الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagemخواص  سنگ ریولیت Rainforest Rhyolite :

 

  • ریولیت سنگی است که به شخص در تصمیم گیری ها کمک میکند و با انرژی ایکه دارد سبب میشود مسائل را هرچه بهتر تحلیل کنید و بر مشکلات فائق بیایید .

  • ریولیت با اثرات متعادل سازی که دارد، شخص را در مسیر درست رسیدن به اهدافش قرار میدهد و کمک میکند تا راه را دریابد و از منظر روحی به سطح متعادلی برسد .

  • ریولیت انرژی های زنانه و مردانه را متعادل میکند و خلاقیت را برمی انگیزد .

  • ریولیت برای فائق آمدن بر اضطراب ،استرس و نگرانی مفید است و عزت نفس را افزایش میدهد.

  • ریولیت شخص را به درجات عمیق مدیتیشن میبرد و قدرت ذهن و روح و بدن را تقویت میکند.

  • ریولیت برای افرادی که بسیار سفر میکنند از جهت تقویت قدرت روانی فرد و ایجاد ارتباطات برای هدایت بهتر و آسان تر ، توصیه میشود .

 
 ریولیت

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 6

Natural Rhyolite

وزن : 64.5 قیراط

ابعاد : 34*54 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 14

Natural Rhyolite

وزن : 52.2قیراط

ابعاد : 30*41 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

 

 

 ریولیت

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 38

Natural Rhyolite

وزن : 36.8 قیراط

ابعاد : 31*34 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 23

Natural Rhyolite

وزن : 41.1 قیراط

ابعاد : 24*35 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

 

 

ریولیت

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 28

Natural Rhyolite

وزن : 44.3قیراط

ابعاد : 25*38 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 27

Natural Rhyolite

وزن : 42قیراط

ابعاد : 26*43 میلیمتر

قیمت : 42000تومان

 

 

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 49

Natural Rhyolite

وزن : 52.8 قیراط

ابعاد : 45*24 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان