الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagem
خواص سنگ درونوس

در ونوس ، ثبات ذهنی و فیزیکی، اتکا به خود و تمرکز را افزایش می دهد. در افسانه ها آمده است که ترس، افسردگی و نگرانی های مربوط به تصمیم گیری را کاهش می دهد.

در ونوس قدرت درک فرد از موقعیتهای سخت را تقویت کرده و امکان یافتن راه حل مناسب و بموقع را تسهیل می کند. همچنین خلاقیت را افزایش می دهد.

این سنگ برای مدیتیشن، ارتباطات ماورایی و رؤیابینی بویژه برای بانوان استفاده میشود. همچنین برای منحرف کردن انرژی های منفی و مزاحمتهای روانی و جادویی استفاده می شود.

در ونوس به ترمیم بافت، جذب مواد غذایی و کاهش سرعت روند پیری کمک می کند، سیستم ایمنی را تقویت کرده و بیماریهای تنفسی را درمان می کند.

در ونوس به "سنگ تشخیص" معروف است که می تواند به یافتن علت هر بیماری کمک کند. شفادهی قوی است و هنگام تماس با تشعشعات خطرناک محافظی مؤثر است.

در ونوس برای حرکت دادن انرژی در مریدین ها و نادی ها و بخشهایی که انرژی فیزیکی در آنجا کند است، بسیار مفید است.

این سنگ روی چاکرای سوم یا چاکرای شبکه خورشیدی مؤثر است و گاهی رابط بین چاکرای اول یا ریشه ای و چاکرای هفتم یا تاجی محسوب می شود که در نتیجه انرژی کندالینی را فعال می کند.


هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

 

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 2

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 28*21 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

 

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 1

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 24*33 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان

 


 

 سنگ خون

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 4

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 20*30 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 3

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 19*28 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

 

 

 سنگ خون

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 6

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 16*28 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

 

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 5

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 22*44 میلیمتر

قیمت : 125000 تومان

 

 

 سنگ خون

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 8

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 29*29 میلیمتر

قیمت : 115000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 7

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 23*27 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

 

 
 سنگ خون

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 10

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 18*31 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 9

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 16*30 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

 

 

 سنگ خون

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 12

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 18*27 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 11

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 18*38 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان

 

 

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 14

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 30*17 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 13

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 22*30 میلیمتر

قیمت : 138000 تومان

 

 

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 16

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 20*24 میلیمتر

قیمت : 115000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 15

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 19*31 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان

 

 

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 18

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 32*16 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 17

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 21*31 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان

 


 

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 20

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 18*31 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 19

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 25*18 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

 

 

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 22

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 27*23 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

سنگ خون

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 21

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 18*31 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان

 

 

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 24

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 33*25 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 23

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 15*31 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

 

 

سنگ خون

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 26

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 33 قیراط

ابعاد :27*19 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 25

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 19*29 میلیمتر

قیمت : 103000 تومان

 

 

سنگ خون

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 28

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 41 قیراط

ابعاد :25*25 میلیمتر

قیمت : 103000 تومان

 

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 27

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 11*33 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 

 

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 30

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 29*20 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 29

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 18*31 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان

 

 

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 32

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 19*35 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 31

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 31*21 میلیمتر

قیمت :  73000 تومان

 

 

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 34

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 21*31 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 33

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 20*38 میلیمتر

قیمت :  128000 تومان

 


 

 سنگ خون

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 36

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 26*16 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 35

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 31*19 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

 

 

 سنگ خون

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 38

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 17*33 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 37

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 19*35 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

 

 

 سنگ خون

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 40

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 25*25 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 39

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 125000 تومان

 

 

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 42

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 18*34 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 41

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 16*26 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

 

 

 سنگ خون

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 44

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 21*31 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 43

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 31*21 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان

 

 

 

 سنگ خون

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 46

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 24*33 میلیمتر

قیمت : 125000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 45

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 34*20 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان
 

 سنگ خون

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 48

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 23*34 میلیمتر

قیمت : 138000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 47

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 26*17 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

 

 

 سنگ خون

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 50

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 16*32 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 49

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 23*38 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان

 

 

 سنگ خون

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 52

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 22*30 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 51

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 19*29 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان

 

 

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 54

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 15*22 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 53

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 19*31 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

 

 

 سنگ خون

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 56

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 18*28 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 55

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 19*27 میلیمتر

قیمت : 73000 تومان

 

 

 سنگ خون

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 58

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 20*30 میلیمتر

قیمت : 123000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 57

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 29*20 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان
 
سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 60

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 18*27 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

سنگ خون 

سنگ درونوس کشور برزیل  کد : 59

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 27*42 میلیمتر

قیمت : 155000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد