الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

@danagem

https://telegram.me/danagemسنگ بال فرشته ، سنگ اسرافیل

خواص سنگ  سرافینیت    Seraphinite :

 

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم

 • سنگ مناسب همه ماه های تولد

 • معروف به بال فرشته ، کاربردی برای رسیدن به درجات بالای انرژی

 • سیلیکات منیزیم، آهن و آلمینیوم است که با تغییر زاویه سنگ منعکس کننده نور زیبای سبز رنگی است.

 • جادوگران و کاهنان مصری سرافینیت را به دلیل نمایان شدن بالهای فرشته آسمانی در این سنگ (اسرافیل) ، قدرت اعجازانگیزی بدان نسبت داده اند.

 • استخراج در منطقه بایکال سیبری روسیه

 • افزایش روحیه همدلی و همکاری و عشق و محبت در محیط کار و خانه

 • بازکردن کانال ارتباطی و انرژی بین قلمرو انسان و فرشته

 • سنگ مناسب مراقبه و روشن گری

 • اتحریک قوه تخیل و فعال سازی ذهن

 • افزایش مهارت های اجتماعی

 • ارتباط با عناصر هوا و زمین

 • کمک به رفع انسداد چاکراهای بدن

 • افزایش انرژی کندالینی

 • کمک به تقویت شهود و ارتقا توانایی های روانی

 • تقویت سیستم گردش خون

 • رهایی از تنش های عضلانی و لرز و تب

 •  از بین برنده مواد سمی بدن

 • تقویت سیستم عصبی

 •  سم زدایی کبد و کلیه

منبع :  DANAGEM

انواع مختلفی از سنگ طبیعی سرافینیت یا سرافینیا یا بال فرشته یا سنگ اسرافیل


بخش اول سنگ اسرافیل

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 2

Natural Seraphinite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 28*44 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 1

Natural Seraphinite

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 32*44 میلیمتر

قیمت : 67000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 4

Natural Seraphinite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 19*31 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 3

Natural Seraphinite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 22*46 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 6

Natural Seraphinite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 23*41 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 5

Natural Seraphinite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 27*26 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 8

Natural Seraphinite

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 26*43 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 7

Natural Seraphinite

وزن : 80 قیراط

ابعاد : 38*52 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 10

Natural Seraphinite

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 18*28 میلیمتر

قیمت : 17000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 9

Natural Seraphinite

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 33*43 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 12

Natural Seraphinite

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 28*45 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 11

Natural Seraphinite

وزن : 81 قیراط

ابعاد : 27*48 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 14

Natural Seraphinite

وزن : 38قیراط

ابعاد : 23*37 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 13

Natural Seraphinite

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 40*34 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 16

Natural Seraphinite

وزن : 76 قیراط

ابعاد : 28*47 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 15

Natural Seraphinite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 23*37 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 18

Natural Seraphinite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 33*33 میلیمتر

قیمت : 51000تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 17

Natural Seraphinite

وزن : 76قیراط

ابعاد : 27*50 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 20

Natural Seraphinite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 28*47 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 19

Natural Seraphinite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 22*34 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 

د

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 22

Natural Seraphinite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 27*41 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 21

Natural Seraphinite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 23*28 میلیمتر

قیمت : 24000 تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 24

Natural Seraphinite

وزن : 26قیراط

ابعاد : 16*32 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 23

Natural Seraphinite

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 25*46 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

 

 

سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 26

Natural Seraphinite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 19*34 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 25

Natural Seraphinite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 25*39میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

 

 

سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 28

Natural Seraphinite

وزن : 61قیراط

ابعاد : 29*29 میلیمتر

قیمت : 61000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 27

Natural Seraphinite

وزن : 50قیراط

ابعاد : 27*42 میلیمتر

قیمت : 50000تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 30

Natural Seraphinite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 24*23 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 29

Natural Seraphinite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 32

Natural Seraphinite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 28*42 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 31

Natural Seraphinite

وزن : 48قیراط

ابعاد : 39*22 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 34

Natural Seraphinite

وزن : 33قیراط

ابعاد : 21*37 میلیمتر

قیمت : 33000تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 33

Natural Seraphinite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 17*29 میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 36

Natural Seraphinite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 22*38 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 35

Natural Seraphinite

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 39*25 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 38

Natural Seraphinite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 34*26 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 37

Natural Seraphinite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 22*21 میلیمتر

قیمت : 22000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 40

Natural Seraphinite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 24*39 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 39

Natural Seraphinite

وزن : 41قیراط

ابعاد : 24*40 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 42

Natural Seraphinite

وزن : 28قیراط

ابعاد : 19*32 میلیمتر

قیمت : 28000تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 41

Natural Seraphinite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 19*35 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 44

Natural Seraphinite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 35*20 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 43


Natural Seraphinite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 22*35 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

 

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 46

Natural Seraphinite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 24*26 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 45

Natural Seraphinite

وزن : 51قیراط

ابعاد : 30*29 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 48

Natural Seraphinite

وزن : 69 قیزاط

ابعاد : 28*45 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 47

Natural Seraphinite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 22*46 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 50

Natural Seraphinite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 44*27 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 49

Natural Seraphinite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 27*39 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 52

Natural Seraphinite

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 40*30 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 51

Natural Seraphinite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 38*24 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 54

Natural Seraphinite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 86*25 میلیمتر

قیمت : 15000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 53

Natural Seraphinite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 36*25 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 56

Natural Seraphinite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 23*37 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 55

Natural Seraphinite

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 31*33 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 58

Natural Seraphinite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 45*27 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 57

Natural Seraphinite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 21*40 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 60

Natural Seraphinite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 47*27 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 59

Natural Seraphinite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 22*33 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان


برای مشاهده ی بخش دوم سنگ سرافینیت بال فرشته یا سنگ اسرافیل کلیک فرمائید