الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemانواع سنگ  خون اندونزی

 

 


 

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

 

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 2

Natural Bloodstone

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 20*32 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

 

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 1

Natural Bloodstone

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 30*39 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان

 


 

 سنگ خون اندونزی

سنگ خون اندونزی کد : 4

Natural Bloodstone

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 27*39 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 3

Natural Bloodstone

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 22*34 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

 

 سنگ خون اندونزی

سنگ خون اندونزی کد : 6

Natural Bloodstone

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 26*47 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان

 

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 5

Natural Bloodstone

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 32*49 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان

 

 

 

 سنگ خون اندونزی

سنگ خون اندونزی کد : 8

Natural Bloodstone

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 33*26 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 7

Natural Bloodstone

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 27*45 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

 
 سنگ خون اندونزی

سنگ خون اندونزی کد : 10

Natural Bloodstone

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 24*35 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 9

Natural Bloodstone

وزن : 92 قیراط

ابعاد : 35*45 میلیمتر

قیمت : 138000 تومان

 

 

 سنگ خون اندونزی

سنگ خون اندونزی کد : 12

Natural Bloodstone

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 46*30 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 11

Natural Bloodstone

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 30*40 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

 

 

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 14

Natural Bloodstone

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 33*40 میلیمتر

قیمت : 101000 تومان

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 13

Natural Bloodstone

وزن : 83 قیراط

ابعاد : 37*49 میلیمتر

قیمت : 125000 تومان

 

 

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 16

Natural Bloodstone

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 23*54 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 15

Natural Bloodstone

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 21*29 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

 

 

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 18

Natural Bloodstone

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 23*38 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 17

Natural Bloodstone

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 26*32 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

 


 

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 20

Natural Bloodstone

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 29*37 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 19

Natural Bloodstone

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 40*27 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

 

 

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 22

Natural Bloodstone

وزن : 83 قیراط

ابعاد : 33*46 میلیمتر

قیمت : 125000 تومان

سنگ خون اندونزی

سنگ خون اندونزی کد : 21

Natural Bloodstone

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 40*27 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

 

 

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 24

Natural Bloodstone

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 23

Natural Bloodstone

وزن : 79 قیراط

ابعاد : 45*30 میلیمتر

قیمت : 119000 تومان

 

 

سنگ خون اندونزی

سنگ خون اندونزی کد : 26

Natural Bloodstone

وزن : 46 قیراط

ابعاد :44*26 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 25

Natural Bloodstone

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 22*33 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

 

 

سنگ خون اندونزی

سنگ خون اندونزی کد : 28

Natural Bloodstone

وزن : 52 قیراط

ابعاد :31*31 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

 

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 27

Natural Bloodstone

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 34*19 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

 

 

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 30

Natural Bloodstone

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 14*25 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 29

Natural Bloodstone

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 41*30 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 

 

 

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 32

Natural Bloodstone

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 29*43 میلیمتر

قیمت : 107000 تومان

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 31

Natural Bloodstone

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 44*18 میلیمتر

قیمت :  51000 تومان

 

 

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 34

Natural Bloodstone

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 24*33 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 33

Natural Bloodstone

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 28*43 میلیمتر

قیمت :  87000 تومان

 


 

 سنگ خون اندونزی

سنگ خون اندونزی کد : 36

Natural Bloodstone

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 41*23 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 35

Natural Bloodstone

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 24*38 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

 

 

 سنگ خون اندونزی

سنگ خون اندونزی کد : 38

Natural Bloodstone

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 48*31 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 37

Natural Bloodstone

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 16*30 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

 

 

 سنگ خون اندونزی

سنگ خون اندونزی کد : 40

Natural Bloodstone

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 33*22 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 39

Natural Bloodstone

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 41*25 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

 

 

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 42

Natural Bloodstone

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 31*25 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 41

Natural Bloodstone

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 40*25 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

 

 

 سنگ خون اندونزی

سنگ خون اندونزی کد : 44

Natural Bloodstone

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 37*27 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 43

Natural Bloodstone

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 38*30 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

 

 

 

 سنگ خون اندونزی

سنگ خون اندونزی کد : 46

Natural Bloodstone

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 34*24 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 45

Natural Bloodstone

وزن : 68 قیراط

ابعاد : 30*44 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

 
 

 سنگ خون اندونزی

سنگ خون اندونزی کد : 48

Natural Bloodstone

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 47

Natural Bloodstone

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 30*44 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

 

 

 سنگ خون اندونزی

سنگ خون اندونزی کد : 50

Natural Bloodstone

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 16*35 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

 

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی کد : 49

Natural Bloodstone

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 27*44 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان

 

 

 سنگ خون اندونزی

سنگ خون اندونزی  کد : 52

Natural Bloodstone

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 24*31 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی  کد : 51

Natural Bloodstone

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 25*43 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان

 

 

 

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی  کد : 54

Natural Bloodstone

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 20*36 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی  کد : 53

Natural Bloodstone

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 26*40 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان

 

 

 سنگ خون اندونزی

سنگ خون اندونزی  کد : 56

Natural Bloodstone

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 25*29 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

 

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی  کد : 55

Natural Bloodstone

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 33*24 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

 

 

 سنگ خون اندونزی

سنگ خون اندونزی  کد : 58

Natural Bloodstone

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 27*38 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

 

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی  کد : 57

Natural Bloodstone

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 30*22 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان
 
سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی  کد : 60

Natural Bloodstone

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 14*29 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ خون اندونزی 

سنگ خون اندونزی  کد : 59

Natural Bloodstone

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 27*23 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد