الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemخواص سنگ چشم ببر Tiger's Eye :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و سوم

 • چشم ببر برای افزایش ثروت و زنده دلی استفاده می شود، شجاعت را تقویت کرده، هیجان جنسی و قوای جسمانی بهمراه داشته و اجازه می دهد که این ویژگیها با ذهنی روشن و دیدگاهی مثبت متعادل شود.

 • بعنوان سنگ قدرت در جذب پول، ثروت و شانس شهرت فراوانی دارد اما قدرتهای معنوی نیز دارد.

 • حرکت نور در سطح آن باعث شده سنگ فوق العاده ای برای رؤیت پنداره و پیشگویی باشد.

 • از روزگاران قدیم به عنوان محافظ محسوب شده و سربازان رومی هنگام جنگ آنرا به همراه خود داشتند و بخصوص برای مقابله با جادوی سیاه مفید است. همچنین برای درک حقیقت در هر موقعیتی استفاده می شود.

 • درمان اختلالات چشمی یکی از کاربردهای رایج چشم ببر است.

 • چشم ببر سرعت فعالیت چاکرای سوم را کاسته و از هدر رفت انرژی جلوگیری می کند. به طور کلی چشم ببر متعادل کننده عواطف است که لجاجت را نرم کرده و دیدی روشن به فرد می دهد.

 • با تخلیه انرژی و ایجاد تمرکز، ارتباط با اراده و قدرت شخصی را تقویت می کند.

 • به دلیل تسلط خورشید بر این سنگ و دارا بودن برقی از نور طلایی برای تقویت اعتقادات و ایجاد شجاعت و اعتماد بنفس استفاده می شود.

 • سنگ گرمی است و برای افراد ضعیف و بیمار بسیار مفید است.

 • افزایش قدرت و تمرکز ذهن

 • بسیار مفید برای درمان بیماری های روان تنی، ترس و اضطراب

 • توازن یین و یانگ

 • بهبود کارایی چشم ها ، گلو و ارگانهای تولید مثل

 • کمک به دفع مواد سمی

 • کاهش درد

 • ترمیم شکستگی استخوان و ستون فقرات

 • بهبود سوخت و ساز بدن

 • افزایش میل جنسی

 • جذب ثروت و کمک به پیشرفت در مسائل مالی

 • افزایش عشق و شور و قدرت فیزیکی

 • ابزاری عالی برای روشن بینی و یا پیش گویی

 • سپر در برابر جادوی سیاه

 • شفای اختلالات چشم

 • ایجاد تعادل احساسات و عواطف

 • سنگ نماد پول ، حفاظت ، شجاعت ، انرژی ، شانس ، پیش گوییهر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 2

Natural Tiger's Eye

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 15*32 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 1

Natural Tiger's Eye

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 15*27 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان
سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 4

Natural Tiger's Eye

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 25*13 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 3

Natural Tiger's Eye

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 26*31 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 6

Natural Tiger's Eye

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 33*16 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 5

Natural Tiger's Eye

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 33*19 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 8

Natural Tiger's Eye

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 41*33 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 7

Natural Tiger's Eye

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 38*27 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 10

Natural Tiger's Eye

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 14*40 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 9

Natural Tiger's Eye

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 14*32 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 12

Natural Tiger's Eye

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 19*19 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 11

Natural Tiger's Eye

وزن : 8 قیراط

ابعاد : 20*13 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 14

Natural Tiger's Eye

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 19*59 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 13

Natural Tiger's Eye

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 27*17 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 16

Natural Tiger's Eye

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 31*31 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 15

Natural Tiger's Eye

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 28*27 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 18

Natural Tiger's Eye

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 24*28 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 17

Natural Tiger's Eye

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 15*29 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان
سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 20

Natural Tiger's Eye

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 36*24 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 19

Natural Tiger's Eye

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 19*31 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 22

Natural Tiger's Eye

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 12*35 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 21

Natural Tiger's Eye

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 37*26 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 24

Natural Tiger's Eye

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 35*16 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 23

Natural Tiger's Eye

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 19*33 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 26

Natural Tiger's Eye

وزن : 25 قیراط

ابعاد :17*31 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 25

Natural Tiger's Eye

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 38*13 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 28

Natural Tiger's Eye

وزن : 37 قیراط

ابعاد :28*28 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 27

Natural Tiger's Eye

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 29*16 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 30

Natural Tiger's Eye

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 17*39 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 29

Natural Tiger's Eye

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 15*38 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 32

Natural Tiger's Eye

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 15*33 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 31

Natural Tiger's Eye

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 32*13 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 34

Natural Tiger's Eye

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 35*16 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 33

Natural Tiger's Eye

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 33*16 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان
سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 36

Natural Tiger's Eye

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 16*37 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 35

Natural Tiger's Eye

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 15*38 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 38

Natural Tiger's Eye

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 14*37 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 37

Natural Tiger's Eye

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 30*15 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 40

Natural Tiger's Eye

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 19*18 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 39

Natural Tiger's Eye

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 29*17 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 42

Natural Tiger's Eye

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 39*15 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 41

Natural Tiger's Eye

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 28*27 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 44

Natural Tiger's Eye

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 17*27 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 43

Natural Tiger's Eye

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 17*26 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 46

Natural Tiger's Eye

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 36*14 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 45

Natural Tiger's Eye

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 12*25 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان
سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 48

Natural Tiger's Eye

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 15*29 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 47

Natural Tiger's Eye

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 12*26 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 50

Natural Tiger's Eye

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 16*37 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 49

Natural Tiger's Eye

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 26*18 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 52

Natural Tiger's Eye

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 17*27 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 51

Natural Tiger's Eye

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 13*28 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 54

Natural Tiger's Eye

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 22*28 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 53

Natural Tiger's Eye

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 25*14 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 56

Natural Tiger's Eye

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 24*16 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 55

Natural Tiger's Eye

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 16*29 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان


سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 58

Natural Tiger's Eye

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 27*13 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 57

Natural Tiger's Eye

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 27*15 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان
سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 60

Natural Tiger's Eye

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 26*16 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر آفریقا کد : 59

Natural Tiger's Eye

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 32*13 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد