الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemانواع سنگ جاسپر اقیانوسی ماداگاسکارهر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 2

Natural Ocean Jasper

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 39*26 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 1

Natural Ocean Jasper

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 36*49 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان
سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 4

Natural Ocean Jasper

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 45*27 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 3

Natural Ocean Jasper

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 31*31 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 6

Natural Ocean Jasper

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 30*25 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 5

Natural Ocean Jasper

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 29*32 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 8

Natural Ocean Jasper

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 30*36 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 7

Natural Ocean Jasper

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 48*34 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 10

Natural Ocean Jasper

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 35*46 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 9

Natural Ocean Jasper

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 43*27 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 12

Natural Ocean Jasper

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 33*46 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 11

Natural Ocean Jasper

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 31*44 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 14

Natural Ocean Jasper

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 13

Natural Ocean Jasper

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 51*23 میلیمتر

قیمت : 89000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 16

Natural Ocean Jasper

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 31*25 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 15

Natural Ocean Jasper

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 34*42 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 18

Natural Ocean Jasper

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 25*27 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 17

Natural Ocean Jasper

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 23*38 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان
سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 20

Natural Ocean Jasper

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 29*48 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 19

Natural Ocean Jasper

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 27*35 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 22

Natural Ocean Jasper

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 43*27 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 21

Natural Ocean Jasper

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 26*46 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 24

Natural Ocean Jasper

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 34*34 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 23

Natural Ocean Jasper

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 36*26 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 26

Natural Ocean Jasper

وزن : 24 قیراط

ابعاد :21*33 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 25

Natural Ocean Jasper

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 28*39 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 28

Natural Ocean Jasper

وزن : 55 قیراط

ابعاد :34*50 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 27

Natural Ocean Jasper

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 38*24 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 30

Natural Ocean Jasper

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 35*35 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 29

Natural Ocean Jasper

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 28*31 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 32

Natural Ocean Jasper

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 31

Natural Ocean Jasper

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 34

Natural Ocean Jasper

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 36*36 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 33

Natural Ocean Jasper

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 30*45 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان
سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 36

Natural Ocean Jasper

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 31*23 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 35

Natural Ocean Jasper

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 27*37 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 38

Natural Ocean Jasper

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 22*37 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 37

Natural Ocean Jasper

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 42*21 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 40

Natural Ocean Jasper

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 44*30 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 39

Natural Ocean Jasper

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 28*25 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 42

Natural Ocean Jasper

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 39*31 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 41

Natural Ocean Jasper

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 30*44 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 44

Natural Ocean Jasper

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 37*24 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 43

Natural Ocean Jasper

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 42*25 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 46

Natural Ocean Jasper

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 39*24 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 45

Natural Ocean Jasper

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 27*40 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان
سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 48

Natural Ocean Jasper

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 20*44 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 47

Natural Ocean Jasper

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 46*32 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 50

Natural Ocean Jasper

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 29*28 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 49

Natural Ocean Jasper

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 48*28 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 52

Natural Ocean Jasper

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 38*28 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 51

Natural Ocean Jasper

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 36*25 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 54

Natural Ocean Jasper

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 30*39 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 53

Natural Ocean Jasper

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 46*30 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 56

Natural Ocean Jasper

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 55

Natural Ocean Jasper

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 58

Natural Ocean Jasper

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 40*25 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 57

Natural Ocean Jasper

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 33*46 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان
سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 60

Natural Ocean Jasper

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 45*23 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 59

Natural Ocean Jasper

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 32*20 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان
سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 62

Natural Ocean Jasper

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 41*25 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 61

Natural Ocean Jasper

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 41*26 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان
سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 64

Natural Ocean Jasper

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 39*24 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 63

Natural Ocean Jasper

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 36*33 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان
سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 66

Natural Ocean Jasper

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 35*22 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 65

Natural Ocean Jasper

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 52*30 میلیمتر

قیمت : 89000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد