الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemسنگ های طبیعی عقیق جنوب  خراسان

عقیق رویال خراسان ایران ( عقیق منظره )

Persian Royal Agate 


 

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 2

ابعاد :  43*29 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 1

ابعاد :  40*27 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 4

ابعاد :  35*22 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 3

ابعاد :  39*25 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 6

ابعاد :  43*29 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 5

ابعاد :  22*39 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 8

ابعاد :  43*27 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 7

ابعاد :  43*24 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 10

ابعاد :  42*27 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 9

ابعاد :  37*24 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 12

ابعاد :  37*17 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 11

ابعاد :  30*44 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 14

ابعاد :  42*24 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 13

ابعاد :  44*24 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 16

ابعاد :  43*23 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 15

ابعاد :  43*23 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 18

ابعاد :  42*28 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 17

ابعاد :  43*23 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 20

ابعاد :  44*24 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 19

ابعاد :  42*23 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 22

ابعاد :  42*23 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 21

ابعاد :  42*28 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 24

ابعاد :  37*21 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 23

ابعاد :  37*21 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 26

ابعاد :  44*25 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 25

ابعاد :  34*23 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 28

ابعاد :  40*27 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 27

ابعاد :  44*29 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 30

ابعاد :  39*27 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 29

ابعاد :  43*24 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 32

ابعاد :  44*29 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 31

ابعاد :  43*24 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 34

ابعاد :  34*22 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 33

ابعاد :  36*23 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 36

ابعاد :  38*27 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 35

ابعاد :  38*29 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 38

ابعاد :  41*31 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 37

ابعاد :  42*23 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 40

ابعاد :  43*30 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 39

ابعاد :  43*24 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 42

ابعاد :  44*25 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 41

ابعاد :  42*23 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 44

ابعاد :  33*22 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 43

ابعاد :  40*26 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 46

ابعاد :  44*26 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 45

ابعاد :  42*24 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 48

ابعاد :  35*24 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 47

ابعاد :  43*25 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 50

ابعاد :  34*17 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 49

ابعاد :  42*24 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 52

ابعاد :  33*24 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 51

ابعاد :  41*25 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 54

ابعاد :  36*36 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 53

ابعاد :  41*23 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 56

ابعاد :  42*24 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 55

ابعاد :  41*22 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 58

ابعاد :  33*21 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 57

ابعاد :  40*24 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 60

ابعاد :  38*22 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال (عقیق منظره)  کد : 59

ابعاد :  42*23 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

 

 عقیق رویال

مشاهده ی بخش دوم