الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagemخواص سنگ طبیعی فلوریت زرد کشور مکزیک Yellow Fluorite  :

 

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم و پنجم و ششم

 • تزکیه و پاکسازی و تثبیت هاله

 • دفع انرژی منفی و استرس

 • افزایش قدرت تمرکز و کمک به یادگیری

 • توانایی ما را در تصمیم گیری افزایش می دهد

 •  تعادل انرژی و بهبود تعادل و هماهنگی از نظر جسمی و روحی

 •  تقویت سیستم ایمنی بدن

 • تحریک بازسازی سلول ها به خصوص در پوست و دستگاه تنفسی

 • بهبود زخم ها

 •  تقویت بافت استخوانی

 • تخفیف روماتیسم و ورم مفاصل و صدمات ستون فقرات

 • یک شفا دهنده قوی

 • تاثیر بر روی تمام چاکراها

 • پاکسازی هاله

 • در ارتباطات درونی فرد و همچینین مدیتیشن کاربرد وسیعی دارد

 • کانالی بسیار مفید برای پیشبرد توسعه معنوی شخص

 • در ارتقای وضعیت سلامت پوست ، استخوان ها و سیستم عضلانی مناسب است

 • به تسکین درد با قرار دادن بر روی منطقه دردناک کمک می کند

 • براي درمان كساني كه از ترسها و وسواسها رنج مي برند استفاده مي شود.

 • به تعادل فكري انسان كمك مي كند و علاوه بر آن ، توام با حس هنري ، موسيقي و روحانيت و معنويت مي باشد

 • سنگ فلوریت ، سنگ اشخاصي است كه در پي كاميابي رواني هستند

منبع :  DANAGEM

 

انواع مختلفی از سنگ طبیعی فلوریت کشور مکزیک 


 

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 2

Natural Yellow Fluorite

وزن : 220 قیراط

ابعاد : 41*56 میلیمتر

قیمت : 220000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 1

Natural Yellow Fluorite

وزن : 90 قیراط

ابعاد : 31*43 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 فلوریت زرد

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 4

Natural Yellow Fluorite

وزن : 144 قیراط

ابعاد : 33*43 میلیمتر

قیمت : 144000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 3

Natural Yellow Fluorite

وزن : 132 قیراط

ابعاد : 36*42 میلیمتر

قیمت : 132000 تومان

 

 

 فلوریت زرد

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 6

Natural Yellow Fluorite

وزن : 84 قیراط

ابعاد : 26*40 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 5

Natural Yellow Fluorite

وزن : 94 قیراط

ابعاد : 29*35 میلیمتر

قیمت : 94000 تومان

 

 

 فلوریت زرد

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 8

Natural Yellow Fluorite

وزن : 87 قیراط

ابعاد : 20*44 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان

 

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 7

Natural Yellow Fluorite

وزن : 102 قیراط

ابعاد : 28*38 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 فلوریت زرد

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 10

Natural Yellow Fluorite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 26*31 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

 

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 9

Natural Yellow Fluorite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 22*33 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 

 

 فلوریت زرد

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 12

Natural Yellow Fluorite

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 19*34 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 11

Natural Yellow Fluorite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 16*35 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 

 

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 14

Natural Yellow Fluorite

وزن : 69 قیراط

ابعاد : 17*36 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 13

Natural Yellow Fluorite

وزن : 80 قیراط

ابعاد : 27*34 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

 

 

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 16

Natural Yellow Fluorite

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 27*33 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 15

Natural Yellow Fluorite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 21*31 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 

 

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 18

Natural Yellow Fluorite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 24*25 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 17

Natural Yellow Fluorite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 22*34 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 20

Natural Yellow Fluorite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 22*33 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 19

Natural Yellow Fluorite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 27*31 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

 

 

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 22

Natural Yellow Fluorite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 13*28 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

فلوریت زرد

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 21

Natural Yellow Fluorite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 18*33 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

 

 

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 24

Natural Yellow Fluorite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 21*26 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 23

Natural Yellow Fluorite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 18*40 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

 

 

فلوریت زرد

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 26

Natural Yellow Fluorite

وزن : 38 قیراط

ابعاد :19*20 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 25

Natural Yellow Fluorite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 17*34 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

 

 

فلوریت زرد

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 28

Natural Yellow Fluorite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 16*42 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 27

Natural Yellow Fluorite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 19*21 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

 

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 30

Natural Yellow Fluorite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 24*29 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 29

Natural Yellow Fluorite

وزن :41 قیراط

ابعاد : 22*21 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

 

 

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 32

Natural Yellow Fluorite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 24*24 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 31

Natural Yellow Fluorite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 19*35 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 34

Natural Yellow Fluorite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 22*30 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 33

Natural Yellow Fluorite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 18*27 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

 

 

 فلوریت زرد

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 36

Natural Yellow Fluorite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 19*20 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 35

Natural Yellow Fluorite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 24*28 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 

 

 فلوریت زرد

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 38

Natural Yellow Fluorite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 14*29 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 37

Natural Yellow Fluorite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 20*27 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

 

 فلوریت زرد

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 40

Natural Yellow Fluorite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 18*21 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 39

Natural Yellow Fluorite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 22*27 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 

 

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 42

Natural Yellow Fluorite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 14*27 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 41

Natural Yellow Fluorite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 20*18 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

 

 

فلوریت زرد

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 44

Natural Yellow Fluorite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 20*28 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 43


Natural Yellow Fluorite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 15*35 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

 

 

 

 فلوریت زرد

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 46

Natural Yellow Fluorite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 13*25 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 45

Natural Yellow Fluorite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 23*28 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 فلوریت زرد

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 48

Natural Yellow Fluorite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 19*25 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 47

Natural Yellow Fluorite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 17*24 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 

 

 فلوریت زرد

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 50

Natural Yellow Fluorite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 21*22 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 49

Natural Yellow Fluorite

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 12*29 میلیمتر

قیمت : 21000 تومان

 

 

 فلوریت زرد

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 52

Natural Yellow Fluorite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 16*28 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 51

Natural Yellow Fluorite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 19*25 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

 

 

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 54

Natural Yellow Fluorite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 13*25 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 53

Natural Yellow Fluorite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 19*20 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان استفلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 56

Natural Yellow Fluorite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 18*33 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 55

Natural Yellow Fluorite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 15*25 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

 

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 58

Natural Yellow Fluorite

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 10*19 میلیمتر

قیمت : 14000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 57

Natural Yellow Fluorite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 21*20 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

 

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 60

Natural Yellow Fluorite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 14*27 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

فلوریت زرد 

سنگ طبیعی فلوریت زرد کد: 59

Natural Yellow Fluorite

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 13*24 میلیمتر

قیمت : 18000 تومان
 
سنگ فلوریت زرد بخش دوم

برای مشاهده بخش دوم کلیک نمایید