الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem
انواع مختلفی از دستبند های سنگی


سایز هر دستبند را در قسمت توضیحات سفارش بنویسید

 
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 152

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته :  سنگ آمتیست

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 42000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 151

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته :  سنگ عقیق سفید

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 35000 تومان

     
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 154

سایز مهره ها : 4 و 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 2 عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ خورشید(سان استون) و عقیق زرد

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 33000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 153

سایز مهره ها : 4 و 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 3 عدد

سنگهای بکار رفته :  سنگ  حدید سیاه و طلایی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 34000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 156

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 2 عدد

سنگهای بکار رفته : دستبند احجار الشفا 30 نوع سنگ مختلف

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 79000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 155

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته :  هفت سنگ چاکرا طرح بافت 7 نوع سنگ

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 29000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 158

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 7 عدد

سنگهای بکار رفته : هولیت ، مون استون ، عقیق سفید ، فلوریت ،
آمتیست ، کریستال کوارتز ، آپاتیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 159000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 157

سایز مهره ها : 6 و 8 و 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : 2 عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ خورشید(سان استون) و عقیق زرد


مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 53000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 160

سایز مهره ها : 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ سنگ هولیت و یشم و آونتورین

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 29000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 159

سایز مهره ها : 6 و 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ صدف و آپاتیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 37000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 162

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ حدیددلفینی و چشم ببر

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 75000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 161

سایز مهره ها : 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ عقیق سیاه و کریستال کوارتز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 39000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 164

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ  کریستال کوارتز مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 55000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 163

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ حدیددلفینی و چشم ببر

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 75000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 166

سایز مهره ها : 6 و 5.5 و 7 و 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : 3 عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ لابرادوریت و عقیق سیاه مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 89000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 165

سایز مهره ها : 6 و 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : 3 عدد

سنگهای بکار رفته : کریستال کوارتز مات و لاجورد افغان

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 83000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 168

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ رزکوارتز،رودونیت و رودوکروزیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 39000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 167

سایز مهره ها :8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ هولیت و عقیق سیاه مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 25000 تومان

  

   

بخش اول دستبند سنگی

بخش دوم دستبند سنگی

بخش سوم دستبند سنگی