الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemخواص سنگ چشم ببر   Tiger's Eye    :

 •  ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و سوم

 • چشم ببر برای افزایش ثروت و زنده دلی استفاده می شود، شجاعت را تقویت کرده، هیجان جنسی و قوای جسمانی بهمراه داشته و اجازه می دهد که این ویژگیها با ذهنی روشن و دیدگاهی مثبت متعادل شود.

 • بعنوان سنگ قدرت در جذب پول، ثروت و شانس شهرت فراوانی دارد اما قدرتهای معنوی نیز دارد.

 • حرکت نور در سطح آن باعث شده سنگ فوق العاده ای برای رؤیت پنداره و پیشگویی باشد.

 • از روزگاران قدیم به عنوان محافظ محسوب شده و سربازان رومی هنگام جنگ آنرا به همراه خود داشتند و بخصوص برای مقابله با جادوی سیاه مفید است. همچنین برای درک حقیقت در هر موقعیتی استفاده می شود.

 • درمان اختلالات چشمی یکی از کاربردهای رایج چشم ببر است.

 •  چشم ببر سرعت فعالیت چاکرای سوم را کاسته و از هدر رفت انرژی جلوگیری می کند. به طور کلی چشم ببر متعادل کننده عواطف است که لجاجت را نرم کرده و دیدی روشن به فرد می دهد.

 •  با تخلیه انرژی و ایجاد تمرکز، ارتباط با اراده و قدرت شخصی را تقویت می کند.

 • به دلیل تسلط خورشید بر این سنگ و دارا بودن برقی از نور طلایی برای تقویت اعتقادات و ایجاد شجاعت و اعتماد بنفس استفاده می شود.

 •  سنگ گرمی است و برای افراد ضعیف و بیمار بسیار مفید است.

 • افزایش قدرت و تمرکز ذهن

 • بسیار مفید برای درمان بیماری های روان تنی، ترس و اضطراب

 • توازن یین و یانگ

 • بهبود کارایی چشم ها ، گلو و ارگانهای تولید مثل

 • کمک به دفع مواد سمی

 • کاهش درد

 •  ترمیم شکستگی استخوان و ستون فقرات

 • بهبود سوخت و ساز بدن

 • افزایش میل جنسی

 • جذب ثروت و کمک به پیشرفت در مسائل مالی

 • افزایش عشق و شور و قدرت فیزیکی

 • ابزاری عالی برای روشن بینی و یا پیش گویی

 • سپر در برابر جادوی سیاه

 • شفای اختلالات چشم

 • ایجاد تعادل احساسات و عواطف

 • سنگ نماد پول ، حفاظت ، شجاعت ، انرژی ، شانس ، پیش گویی

 

 


 

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

 

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 2

Natural Tiger's Eye

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 35*20 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 1

Natural Tiger's Eye

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 53*28 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 


 

 سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 4

Natural Tiger's Eye

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 31*28 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 3

Natural Tiger's Eye

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 39*27 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

 

 

 سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 6

Natural Tiger's Eye

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 33*28 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 5

Natural Tiger's Eye

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 41*18 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 

 

 سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 8

Natural Tiger's Eye

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 41*29 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 7

Natural Tiger's Eye

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 42*20 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

 
 سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 10

Natural Tiger's Eye

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 41*33 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 9

Natural Tiger's Eye

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 30*29 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

 

 

 سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 12

Natural Tiger's Eye

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 43*16 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 11

Natural Tiger's Eye

وزن : 76 قیراط

ابعاد : 39*38 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان

 

 

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 14

Natural Tiger's Eye

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 35*25 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 13

Natural Tiger's Eye

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 37*26 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

 

 

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 16

Natural Tiger's Eye

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 41*29 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 15

Natural Tiger's Eye

وزن : 84 قیراط

ابعاد : 38*38 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان

 

 

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 18

Natural Tiger's Eye

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 44*26 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 17

Natural Tiger's Eye

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 17*43 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 


 

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 20

Natural Tiger's Eye

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 51*25 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 19

Natural Tiger's Eye

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 22*32 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 

 

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 22

Natural Tiger's Eye

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 45*23 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 21

Natural Tiger's Eye

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 48*19 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

 

 

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 24

Natural Tiger's Eye

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 18*34 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 23

Natural Tiger's Eye

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 42*15 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

 

 

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 26

Natural Tiger's Eye

وزن : 54 قیراط

ابعاد :42*25 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 25

Natural Tiger's Eye

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 30*18 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

 

 

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 28

Natural Tiger's Eye

وزن : 35 قیراط

ابعاد :36*21 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 27

Natural Tiger's Eye

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 34*29 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

 

 

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 30

Natural Tiger's Eye

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 14*31 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 29

Natural Tiger's Eye

وزن : 75 قیراط

ابعاد : 45*45 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

 

 

 

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 32

Natural Tiger's Eye

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 52*22 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 31

Natural Tiger's Eye

وزن : 74 قیراط

ابعاد : 36*38 میلیمتر

قیمت :  74000 تومان

 

 

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 34

Natural Tiger's Eye

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 35*27 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 33

Natural Tiger's Eye

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 39*27 میلیمتر

قیمت :  45000 تومان

 


 

 سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 36

Natural Tiger's Eye

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 41*16 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 35

Natural Tiger's Eye

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 29*23 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 38

Natural Tiger's Eye

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 43*22 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 37

Natural Tiger's Eye

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 24*39 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 

 

 سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 40

Natural Tiger's Eye

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 18*33 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 39

Natural Tiger's Eye

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 42*18 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

 

 

 

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 42

Natural Tiger's Eye

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 35*27 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 41

Natural Tiger's Eye

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 30*25 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 

 

 سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 44

Natural Tiger's Eye

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 17*42 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 43

Natural Tiger's Eye

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 18*25 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 

 سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 46

Natural Tiger's Eye

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 18*56 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 45

Natural Tiger's Eye

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 33*29 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

 
 

 سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 48

Natural Tiger's Eye

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 43*29 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 47

Natural Tiger's Eye

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 47*20 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

 

 سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 50

Natural Tiger's Eye

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 40*24 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

 

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 49

Natural Tiger's Eye

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 32*26 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 

 

 سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا  کد : 52

Natural Tiger's Eye

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 17*38 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا  کد : 51

Natural Tiger's Eye

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 33*26 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

 

 

 

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا  کد : 54

Natural Tiger's Eye

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 25*20 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا  کد : 53

Natural Tiger's Eye

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 33*24 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

 

 

 سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا  کد : 56

Natural Tiger's Eye

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 38*23 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا  کد : 55

Natural Tiger's Eye

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 18*31 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا  کد : 58

Natural Tiger's Eye

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 17*30 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا  کد : 57

Natural Tiger's Eye

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 21*22 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان
 
سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا  کد : 60

Natural Tiger's Eye

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 33*13 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا  کد : 59

Natural Tiger's Eye

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 17*26 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان
 
سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا  کد : 62

Natural Tiger's Eye

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا  کد : 61

Natural Tiger's Eye

وزن : 78 قیراط

ابعاد : 46*32 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان
 
سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا  کد : 64

Natural Tiger's Eye

وزن : 86 قیراط

ابعاد : 52*29 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا  کد : 63

Natural Tiger's Eye

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 37*15 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان
 
سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا  کد : 66

Natural Tiger's Eye

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 38*23 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ چشم ببر 

سنگ چشم ببر آفریقا  کد : 65

Natural Tiger's Eye

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 46*15 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد