الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagemخواص سنگ رودوکروزیت    Rhodochrosite    :

فرمول شیمیایی رودوکروزیت :   MnCO3

وزن مخصوص رودوکروزیت : 3.5 تا 3.7

سختی رودوکروزیت  : 3.5 تا 4

 • تعادل و تنظیم چاکرای چهارم

 • نماد شفا، آرامش، هماهنگی و دوستی است

 • ترویج مهربانی، بردباری، شفقت و عشق

 • افزایش آگاهی و معنویت فرد

 • رفع دوگانگی جسم و روح

 • در درمان سخت شدن و باریک شدن شریان ها استفاده می شود

 • بسیار مفید در درمان میگرن مزمن، کاهش سردرد

 • بازگرداندن انرژی از دست رفته در طول زمان فعالیت شدید بدن

 • دارای اثر تسکین دهنده

 • افزایش انرژی فیزیکی

 • دفع استرس

 • هماهنگسازی انرژی جسمی و معنوی

 • محرک عشق و اشتیاق

 • بهبود کارایی قلب

 • ضد افسردگی و ایجاد حس امید و نگرش مثبت به زندگی

 • از بین برنده ی استرس عاطفی

 • ایجاد نگرش مثبت و خلاقیت و نوآوری

 • تنظیم و تثبیت ضربان قلب، فشار خون و گردش خون

 • موثر بر اندام های تناسلی

 • تخفیف میگرن

 • بهبود اختلالات پوستی

 • تنظیم غده تیروئید

 • کاهش مشکلات روده ای

 • بهبود بینایی

 


 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 2

Natural Rhodochrosite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 24*28 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 1

Natural Rhodochrosite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 17*31 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 4

Natural Rhodochrosite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 37*35میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 3

Natural Rhodochrosite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 20*31 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

 

 

 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 6

Natural Rhodochrosite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 24*32 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 5

Natural Rhodochrosite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 28*17 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

 

 

 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 8

Natural Rhodochrosite

وزن : 46قیراط

ابعاد : 21*34 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 7

Natural Rhodochrosite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 27*35 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 10

Natural Rhodochrosite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 17*27 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 9

Natural Rhodochrosite

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 14*28 میلیمتر

قیمت : 21000 تومان

 

 

 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 12

Natural Rhodochrosite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 17*27 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 11

Natural Rhodochrosite

وزن : 29قیراط

ابعاد : 17*31 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

 

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 14

Natural Rhodochrosite

وزن : 29قیراط

ابعاد : 16*30 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 13

Natural Rhodochrosite

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 27*43 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

 

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 16

Natural Rhodochrosite

وزن : 31قیراط

ابعاد : 29*18 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 15

Natural Rhodochrosite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 19*29 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

 

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 18

Natural Rhodochrosite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 26*16 میلیمتر

قیمت : 31000تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 17

Natural Rhodochrosite

وزن : 70قیراط

ابعاد : 43*32 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 20

Natural Rhodochrosite

وزن : 24قیراط

ابعاد : 28*16 میلیمتر

قیمت : 24000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 19

Natural Rhodochrosite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 32*22 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 22

Natural Rhodochrosite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 31*17 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 21

Natural Rhodochrosite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 19*29 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

 

 

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 24

Natural Rhodochrosite

وزن : 41قیراط

ابعاد : 39*28 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 23

Natural Rhodochrosite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 32*21 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 

 

رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 26

Natural Rhodochrosite

وزن : 33 قیراط

ابعاد :17*26 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 25

Natural Rhodochrosite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 32*21میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

 

 

رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 28

Natural Rhodochrosite

وزن : 31قیراط

ابعاد : 26*20 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 27

Natural Rhodochrosite

وزن : 25قیراط

ابعاد : 19*21 میلیمتر

قیمت : 38000تومان

 

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 30

Natural Rhodochrosite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 14*26 میلیمتر

قیمت : 15000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 29

Natural Rhodochrosite

وزن :25 قیراط

ابعاد : 28*19 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 32

Natural Rhodochrosite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 15*27 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 31

Natural Rhodochrosite

وزن : 38قیراط

ابعاد : 23*33 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 34

Natural Rhodochrosite

وزن : 26قیراط

ابعاد : 27*17 میلیمتر

قیمت : 39000تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 33

Natural Rhodochrosite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 15*24 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

 

 

 

 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 36

Natural Rhodochrosite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 19*30 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 35

Natural Rhodochrosite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 15*27 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

 

 

 

 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 38

Natural Rhodochrosite

وزن : 19قیراط

ابعاد : 25*18 میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 37

Natural Rhodochrosite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 18*30 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 

 

 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 40

Natural Rhodochrosite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 12*30 میلیمتر

قیمت : 20000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 39

Natural Rhodochrosite

وزن : 21قیراط

ابعاد : 16*25 میلیمتر

قیمت : 21000 تومان

 

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 42

Natural Rhodochrosite

وزن : 27قیراط

ابعاد : 17*27 میلیمتر

قیمت : 41000تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 41

Natural Rhodochrosite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 17*29 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

 

 

 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 44

Natural Rhodochrosite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 17*27 میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 43

Natural Rhodochrosite

وزن :23 قیراط

ابعاد : 20*27 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 

 

 

 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 46

Natural Rhodochrosite

وزن : 77 قیراط

ابعاد : 34*45 میلیمتر

قیمت : 116000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 45

Natural Rhodochrosite

وزن : 27قیراط

ابعاد : 30*20 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

 


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 48

Natural Rhodochrosite

وزن : 54قیراط

ابعاد : 21*41 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 47

Natural Rhodochrosite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 21*41 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

 

 

 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 50

Natural Rhodochrosite

وزن : 68 قیراط

ابعاد : 26*41 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 49

Natural Rhodochrosite

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 15*20 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 

 

 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 52

Natural Rhodochrosite

وزن : 37قیراط

ابعاد : 19*24 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 51

Natural Rhodochrosite

وزن :86 قیراط

ابعاد : 30*45 میلیمتر

قیمت : 129000 تومان

 

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 54

Natural Rhodochrosite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 17*41 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 53

Natural Rhodochrosite

وزن : 69 قیراط

ابعاد : 38*38 میلیمتر

قیمت : 104000 تومان

 


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان استرودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 56

Natural Rhodochrosite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 26*39 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 55

Natural Rhodochrosite

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 25*46 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان

 

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 58

Natural Rhodochrosite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 22*29 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 57

Natural Rhodochrosite

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 25*44 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

 

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 60

Natural Rhodochrosite

وزن : 78 قیراط

ابعاد : 35*47 میلیمتر

قیمت : 117000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 59

Natural Rhodochrosite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 21*30 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان