الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagemخواص سنگ جاسپر اقیانوسی  Ocean Jasper

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول یا ریشه ای

 • برای مبارزه با خستگی مفید است

 • جاسپر محافظت کننده است

 • ایجاد تعادل بین یین و یانگ

 • در مکاتب شرقی از جاسپر برای راندن ارواح شیطانی و اجنه استفاده می شود

 •  در قرن چهارم سنگ نماد باران و برکت تصور می شد

 • سودمند در درمان کبد ، طحال و مسائل مربوط به لوزالمعده

 • برای کاهش وزن کابرد خوبی دارد

 • تقویت سیستم ایمنی بدن

 • سپر محافظ شیاطین در سحر و جادو

 • برای درمان تب کاربرد دارد

 • دفع سموم

 • بهبود کارای کبد

 • جریان مایع مغزی نخاعی و فعالیت سیستم اعصاب سمپاتیک را افزایش می‌دهد

 • به افراد اعتماد به نفس می‌بخشد و باعث می‌شود که شخصیتهای وابسته به دیگران ، به خود برگردند

 • انرژی فیزیکی بدن را افزایش می دهد

 


خرید انواع جاسپر اقیانوسی


 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد  : 2

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 19*34 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 34000 تومان

جاسپر اقیانوسی 

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 1

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 37*44 میلیمتر

وزن : 75 قیراط

قیمت : 75000 تومان

  برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 4

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 15*40 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 32000 تومان

 

جاسپر اقیانوسی 

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 3

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 26*50 میلیمتر

وزن : 77 قیراط

قیمت : 77000 تومان

 

 

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 6

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 27*28 میلیمتر

وزن : 45 قیراط

قیمت : 45000 تومان

 

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 5

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 21*25 میلیمتر

وزن : 35 قیراط

قیمت : 35000 تومان

 

 

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 8

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 22*40 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 34000 تومان

 

جاسپر اقیانوسی 

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 7

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 23*30 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 23000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 
 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 10

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 24*24 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 42000 تومان

جاسپر اقیانوسی 

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 9

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 19*43 میلیمتر

وزن : 43 قیراط

قیمت : 43000 تومان

 

 

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 12

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 30*37 میلیمتر

وزن : 54 قیراط

قیمت : 54000 تومان

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 11

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 19*47 میلیمتر

وزن : 49 قیراط

قیمت : 49000 تومان

 

 

جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 14

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 25*29 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 40000 تومان

جاسپر اقیانوسی 

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 13

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 24*41 میلیمتر

وزن : 39 قیراط

قیمت : 39000 تومان

 

 

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 16

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 25*31 میلیمتر

وزن : 41 قیراط

قیمت : 41000 تومان

جاسپر اقیانوسی 

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 15

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 16*31 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 23000 تومان

 

 

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 18

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 27*32 میلیمتر

وزن : 64 قیراط

قیمت : 64000 تومان

جاسپر اقیانوسی 

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 17

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 25*38 میلیمتر

وزن : 44 قیراط

قیمت : 44000 تومان

  برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 20

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 26*37 میلیمتر

وزن : 46 قیراط

قیمت : 46000 تومان

جاسپر اقیانوسی 

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 19

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 23*27 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 29000 تومان

 

 

 

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 22

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 17*28 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 24000 تومان

جاسپر اقیانوسی 

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 21

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 27*45 میلیمتر

وزن : 58 قیراط

قیمت : 58000 تومان

 

 

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 24

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 22*33 میلیمتر

وزن : 35 قیراط

قیمت : 35000 تومان

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 23

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 27*23 میلیمتر

وزن : 51 قیراط

قیمت : 51000 تومان

 

 

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 26

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 24*37 میلیمتر

وزن : 45 قیراط

قیمت : 45000 تومان

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 25

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 20*20 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 21000 تومان

 

 

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 28

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 28*24 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 29000 تومان

جاسپر اقیانوسی 

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 27

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 22*40 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 31000 تومان

  برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 30

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 37*27 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 34000 تومان

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 29

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 20*42 میلیمتر

وزن : 36 قیراط

قیمت : 36000 تومان

 

 

 

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 32

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 23*51 میلیمتر

وزن : 35 قیراط

قیمت : 35000 تومان

جاسپر اقیانوسی 

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 31

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 14*30 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 17000 تومان

 

 

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 34

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 25*34 میلیمتر

وزن : 39 قیراط

قیمت : 39000 تومان

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 33

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 18*32 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 21000 تومان

 

 

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 36

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 21*33 میلیمتر

وزن : 35 قیراط

قیمت : 35000 تومان

جاسپر اقیانوسی 

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 35

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 23*36 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 34000 تومان

 

 

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 38

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 21*33 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 34000 تومان

جاسپر اقیانوسی 

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 37

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 15*32 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 27000 تومان

  برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 40

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 23*32 میلیمتر

وزن : 25 قیراط

قیمت : 25000 تومان

جاسپر اقیانوسی 

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 39

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 28*46 میلیمتر

وزن : 63 قیراط

قیمت : 63000 تومان

   
 

 

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 42

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 24*31 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 24000 تومان

جاسپر اقیانوسی 

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 41

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 20*45 میلیمتر

وزن : 51 قیراط

قیمت : 51000 تومان

 

 

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 44

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 17*33 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 22000 تومان

جاسپر اقیانوسی 

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 43

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 22*31 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 34000 تومان

 

 

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 46

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 14*34 میلیمتر

وزن : 19 قیراط

قیمت : 19000 تومان

جاسپر اقیانوسی 

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 45

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 15*28 میلیمتر

وزن : 18 قیراط

قیمت : 18000 تومان

 

 

 جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 48

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 16*24 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 21000 تومان

جاسپر اقیانوسی 

سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی کد : 47

Natural Ocean Jasper

ابعاد : 15*30 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 24000 تومان