الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر





به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gem



انواع سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار






هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 2

Natural Ocean Jasper

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 49*22 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 1

Natural Ocean Jasper

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 36*42 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان




سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 4

Natural Ocean Jasper

وزن : 68 قیراط

ابعاد : 52*30 میلیمتر

قیمت : 82000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 3

Natural Ocean Jasper

وزن : 89 قیراط

ابعاد : 51*35 میلیمتر

قیمت : 107000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 6

Natural Ocean Jasper

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 44*26 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 5

Natural Ocean Jasper

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 47*32 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 8

Natural Ocean Jasper

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 42*30 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 7

Natural Ocean Jasper

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 36*26 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان






سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 10

Natural Ocean Jasper

وزن : 75 قیراط

ابعاد : 47*42 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 9

Natural Ocean Jasper

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 36*28 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 12

Natural Ocean Jasper

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 61*35 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 11

Natural Ocean Jasper

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 50*31 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 14

Natural Ocean Jasper

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 42*28 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 13

Natural Ocean Jasper

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 40*24 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 16

Natural Ocean Jasper

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 41*27 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 15

Natural Ocean Jasper

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 43*27 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 18

Natural Ocean Jasper

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 45*25 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 17

Natural Ocean Jasper

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 33*24 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان




سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 20

Natural Ocean Jasper

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 62*33 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 19

Natural Ocean Jasper

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 44*28 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 22

Natural Ocean Jasper

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 55*27 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 21

Natural Ocean Jasper

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 36*24 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 24

Natural Ocean Jasper

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 48*24 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 23

Natural Ocean Jasper

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 44*34 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 26

Natural Ocean Jasper

وزن : 63 قیراط

ابعاد :51*22 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 25

Natural Ocean Jasper

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 47*26 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 28

Natural Ocean Jasper

وزن : 64 قیراط

ابعاد :51*35 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 27

Natural Ocean Jasper

وزن : 80 قیراط

ابعاد : 51*32 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 30

Natural Ocean Jasper

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 38*22 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 29

Natural Ocean Jasper

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 36*25 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 32

Natural Ocean Jasper

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 34*21 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 31

Natural Ocean Jasper

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 50*23 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 34

Natural Ocean Jasper

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 28*23 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 33

Natural Ocean Jasper

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 51*33 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان




سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 36

Natural Ocean Jasper

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 34*25 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 35

Natural Ocean Jasper

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 27*22 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 38

Natural Ocean Jasper

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 41*30 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 37

Natural Ocean Jasper

وزن : 77 قیراط

ابعاد : 64*32 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 40

Natural Ocean Jasper

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 29*28 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 39

Natural Ocean Jasper

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 44*27 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 42

Natural Ocean Jasper

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 37*30 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 41

Natural Ocean Jasper

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 45*23 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 44

Natural Ocean Jasper

وزن : 97 قیراط

ابعاد : 58*40 میلیمتر

قیمت : 117000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 43

Natural Ocean Jasper

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 43*42 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 46

Natural Ocean Jasper

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 35*33 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 45

Natural Ocean Jasper

وزن : 102 قیراط

ابعاد : 65*39 میلیمتر

قیمت : 123000 تومان




سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 48

Natural Ocean Jasper

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 43*22 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 47

Natural Ocean Jasper

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 40*26 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 50

Natural Ocean Jasper

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 34*21 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 49

Natural Ocean Jasper

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 27*22 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 52

Natural Ocean Jasper

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 56*17 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 51

Natural Ocean Jasper

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 34*26 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 54

Natural Ocean Jasper

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 36*30 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 53

Natural Ocean Jasper

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 41*27 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 56

Natural Ocean Jasper

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 45*26 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 55

Natural Ocean Jasper

وزن : 72 قیراط

ابعاد : 50*31 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 58

Natural Ocean Jasper

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 45*32 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 57

Natural Ocean Jasper

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 36*21 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان




سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 60

Natural Ocean Jasper

وزن : 94 قیراط

ابعاد : 42*40 میلیمتر

قیمت : 113000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 59

Natural Ocean Jasper

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 55*20 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان




سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 62

Natural Ocean Jasper

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 29*27 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 61

Natural Ocean Jasper

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 32*32 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان




سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 64

Natural Ocean Jasper

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 40*25 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 63

Natural Ocean Jasper

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 33*25 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان




سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 66

Natural Ocean Jasper

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 38*21 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ جاسپراقیانوسی ماداگاسکار کد : 65

Natural Ocean Jasper

وزن : 79 قیراط

ابعاد : 53*34 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان





هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد