الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemخواص سنگ چشم ببر Tiger's Eye :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و سوم

 • چشم ببر برای افزایش ثروت و زنده دلی استفاده می شود، شجاعت را تقویت کرده، هیجان جنسی و قوای جسمانی بهمراه داشته و اجازه می دهد که این ویژگیها با ذهنی روشن و دیدگاهی مثبت متعادل شود.

 • بعنوان سنگ قدرت در جذب پول، ثروت و شانس شهرت فراوانی دارد اما قدرتهای معنوی نیز دارد.

 • حرکت نور در سطح آن باعث شده سنگ فوق العاده ای برای رؤیت پنداره و پیشگویی باشد.

 • از روزگاران قدیم به عنوان محافظ محسوب شده و سربازان رومی هنگام جنگ آنرا به همراه خود داشتند و بخصوص برای مقابله با جادوی سیاه مفید است. همچنین برای درک حقیقت در هر موقعیتی استفاده می شود.

 • درمان اختلالات چشمی یکی از کاربردهای رایج چشم ببر است.

 • چشم ببر سرعت فعالیت چاکرای سوم را کاسته و از هدر رفت انرژی جلوگیری می کند. به طور کلی چشم ببر متعادل کننده عواطف است که لجاجت را نرم کرده و دیدی روشن به فرد می دهد.

 • با تخلیه انرژی و ایجاد تمرکز، ارتباط با اراده و قدرت شخصی را تقویت می کند.

 • به دلیل تسلط خورشید بر این سنگ و دارا بودن برقی از نور طلایی برای تقویت اعتقادات و ایجاد شجاعت و اعتماد بنفس استفاده می شود.

 • سنگ گرمی است و برای افراد ضعیف و بیمار بسیار مفید است.

 • افزایش قدرت و تمرکز ذهن

 • بسیار مفید برای درمان بیماری های روان تنی، ترس و اضطراب

 • توازن یین و یانگ

 • بهبود کارایی چشم ها ، گلو و ارگانهای تولید مثل

 • کمک به دفع مواد سمی

 • کاهش درد

 • ترمیم شکستگی استخوان و ستون فقرات

 • بهبود سوخت و ساز بدن

 • افزایش میل جنسی

 • جذب ثروت و کمک به پیشرفت در مسائل مالی

 • افزایش عشق و شور و قدرت فیزیکی

 • ابزاری عالی برای روشن بینی و یا پیش گویی

 • سپر در برابر جادوی سیاه

 • شفای اختلالات چشم

 • ایجاد تعادل احساسات و عواطف

 • سنگ نماد پول ، حفاظت ، شجاعت ، انرژی ، شانس ، پیش گویی

 هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 2

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 40*21 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 1

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 44*29 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان
سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 4

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 37*24 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 3

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 29*39 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان


سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 6

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 31*16 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 5

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 22*41 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان


سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 8

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 40*24 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 7

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 20*31 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 10

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 37*19 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 9

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 28*17 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان


سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 12

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 30*21 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 11

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 22*20 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان


سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 14

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 42*26 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 13

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 45*27 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان


سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 16

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 31*20 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 15

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 37*17 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان


سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 18

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 17

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 19*36 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان
سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 20

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 34*22 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 19

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 24*25 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان


سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 22

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 26*18 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 21

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 48*23 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان


سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 24

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 34*19 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 23

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 18*17 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان


سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 26

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 53 قیراط

ابعاد :36*25 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 25

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 34*22 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان


سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 28

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 43 قیراط

ابعاد :36*25 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 27

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 36*21 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان


سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 30

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 32*19 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 29

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 37*26 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان


سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 32

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 30*16 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 31

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 72 قیراط

ابعاد : 40*28 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان


سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 34

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 27*21 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 33

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 43*26 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان
سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 36

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 38*20 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 35

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 39*20 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان


سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 38

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 42*22 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 37

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 22*29 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان


سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 40

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 39

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 29*17 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان


سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 42

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 32*19 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 41

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 19*18 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان


سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 44

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 25*16 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 43

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 30*20 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان


سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 46

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 18*23 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 45

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 36*21 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان
سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 48

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 31*19 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 47

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 19*20 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان


سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 50

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 31*21 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 49

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 32*17 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان


سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 52

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 42*27 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 51

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 32*22 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان


سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 54

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 29*11 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 53

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 28*15 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان


سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 56

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 22*22 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 55

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 78 قیراط

ابعاد : 47*32 میلیمتر

قیمت : 117000 تومان


سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 58

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 30*20 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 57

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 32*20 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان
سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 60

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 22*35 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقا جنوبی کد : 59

Natural South Africa Tiger's Eye

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 19*20 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد