جنوب  خراسان

عقیق رویال خراسان ایران ( عقیق منظره )

Persian Royal Agate 

تراش و تولید و آماده سازی توسط شرکت داناگوهر

در صورت سفارش در تعداد بالا موجود است


در صورت تمایل  به صورت رایگان بالای هر یک از سنگها سوراخ میگردد و کلیپس نصب میگردد

برای این منظور در توضیحات سبد خریدتان اعلام فرمائید


 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 2

قیمت : 19000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 1

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 4

قیمت : 19000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 3

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 6

قیمت : 19000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 5

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 8

قیمت : 19000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 7

قیمت : 19000 تومان

 

در صورت تمایل در بالای هر یک از عقیق های فوق کلیپس نصب میگردد

برای این منظور در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید

کلیه  ی سنگهای آویز شده با یکعدد زنجیر استیل رنگ ثابت ضد حساسیت درجه 1 ارسال میگردد  

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 10

قیمت : 19000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 9

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 12

قیمت : 19000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 11

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 14

قیمت : 19000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 13

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 16

قیمت : 19000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 15

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 18

قیمت : 19000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 17

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 20

قیمت : 19000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 19

قیمت : 19000 تومان

 

در صورت تمایل در بالای هر یک از عقیق های فوق کلیپس نصب میگردد

برای این منظور در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید

کلیه  ی سنگهای آویز شده با یکعدد زنجیر استیل رنگ ثابت ضد حساسیت درجه 1 ارسال میگردد  

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 22

قیمت : 19000 تومان

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 21

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 24

قیمت : 19000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 23

قیمت : 19000 تومان

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 26

قیمت : 19000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 25

قیمت : 19000 تومان

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 28

قیمت : 19000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 27

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 30

قیمت : 19000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 29

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 32

قیمت : 19000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 31

قیمت : 19000 تومان

 

در صورت تمایل در بالای هر یک از عقیق های فوق کلیپس نصب میگردد

برای این منظور در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید

کلیه  ی سنگهای آویز شده با یکعدد زنجیر استیل رنگ ثابت ضد حساسیت درجه 1 ارسال میگردد  

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 34

قیمت : 39000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 33

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 36

قیمت : 39000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 35

قیمت : 29000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 38

قیمت : 29000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 37

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 40

قیمت : 19000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 39

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 42

قیمت : 19000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 41

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 44

قیمت : 29000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 43


قیمت : 29000 تومان

 

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 46

قیمت : 29000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 45

قیمت : 29000 تومان

 

در صورت تمایل در بالای هر یک از عقیق های فوق کلیپس نصب میگردد

برای این منظور در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید

کلیه  ی سنگهای آویز شده با یکعدد زنجیر استیل رنگ ثابت ضد حساسیت درجه 1 ارسال میگردد  

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 48

قیمت : 39000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 47

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 50

قیمت : 19000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 49

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 52

قیمت : 39000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 51

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 54

قیمت : 39000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 53

قیمت : 39000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 56

قیمت : 19000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 55

قیمت : 39000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 58

قیمت : 39000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 57

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 60

قیمت : 19000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 59

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 62

قیمت : 19000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 61

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 64

قیمت : 19000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 63

قیمت : 19000 تومان

 

در صورت تمایل در بالای هر یک از عقیق های فوق کلیپس نصب میگردد

برای این منظور در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید

کلیه  ی سنگهای آویز شده با یکعدد زنجیر استیل رنگ ثابت ضد حساسیت درجه 1 ارسال میگردد  

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 66

قیمت : 29000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 65

قیمت : 29000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 68

قیمت : 49000 تومان

 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 67

قیمت : 49000 تومان

دستبند سنگی     |     یاقوت قرمز    |     یاقوت کبود     |     زبرجد    |     یاقوت زرد

سنگ ماساژ نمک صورتی هیمالیا    |     هرم و چراغ های سنگ نمک هالیت صورتی هیمالیا     |     کلکسیون تسبیح های سنگ طبیعی

تسبیح احجارالشفا    |    هرم هفت سنگ چاکرا   |   حرز عظیم هفت جلاله بر روی حلقه حدید   |   فانتوم کوارتز ، زیباترین سنگ طبیعت

گردنبند دلفین   |    آویز گردنی اسلایس عقیق   |   مخروط سنگ طبیعی   |   مدال قلب سنگ چشم ببر   |   آویز گردنی ابسیدیان قلبی

آویز عقیق سلیمانی گرد   |    آویز عقیق سلیمانی لوزی   |   گردنی جاسپر قرمز لوزی   |   مدال برگی عقیق   |   مدال چشم ببر لوزی

در ونوس ، رتایل کوارتز  |   سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  |   سنگ ثروت و شادی : عقیق خزه ایی

مدال هفت سنگ چاکرا   |    منشور سنگ طبیعی   |    جدول سنگ ماه تولد   |    جدول سنگ چاکراها


دفتر مرکزی : مشهد - نبش خیابان راهنمایی 5 - ساختمان اشکان - طبقه 4

شنبه تا چهارشنبه از 9 صبح الی 5 بعدازظهر
پـنـج شنـبـــه هــا از 9 صبـح الـی 1:30 بــعدازظهر

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است